Januari

2020 börjar intressant nog med att någonting kommer till sin kulmen, någonting som varit ett projekt i någon bemärkelse under lång tid går mot sin naturliga avrundning, avslut eller upplösning. Om man tittar på ett globalt astrologiskt perspektiv så kan man läsa in den exakta konjunktionen mellan planeterna Saturnus och Pluto den 12 januari som betecknar flera större cykler som sluts och nya som tar sin början. (Läs gärna mitt inlägg om detta som du hittar här).

 

Januari innebär en höjdpunkt av något slag då du kan uppleva att du har tagit ett stort och viktigt steg närmare att bli den du är och det du är på planeten att göra. Det betyder inte att du är vid ett slutligt mål, men väl ett delmål som kan ha uppnåtts och bereder mark för nya delmål att ställas upp. Månaden kan också innebära långväga resor, det finns en energi av andra kulturer och avlägsna platser. Detta gäller även i arbete. Och vad gäller ekonomi så kan den börja röra på sig i positiv riktning om den stagnerat tidigare. All form av investering som är relaterat till utland kan falla väl ut och det kan komma in plötsliga pengar, dock lite oklart vilken form av summa det kan röra sig om.

 

I kärlek finns det utrymme för att ha eller finna just precis det du drömmer om i en relation. Det behöver inte innebära att du träffar någon ny om du redan har en partner, snarare att du kommer till insikt om att det du har är rätt och bäst för dig. Att resa tillsammans skulle kunna hjälpa till med den insikten. Den som har ett distansförhållande och blir ombedd att flytta till sin partner gör rätt i att i alla fall ta det under allvarligt övervägande.  Samtidigt kan man säga att det inte finns någonting som är rätt eller fel här så länge du följer hjärtat (och din själs vägledning.) För den som inte har någon partner finns det en eventuell chans att någon kan komma in här.

 

Februari

Du möter februari med styrka och kraft och en känsla av att du kan ta dig förbi, över eller igenom vilken utmaning som helst och att du har ditt eget öde i dina händer. Du kan med det röra dig framåt  med dina livsplaner och attrahera samma slags energi men du behöver inte bara den här känslan av kraft utan också tålamod och en viss varsamhet så att du inte ångar på som ett lok oavsett vad som ligger på rälsen. Det är i alla fall en månad då du kan tro på dig själv, då du befinner dig i en stark position och då du kan konfrontera någon eller något som tidigare kört med dig, om det behövs. All den här kraftfulla energin kan du kanalisera i att verka för din goda hälsa och framgång. Den som behöver och är mottaglig kan förvänta sig läkning och ny vitalitet.

 

 

Också i arbete befinner du dig i en stark position och mycket tyder på att det är rätt tidpunkt att be om det du vill ha eftersom du mycket väl kan få det du förtjänar utan knussel. Skulder ser ut att kunna återbetalas och någonting som är du funderat på kan det vara tid att agera på, som till exempel att slå till och köpa ett hus eller någonting annat.

 

Vad gäller relationer kan det uppstå en omedelbar och mycket passionerad attraktion för den som är singel och den som redan är i en relation kan ha passionerade och intensiva stunder med sin partner. Det ligger också fördelaktigt för att ge luft åt vad du verkligen tycker och tänker, om än på ett finkänsligt sätt, eftersom det ser ut som du kommer bli respekterad och tagen på allvar. Det är viktigt att hitta och hålla en inre balans mellan ett fokus på den yttre och inre världen. Att mitt i allt detta som är så positivt i yttre bemärkelse inte släppa kontakten inåt och uppåt. Det är genom at du är förankrad i din andliga varelse som du har framgång i det yttre.

 

Mars

Så vad händer här? Efter de inledande månadernas mycket positiva energi kommer det in en helt annan här och det handlar inte så mycket om vad som händer i det yttre utan snarare hur vi reagerar på det. Av någon anledning ser det ut som gömda och glömda rädslor kommer till ytan och yttrar sig i oro och kanske även i ångest. Det viktiga att komma ihåg att de inte direkt har med verkligheten att göra utan att vi snarare tror på vad våra tankar dramatiserar och talar om för oss.

