Tarotleken består av 78 kort som beskriver olika arketyper, utvecklingsfaser och omständigheter i en människas liv och kan användas för att bringa klarhet och insikt om vad det är som sker och vart det är på väg.

Jag är intuitiv och klarvetande och tarotleken är ett av flera verktyg jag har att förmedla den högre information som kommer till mig.