Jag har en medfödd förmåga att känna av och jobba med energier och med tiden har jag lärt mig verktyg som gör det möjligt för mig att på ett strukturerat sätt rena, rensa, transformera, upplösa och avlägsna oönskade sådana både för mig själv och andra. Ovanpå...

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is...

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is...

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is...