Årets tarot svarar på frågan vad du har att vänta dig under året som kommer. Har du hittat hit gäller läggningen dig, men kom ihåg att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet och att bara ta till dig det som resonerar med dig och att lämna resten.

 

Välkomna till en tarotprognos för 2019 med ett allmänt och andligt fokus. 

 

Januari
För många har de sista dagarna av det gamla året varit utmanande, med känslor och tankar och mönster som vi trott att vi blivit klara med för länge sedan som kommit på återbesök, och det nya årets första månad handlar om att vi behöver göra en ansträngning för att återskapa balans och harmoni – det går alltså inte att förhålla sig passiv och bara luta sig tillbaka och hoppas på det bästa. Det finns mycket energi här och den behöver också riktas på något sätt så att den inte skapar svårigheter – så att till exempel en känsla av rastlöshet inte kommer till uttryck i irritation och onödiga gräl. Det som sker kan också uttrycka sig i att någon annan gör anspråk på det vi har, vår position eller någonting annat som tillhör oss och att vi kan behöva stå upp för oss själva och vårt. Det kan handla om rivalitet och konkurrens och om detta är i yrkeslivet så är bästa strategin att inte låta sig drabbas av tvivel på den egna förmågan eller bli så distraherad att fokuset på det egna arbetet går förlorat. Ett positivt förhållningssätt och agerande kan till och med öppna upp för nya möjligheter och förändringar till det bättre framförallt vad gäller verksamhet och finanser.

I kärlekslivet kan det verka som om den du har i hjärtat är uppvaktad eller har intresse av någon annan men det är förmodligen inte som det ser ut och det är viktigt att inte hemfalla åt fria fantasier som inte har täckning. Vad som än händer är det som vanligt viktigt att inte försumma det inre livet och att ta sig tiden att stilla sig och återkoppla med sig själv. Det är där kraften och styrkan finns för att möta livets alla utmaningar. Du har alla chanser att klara av och hantera det som händer här hur det än kommer till uttryck i ditt liv och du kommer växa och bli starkare av det.

 

Februari
Om första månaden krävde en ansträngning så kommer denna månad med en känsla av att ha lyckats. Svåra situationer eller utmaningar övervinns och konflikter löses – med största sannolikhet till din fördel. Oavsett om det är relaterat enbart till förra månaden eller är resultatet av någonting som sträcker sig längre bak i tiden, ligger det här för ett framgångsrikt utfall och/eller slutförande av projekt eller liknande. Du har förmodligen uppbringat den uthållighet, intelligens och klarsyn som har behövts och det betalar sig med råge, du får lön för mödan. Månaden är på det hela taget en fördelaktig tid som också kan föra med sig goda nyheter och där vänner kan vara till hjälp, stöd eller helt enkelt bara till glädje. I arbetslivet kan det handla om ett nytt jobb, en ny position eller bättre betalt – att på något sätt bli erkänd eller befordrad eller liknande. Den som jobbar med rådgivning eller vägledning kan uppleva hur den verkligen når fram i sitt arbete på ett effektivt sätt.

Vad gäller kärleken kan den som är redo möta någon som motsvarar den djupaste längtan och önskan och för den som redan är i en relation ligger det för att komma ihåg varför ni valde varandra i första taget och för att se den personen på nytt och/eller att kunna se den andres perspektiv på saker och ting och därför nå en djupare förståelse och närhet till varandra. Den som mediterar kan få uppleva hur det ger resultat och hur andlig gåvor av olika slags förstärks och fördjupas. En känsla av optimism och mening bör finnas och genomsyra allt.

 

Mars
Den goda energin fortsätter även under mars månad, lite i samma anda som februari, fast på ett annat sätt ändå – här med en betoning på ekonomi och finanser och andra typer av bistånd och assistans. Du kan också komma att få en knuff i rätt riktning med idéer och insatser som kan komma att mötas med både förståelse och godkännande. Det är som om du rundar ett kritiskt hörn och rör dig i riktning mot någonting bättre, då det du kämpat med äntligen ger med sig. I arbetslivet och karriären kan detta yttra sig i att någonting som verkat eller du upplevt som omöjligt nu blir möjligt. Någonting tar fart eller sin början. Det ligger också för välgång med teamarbete av olika slag.