 

Kom ihåg att tankar inte alltid är sanna, att det är vår tolkning av verkligheten som bestämmer hur vi reagerar på den, verkligheten i sig är vad den är. Det är sannolikt så att du har tagit någonting litet och blåst upp det till jätteproportioner så den här energin handlar alltså om att du jagar upp dig själv av någon anledning medan det egentligen inte finns något skäl till det, i alla fall inte i den utsträckning du tror. Det betyder inte att det inte skulle kunna finnas någonting som är en utmaning eller på annat sätt en svår situation, men det du tänker och känner står inte i relation till det.

 

Du upplever det svårare än vad det är och kan du inte bryta den här cirkeln själv av hur det mal i ditt inre så är det en bra idé att be om hjälp för att se klart och få perspektiv. Ju mer du ältar desto mer att älta blir det nämligen och ibland behöver man bryta såna tankemönster på ett radikalt sätt. Bara sätta stopp och istället välja tankar som är konstruktiva och gör att man kommer tillbaka till balans och harmoni.

 

Gäller denna energin arbetslivet för dig kan det handla om stress som orsakar detta huvudbry och det som kan vara till hjälp är att tala med någon som kan hjälpa dig så att du kan få avlastning eller åtminstone klarhet i vad det handlar om. Om det finns oklarheter och frågor vad gäller ekonomin och kanske till och med panik eftersom du inte vet hur du ska betala dina räkningar – försök att lugna ner dig eftersom det bara skapar mer kaos. Förmodligen är det inte så illa som du får dig själv att tro och det viktigaste också här är att som första åtgärd se till att komma i mental och känslomässig balans igen, så att du med lugn kan ta hand om vilken situation som nu än det handlar om.

 

I kärlekslivet handlar detta om att du kan bli ha blivit mentalt besatt av att fundera på om din partner är trogen eller ej eller om partnern fortfarande är intresserad överhuvudtaget. Det kan finnas tecken som du övertolkar och har gått igång på. Det behöver inte alls vara så men oavsett om det skulle vara det eller inte så behöver du komma till klarhet och få visshet, för att hålla på att älta äter upp dig inifrån. Det är bättre att veta än att misstänka. Du kan känna dig ensam och avskuren också, från dig själv och den andliga sidan av din natur.

 

På ett sätt kan man säga att det egentligen är det enda problem vi har, att vi ser oss separerade från källan oavsett om man kallar och upplever denna källa som Gud, Universum eller Själen. När vi upplever och vet att vi är ett med den mystiska kraft som finns att tillgå överallt, utom oss och inom oss, är vi långt ifrån lika sårbara och mottagliga för stress och ångest. Snarare inte alls och det är därför det viktigaste vi kan göra är att fördjupa vår medvetna kontakt med denna källa –  någonting som vi gör inom oss. Oavsett om det är Gud, Universum eller din egen gudomliga själ så finner du den i ditt inre såväl som överallt i hela skapelsen. Prata med någon, en andlig vägledare eller rådgivare om du behöver, för att skingra hjärnspökena.

 

Övergripande hela första kvartalet

Under första kvartalet kan det finnas ett fokus på yrkes- och affärsverksamhet och på att organisera de finansiella aspekterna av livet, på allting som har att göra med att ha och skapa trygghet både i det nuvarande och inför framtiden. Det är också en positiv energi för detta, som kan inbegripa en befordran eller löneökning eller alla former av praktisk företagsamhet överhuvudtaget. Om du förutom att ha tålamod och vara praktisk dessutom är vänlig och lojal så premieras det. Du kan behöva och få bra rådgivning och det kan finnas en man som är pålitlig, klok – det kan vara en man som har någon form av befattning med inflytande som figurerar och kan vara till hjälp på något sätt.

 

I arbetslivet kan det handla om projekt som du arbetat på närmar sig sitt slutförande och gör att du kan börja blicka mot nästa, någonting som ju också första månaden detta år talade om.