I kärlekslivet finns det en känsla av ömsesidighet och fin balans mellan att ge och få och den som är singel kan komma att träffa någon – om det inte hände i februari och om energin i övrigt ligger för det – och i så fall möjligen genom någon slags självhjälpsgrupp eller annat sammanhang där det handlar om hälsa, utveckling och välbefinnande. Det ligger överhuvudtaget för en positiv utväxling och ett ömsesidigt utbyte av energi, för att dela med sig av sina gåvor och få tillbaka i liknande mått. På det personliga planet bör det också finnas harmoni, då inre motsättningar och konflikter ser ut att ge med sig och överbryggas.

 

Övergripande första kvartalet
Hela den första tremånadersperioden kan innebära en slags vändpunkt – en vändning till det bättre efter det att saker och ting tidigare kan ha känts som de suttit fast eller varit tröga och det kan finnas en helt ny riktning tillgänglig för den som har modet att gripa tillfället i flykten. I arbete och karriär kan det yttra sig i ett byte av karriär, i att lämna en arbetssituation för att förverkliga en dröm. Naturligtvis måste det finnas någonting som grundar drömmen i verkligheten, men om det gör det och det är dags i övrigt så är det rätt tidpunkt att ta en väl avvägd risk som i sig kan föra med sig en slags öppning varigenom allting kan strömma och bli till helt och hållet. Den som känner sig kallad i sitt inre gör alltså rätt i att hörsamma kallelsen och inte längre skjuta upp det.

Den som känner att den sitter fast i ett mönster i en relation kan komma att antingen bryta upp eller göra en ordentlig utvärdering och omvärdering av förhållandet medan den som är singel och vill träffa någon behöver bli klar och tydlig inför sig själv vad det är han/hon söker egentligen och sen ta en risk – göra någonting annorlunda som ökar chanserna att träffa denna person. Överlag kan omständigheter förändras under denna tiden – eller börja förändras – oavsett om det är du som initierar detta eller inte och det är troligt att det är någonting större i görningen, en utveckling som är kopplad till din själs intentioner med ditt liv på jorden. Du kan komma att antingen göra insikten om att livet är så mycket mer och större än det vi ser med blotta ögat eller få en fördjupad förståelse för vad det innebär. Det är en betydelsefull tid att lyssna till och kommunicera med din själ och din inre vägledning och att upptäcka din inre styrka. Det är när du är väl grundad i din själs energi som du har kraften att skapa det liv som du är ämnad att leva.

 

April
Ur en positiv synvinkel finns här både chansen och viljan att skapa en stabil materiell grund och att utöka sina tillgångar och resurser och det finns goda chanser för den som är uthållig. Baksidan kan vara ett fasthållande och alltför konservativ och kanske till och med snål inställning och att vara obenägen att ta några som helst risker. Det kan också handla om att arbeta hårt och målmedvetet för att uppå någonting men samtidigt inte uppleva det som tillfredsställande på det inre planet. Uppmaningen är därför att ha modet att släppa taget och öppna dig själv för nya idéer och andras synpunkter. Du håller hårt i det du har och det som är därför att du är rädd för det okända, men fixa idéer av vad som ger trygghet håller dig samtidigt tillbaka från att verkligen uppnå det du innerst inne längtar efter och behöver. I arbetslivet och karriären kan det handla om att du jobbar med någonting bara för att det betalar räkningarna och inte för att det i sig ger dig någonting och att det kan tynga ner dig, framförallt om du inte ser nåt slut på det hela. Men det kan också vara en tillfällig verksamhet och någonting övergående för att åstadkomma någonting på sikt – i så fall behöver du påminna dig själv om att du håller på att lägga en grund för framtiden och hålla humöret uppe.

I kärlek finns det risk att du håller kvar vid någonting som inte längre är rätt för dig och/eller att du har hamnat i ett mönster, antingen med någon annan eller med dig själv om du är singel – vilket i båda fallen djupast kan vara relaterat till en rädsla för övergivenhet. Att hitta tryggheten i ditt inre är receptet i allt detta.

 

Maj
Mycket bättre kan det inte bli eller gå – än hur det är här. Energin för maj handlar och lycka och välgång, välbefinnande och välstånd, materiella framgångar och fysiskt välbefinnande. Någonting som varit en dröm kan gå i uppfyllelse. Ett projekt av något slag som dragit ut på tiden eller blivit försenat kan röra sig mot fullbordan även om det kanske inte sker exakt så som förväntat. Det kan handla om korrigeringar och förändringar på vägen. Ett till synes slumpartat möte kan komma att ge oväntat men positivt utfall. Det finns en känsla av förnöjsamhet och glädje i arbetet överhuvudtaget och en god laganda för den som jobbar tillsammans med andra.

I kärlekslivet ligger det för passion och intimitet och den som redan är i ett förhållande kan uppleva hur det fördjupas och blir mer stadigt. Den som är singel kan, om det är dags för övrigt, komma att träffa någon som kan ge mycket glädje och känslomässig rikedom, om inte för hela livet så åtminstone för en bra tid. Ta emot det i så fall med öppna armar och ta vara på det som är. Energin kan också handla om att det till och med blir för mycket av det goda, så se upp med att frossa eller att bli lat.

 

Juni
Om det är någonting som kan toppa energin för maj så är det den som ligger för juni. Här finns det glädje och tillfredsställelse framförallt i relationer men även framgång och välgång på alla olika sätt. Det är en aktiv period socialt och det finns känslomässig harmoni tillsammans med andra, både unga och gamla och partners och vänner, tillsammans med en känsla av att vara trygg och säker. Om det i arbetsliv och karriär fortfarande fanns svårigheter i maj trots den gynnsamma energin där så kan det vara här som dessa ger med sig eftersom energin talar tydligt för det här. Samarbeten bör fungera mycket bra, och det kan komma nya klienter och kunder för dem som har sådana i sin verksamhet och det genom sociala sammanhang eller familj. Väntade kontrakt och överenskommelser kan också komma till skott och signeras.

I kärlekslivet finns det ett fokus på sann kärlek och att binda sig, på familj. Den som är singel kan få en ny chans här till möte med en speciell person. Det är en fin tid för semester och avkoppling, men även för att förena arbete och fritid/resor. En känsla av djup tacksamhet bör genomsyra hela månaden.

 

Övergripande andra kvartalet
Andra kvartalet kommer med uppmaningen att ta en titt på verkligheten. Du kan, i någon aspekt eller mer genomgripande, känna dig fast eller bunden i en situation och ser inte att det är du själv som kedjat fast dig, ser inte den djupare sanningen om vad som egentligen pågår. Det kan yttra sig i att du låter saker och ting fortgå utan att göra någonting åt dem trots att du samtidigt vet att du borde för att du inte tror att du kan. Kanske har du försökt och misslyckats tidigare. Vad det än är som behöver justeras och rättas till så behöver det göras nu. Det kan handla om i grund och botten och först och främst att ändra tankebanorna och sättet att se på saker och ting eller en särskild omständighet och förstå att du KAN göra någonting och sen utgå och handla därifrån. Du är inte maktlös även om det kan kännas så. I arbete och karriär kan det finnas ett obalanserat fokus på det materiella som drivkraft vilket blockerar möjligheten till att göra det som ligger hjärtat närmast och tillfredsställer på ett djupare plan. Kanske är du kvar på en tjänst där du vantrivs för att du inte tror att du kan få någonting bättre eller så vill du utbilda dig men tror inte att du skulle klara ekonomin om du går tillbaka till skolbänken – för att ta några exempel.

I kärlekslivet kan energin ta sig uttryck i en relation med någon som det inte är riktigt bra eller hälsosamt med men som man inte kan slita sig ifrån. Det kan finnas stark sexuell kemi men kanske inte så mycket annat eller så har den andra personen problem som det har uppstått någon form av medberoende till. Den som är singel och inte träffar någon som passar kan behöva ta en liten paus ifrån letandet ifall det tar på krafterna och försöka komma till en punkt med sig själv där det går att vara bekväm med sig själv oavsett om det finns någon eller inte. Hur den här energin än yttrar sig i våra liv under den här perioden handlar det inte om att vi har gjort något fel utan bara att skuggsidorna i våra liv blir belysta – det är genom att vi blir medvetna som vi får en möjlighet att befria oss där vi suttit fast.

 

Juli
Denna sommarmånad berättar om att du kan ha kommit till ett vägskäl och att du inte riktigt vet vilken väg du ska ta och därför blir stående. Det kan handla om att skjuta upp ett beslut därför att du inte ser riktigt klart, att det är någonting du inte riktigt vill se. Det kan kanske verka som saker och ting är frid och fröjd men det är på ytan det är lugnt för att problemet har sopats under mattan. Någonting behöver göras och om du däremot väljer att se situationen i vitögat, inte väjer för rädslan och handlar, tar det här beslutet, så kan du vända allting till din fördel. I arbete och karriär kan det handla om förhandlingar som går i stå och att en tredje part behöver inkallas för att nå en lösning och den som väntar på ett besked angående någonting arbetsrelaterat kan behöva tålamod eftersom saker och ting inte är avgjorda ännu.