 

 

I kärlekslivet kan det handla om romantik, att bli uppvaktad på ett gammeldags sätt. Och det kan finnas passion som grundar sig i ett det kan finnas ett element av koppling i ett tidigare liv. Den som redan är involverad med någon kan få uppleva hur saker och ting rör på sig till en djupare nivå mellan er. Det ligger också för resor med sin käresta. På det andliga planet handlar det om att utvärdera vad det är som verkligen är viktigt i livet, bortom status och yttre glam och att söka realisera det med samma glöd som vore det materiella och yttre mål.

 

April

Här gör du framsteg. Inte några plötsliga ryck eller oväntade sådana, utan mer stadigt och grundligt och dessutom påtagligt. Om förra månaden bjöd på en mental och känslomässig utmaning så ser det ut som du klarat av den galant, för här finns stabilitet och en känsla av att vara väl förankrad i verkligheten tillsammans med förmåga att vara uthållig och koncentrerad på det som föreligger. Det kan vara ett fokus på praktiska göranden, framförallt på pengar och på att skapa ekonomisk stabilitet. Om pengar är en bristvara för tillfället kan det vara en idé att göra någon form av budget eller i alla fall en prioriteringsordning och att sedan göra vad du kan för att hålla dig till detta.

 

På jobbfronten ser det ut som det finns möjlighet att hitta guld i bemärkelsen att det strömmar till klienter eller ett nytt projekt under förutsättning att du spelar dina kort rätt. Detta kan ge framgång och utmärkelse. Det kommer förbättringar på den ekonomiska fronten antingen kan det vara oväntat i form av en investering du glömt att du gjort som ger utdelning eller att du vinner någonting eller säljer eller på ett mer långsamt men stadigt och säkert sätt.

 

Förra månadens romantik i kärlekslivet har här ersatts av en mer jordnära energi och en betoning på de plikter och det ansvar som kan följa med en relation. Äkta kärlek handlar ju också om att vara villig att göra ett visst jobb i de stunder det behövs för att bevara kärleken. Den som fortfarande är singel gör rätt i att ge sig ut utanför sina vanliga ramar, att variera sina rutiner och göra nåt som du inte brukar. På det andliga planet ser det ut som att förra månaden stärkte dig eftersom du här ser ut att ha andlig medvetenhet som gör det möjligt för dig att hantera det mesta och dessutom fortsätta utvecklas.

 

Maj

Maj lovar gott med fina utsikter. Du är definitivt på rätt spår och har förmodligen an bra känsla inför framtiden och det bör du ha eftersom dina idéer, din tid och den ekonomi du investerat kommer att ge bra utdelning – och det i många fall snart. Samtidigt befinner du dig i de initiala faserna så du får ha tålamod – det kanske inte händer så mycket just nu som du hade hoppats – det betyder ju inte att det inte sker någonting alls.

 

Den som i arbete är involverad med en jobbpartner kan skapa någonting som kommer att ha genomslagskraft senare. Partner kan komma med nya och bra idéer på ett kanske lite ovanligt eller okonventionellt sätt som kan slå väldigt bra ut. Den som inte har en arbetspartner kan ändå ta de rätta kontakterna för att komma vidare – det ser helt enkelt ut ut som du är på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt människor. Det kan finnas resor i anslutning till jobbet eller för andlig utveckling. Pengar du väntat på kan dyka upp och kanske en löneförhöjning för dem som lönearbetar. Undvik dock att ta lån till någonting just nu, det kommer bättre ekonomi snart och kan vara bra att undvika det.

 

Också för kärleken är denna energi fin och fördelaktig. Med en partner delar du en gemensam dröm som håller er samman och även om ni skulle ha en del gupp på vägen så ser relationen ut att tåla det så länge drömmen finns där. Gör ditt inre, andliga arbete. Det är alltid viktigt men underlåt inte det i goda tider. Fortsätt istället att bygga på den grund du lagt eller kan lägga så har du en stabil sådan också när det blåser.