I kärlek och relationer kan partners behöva lite tid på var sitt håll, ta en “time-out” istället för att fortsätta harva i någonting som inte gått att lösa än. Det behöver inte betyda en separation, bara att man låter tvistefrågan vila en stund för att släppa in lite ljus och rymd och hitta nya ingångar och öppningar för lösningar. Den som är singel och tycker att den inte träffar någon som passar kan behöva skärskåda sig själv och se om det är så att det finns någonting känslomässigt som behöver bearbetas eller någonting annat som den släpar på som behöver släppas taget om som står i vägen.

 

 

Augusti
Hela detta tredje kvartal har en mental energi över sig, det handlar mycket om hur vi tänker och hur vi förhåller oss med vår mentala attityd och våra föreställningar, och hur det på olika sätt kan spela oss spratt eller lägga krokben för oss. Det verkar vara en period av utrensning och insikt som kanske inte är helt lätt men däremot nödvändig för att vi därigenom befriar oss från onödigt bagage och på sikt får ett enklare och friare liv. Under augusti kan vi vara tvungna att svälja vår stolthet, lägga ett stött ego åt sidan, för att hitta den sanna lösningen på en konflikt – en lösning som är för alla inblandades högsta bästa – istället för att ta en strid och vinna till varje pris, eftersom den vinsten kan komma att kännas tom och meningslös. Talesättet att det är “viktigare att vara lycklig än att ha rätt” gäller här. Egot kan mycket väl komma att göra motstånd och vägra erkänna sin delaktighet i situationen, men det är upp till dig att låta det ta över eller inte. Vad som definitivt inte är att rekommendera är att låta ändamålet helga medlen – vad som än händer så se till att vara juste och inte använda fula metoder bara för att driva hem en poäng eller göra mål. Om någon annan beter sig lågt eller illa så har vi ingen skyldighet att ta skit eller stryk, men istället för att börja slåss är det många gånger bättre att gå.

I kärlek och relationer måste det till kompromisser för att återställa harmonin om den har gått förlorad. Båda måste anstränga sig. Om det inte är ömsesidigt eller om partnern beter sig illa utan att vilja förändra sig kan det betyda att den gemensamma vägen tar slut. Kom i så fall ihåg att även om det kan kännas sorgligt i stunden så banar det vägen för någonting bättre. Du är värd att ha det bra.

 

September
Lyssna på goda råd under denna månad – som kan komma i form av vägledning från andra eller från ditt eget inre. Du kan behöva lugn och stillhet både för att höra och för att fundera över den information som kommer till dig och förmodligen kommer du befinna dig i en omgivning som tillåter detta. Om inte så kan det vara en bra idé att ordna det. Tidigare attityder, handlingar och ansträngningar kan manifestera sig också under månaden och hur framgångsrikt beror på hur du har förhållit dig tidigare. Om det är någonting som lämnar övrigt att önska, så titta över var det är du har missat eller inte riktigt fått till ännu. Är det så att du har någon föreställning eller tanke som lagt käppar i hjulet? Det kan eventuellt finnas någon som försöker köra med dig eller inte är riktigt ärlig. Var i så fall så tydlig du kan med vad som gäller för dig och låt dig inte övertalas till någonting som du innerst inne inte vill – men utan att onödigt stöta dig. Låt dig inte drabbas av rädslor och agera i panik – det som är ditt kommer till dig även om du inte kan se hur riktigt än. Du kan komma att behöva kompromissa nu också för att vinna i längden, framförallt om du förhandlar om någonting vad gäller ekonomin. Odla din integritet i förhållande till allt och alla och egenskaper som tolerans och acceptans och framförallt tillit – tillit till att allt ordnar sig till ditt högsta bästa även om de här senaste månaderna varit krävande eller du inte kan se riktigt klart.

I kärlek och relationer kan brist på tillit vara en springande punkt: om du inte litar på din partner så kan det skapa ett avstånd er emellan. Det kan krävas ärlighet och visad sårbarhet för att hitta en väg framåt tillsammans. Det gäller också för den som är singel.

 

Övergripande tredje kvartalet
Här finns ett fokus på praktiska angelägenheter framförallt i form av utbildning och ekonomi. Det finns entusiasm i gott mått och det kan komma positiva meddelanden som har med pengar och avtal och kontrakt att göra eller är relaterat till alla möjliga former av “fixa och dona”. Alla former av kommunikation under den här tiden kan stärka finanserna och affärerna. I arbete och karriär kan det handla om att genomföra ett köp eller signera ett kontrakt för verksamheten och också om goda nyheter vad gäller kunder och klienter.

I kärlekslivet finns det en känsla av ansvar som genomsyrar alla relationer och som väger tyngre än eventuell känslomässig ambivalens. Den som inte är helt nöjd i en relation kan bestämma sig för att stanna och jobba på det istället för att göra slut. Det kan handla om att ni bygger någonting tillsammans som håller er samman. I grund och botten kan det finnas mycket värme och kärlek. Det du lär dig här om dig själv och din ökade medvetenhet är sådant som du sedan kommer kunna föra vidare och hjälpa andra med, oavsett om det är professionellt eller privat.

 

Oktober
Också i oktober kan du få värdefull vägledning från någon eller några som har mycket kunskap – vilket alltså även kan betyda ditt eget inre/ditt högre jag. Det är starka men beskyddande krafter i rörelse omkring dig som hjälper dig att navigera och när du är aktivt lyhörd och receptiv och använder dig av det som kommer till dig har du stora chanser att lyckas med det du företar dig. Du kan röra dig framåt med stort självförtroende med den information du har. Det bör finnas gott om driv och energi och i karriär och arbetsliv kan det dyka upp nya fiffiga lösningar på saker och ting och andra idéer. Otålighet med andra som inte har samma framåtrörelse just nu kan bli någonting som behöver stävjas och att inte pressa på alltför hårt. Framgången ligger inom räckhåll – men stressa inte.

Med detta fokus på arbete och att vara verksam på olika sätt kan det i kärleksrelationer bli lite av ett problem då det inte finns riktigt utrymme för att ta hand om kärleken. Det kan komma att ändras, men just nu är det troligt att arbetet går i första hand så om det gäller din partner eller den du är intresserad av, sitt inte och vänta utan koncentrera dig på ditt. Det ligger också för att framförallt gamla beteendemönster äntligen kan lösas upp och vara färdiga med. Var också öppen för möjligheter som kommer till dig som synes från ingenstans. Lägg framförallt märke till så kallade synkroniciteter, händelser och tecken som kan tala till dig.

 

November
Den starka och kraftfulla energin som oktober bjöd på intensifieras här även om den tar sig ett lite annat uttryck. Du kan mycket väl komma att känna det som du har ditt öde i dina händer, att det är du som sitter vid rodret och har läget under kontroll – och det ligger mycket i det: vad det än är för hinder eller utmaningar som kommer i din väg så har du det som krävs för att övervinna dem och fortsätta framåt med dina livsplaner. Ge inte upp vad du än gör utan plocka fram den här inre kraften om det krävs. Håll dig till dina planer. I karriär och arbetsliv handlar det om att du har uppnått och befinner dig i en stark position, så att be om det du behöver och förtjänar kan vara en bra idé – sannolikheten är att du får positivt gehör. Ekonomiskt kan det innebära ett tillskott och skulder som kan betalas av.

I kärlekslivet kan den som är i ett förhållande komma att uppleva intensiva och passionerade stunder och den som är singel kan drabbas av omedelbar och plötslig stark attraktion som kan innebära en affär och eventuellt någonting på längre sikt. Viktigt att tänka på är att hålla balansen mellan yttre och inre. Att inte tappa bort sig i det som pågår runtomkring utan bevara det inre fästet, vilket korta meditationer på bara någon minut och affirmationer kan hjälpa till med. Kom ihåg det här med att lite och regelbundet ofta kan ge bättre resultat på lång sikt än mycket och sporadiskt.

 

December
Under december är det någonting som sker under ytan som vi inte riktigt vet vad det är eller kan se och vi kommer behöva förlita oss på vår inre vägledning och intuition för att navigera oss fram och hålla kursen. Det är vår inre kompass när vi inte kan se landskapet för att det är höljt i dimma. Här är det alltså än mer viktigt än tidigare att verkligen ta tid för att höra vår själ och vårt högre jag, att bereda plats för det med meditation och stillhet. Lita på det som kommer till dig. Det kan också komma till oss värdefull information genom drömmar, för den som är öppen för att analysera dem. Intresse för det esoteriska, metafysiska, ockulta, för mysticism och psykologi och andra områden och ämnen som talar om livets osynliga aspekter kan uppstå eller fördjupas. Det kan finnas djupa andliga upplevelser och förnimmelser. En intuitiv och medial kvinna kan komma in i bilden och fungera som mentor eller på annat sätt vara behjälplig – någon som förstår det djupare skeendet och kan bidra till ökad klarhet. Det kan också komma till oss i form av böcker eller utbildning. Men oavsett är det framförallt vi själva som behöver ta vara på vår inre visdom. I arbetslivet kan saker och ting saktas av och tyckas röra sig långsamt, men det kan finnas positiva överraskningar i kölvattnet.

Vad gäller kärlekslivet kan sexdriften kan hamnat på sparlåga och framförallt kvinnor kan visa ett ganska svalt intresse för romantiken. Det behöver inte betyda att någonting är över, tillbakadragandet är sannolikt tillfälligt.

 

Övergripande fjärde kvartalet
Det här temat av arbete och driv ligger över hela kvartalet och det kan vara så att du mer eller mindre stått på för hårt för att hålla i längden och behöver tagga ner lite. Något som också december, den sista av kvartalets månader, vittnar om – och det passar ju bra när det blir jul igen. En del av det här arbetet – oavsett om det är i professionella sammanhang eller i privatlivet – kan vara ett ansvar du har tagit på dig som kommit att kännas som en börda. Till bilden hör också att du inte vill delegera eftersom du tycker att ingen kan sköta det hela eller ens en del av det hela lika bra som du. Så en del av det som tynger dig nu är sånt som du lägger på dig själv. Det kan också handla om någonting som är i sluttampen och som du behöver slutföra fastän du egentligen är färdig för att lägga det bakom dig och röra dig vidare. Ge inte upp när du är så nära. Det du gör är förmodligen förknippat med någonting som är viktigt för din fortsätta utveckling och kopplat till ditt sanna jag/den du verkligen är. Om andra gör anspråk på dig låt dem veta att du behöver tid och utrymme för att slutföra det du håller på med så att du kan bli helt klar. För en del kan detta kvartal handla om att gå ut i omvärlden med det som de lärt sig och om det inte finns utrymme för det är det förmodligen någonting annat som behöver stryka på foten.

I kärlekslivet kan det finnas utmaningar. Det kan vara att den du älskar går igenom någonting som är jobbigt som inte direkt har med kärleken att göra men påverkar förhållandet. Du kan behöva ställa upp och vara ett stöd. Men det kan också vara någonting i relationen som behöver ses över och du har allt att vinna på att ta det på allvar. Den som är singel men inte träffar någon ska inte förtvivla. Det är inte riktigt rätt tid så använd din energi till annat, som till exempel vila och reflektion.

 

 

Övergripande hela året
Det här är ett år med en definitiv betoning på det andliga livet, oavsett om kortare inflytanden kan kräva eller lägga till någonting annat. Det kommer vara viktigt att vad du än gör och hur det än är, du hela tiden återför dig till dig själv och att du är i din själs energi och att lyssnar på den inre rösten. Det betyder inte att det nödvändigtvis kommer handla om änglar, kristaller och rökelse – det är bara ett litet och ytterst begränsat uttryck för andlighet och inte alltid helt synonymt. Men att låta intuitionen och den inre vägledningen vara tongivande och att följa sin inre röst och låta den andliga perspektivet genomsyra hur vi tänker, förhåller oss och vad vi gör. Barn, att göra barn, djur och natur kan också ligga inom fokuset. I arbetslivet kan en ny möjlighet eller öppning komma i vår väg och många kan börja jobba med ett arbete eller starta ett projekt eller en verksamhet som är helt i linje med vad de drömmer om på alla plan, fysiskt, andligt, mentalt, känslomässigt. Det kan finnas en kvinna som stöd i detta. Om ekonomin är trög eller på något sätt blockerad kan det eventuellt finnas en känslomässig koppling så det kan vara värt att titta på det. När det väl är undanröjt bör det lossna igen.

I kärlekslivet kan det slå gnistor och vara känslomässigt så intensivt att det blir överväldigande. Det kan finnas anledning att göra en ansträngning att bevara balansen och inte förlora sig helt så att man tappar markontakten och vardagen. Den kärlek som kan dyka upp är djup och har chansen att utvecklas långsiktigt.

star

Vill du ha en personligt anpassad rapport? Se mina tjänster & priser här