 

Juni

Här blir det utdelning på något område och i någon utsträckning för arbete som är nedlagt tidigare och det ligger för nya friska tag framförallt för det som har med jobb, karriär och finanser att göra. Det ligger för världslig framgång, välstånd och status. Du kan stå inför att påbörja någonting nytt som kan ge positiva ekonomiska förändringar framöver. Det är en bra tajming för det, även om planen kan kännas lite riskabel. Det du investerar i tid, pengar och energi kan falla mycket väl ut.

 

Problem i karriären och/eller arbetslivet ser ut att lätta och du rör dig in i en tid där lösningar för det mesta uppenbarar sig. Det kan också handla om en ökad arbetsinkomst, befordran och eller ett helt nytt jobb eller en helt ny karriär som ligger och väntar. Det är en bra tid att förbättra dina förhållanden och göra större förändringar i karriären. Detta gäller också ekonomin, där nya möjligheter kan uppenbara sig och tidigare investeringar kan betalas ut och det finns en bra utsikt på lång sikt överhuvudtaget.

 

 

I kärlekslivet finns det tillfredsställelse på alla nivåer och områden. Den som redan är i en relation kan förvänta sig förbättringar i den där så behövs men det behövs en insats och den behöver komma från dig. Den som är singel har någon som är på väg in, nu eller lite senare. Energin handlar också om barn eller någonting annat som föds i ditt liv – det kan vara en relation där partnern har barn till exempel. Det är också en energi som är relaterad till den fysiska kroppen, till en bra diet och rätt näring.

 

Att meditera är alltid bra men kan ge extra stor utdelning under denna månad. Det hjälper till att grunda dig, ger dig fokus och utvecklar dig andligt. Du kan också ha glädje av örter och andra läkeformer som är relaterade till jorden på något sätt.

 

Övergripande hela andra kvartalet

Under andra kvartalet kommer det finnas någonting att fira, det är som upplagt för att ha roligt och kan inbegripa fest eller bröllop, en examen eller en födelse – eller någon annan lycklig tilldragelse. Det betyder inte att det inte finns mer jobb att göra men det kan i alla fall bli ett avbrott i arbetet för en tillställning eller liknande. Trubbel i relationer kan klaras ut och gamla sår kan äntligen läka. Det är också en tid då intuitionen kan blomma och hjälpa till att bringa klarhet vad gäller både känslor och tankar.

 

Vad gäller arbete och karriär kan det vara en fin tid med skoj på jobbet, löneökning eller bonus som kommer eller glädjen i att kunna arbeta hemifrån för den som tycker om det. Det kan också vara så att det du åstadkommit i ditt arbete får uppmärksamhet och ger en skjuts framåt i karriären. Pengar kan komma in och försvinna lika fort. Här handlar det inte om att lägga på hög utan att ha det som behövs och använda det. Det kan också komma in oväntade pengar som kan vara en grundplåt till ett större inköp.

 

Vad gäller kärlek och relation kan det som antytts redan handla om att tillbringa till tillsammans med familj och vänner men också att eventuellt träffa någon när så sker. De som har ett förhållande kan eventuellt planera för förlovning eller bröllop eller någon annan tilldragelse som inbegriper vänner och familjen. På det spirituella området finns det en fördelaktig energi för att vara tillsammans eller arbeta med en grupp och likasinnade vilket kan leda till ett uppvaknande eller andlig förnyelse. Att delta i någon form av ceremoni eller ritual kan ge inre frid.

 

Juli

Ibland kan det bli för mycket av det goda eller så blir man lite avtrubbad. Under juli kan det uttrycka sig i att du känner dig uttråkad och lite likgiltig. Smekmånaden är över och saker och ting har fått ett annat skimmer än månaden innan. Men grejen är att det med stor sannolikhet handlar om din attityd och oförmåga att se vilka möjligheter du har än att saker och ting verkligen har blivit tråkiga och omöjliga. Det finns en risk att du låter missnöje och självömkan komma i vägen för att kunna uppskatta det du faktiskt har i ditt liv. Du kan också känna dig lat och inte vilja göra någonting alls.

 

Nya fräscha idéer och nya projekt kan komma in men du behöver agera på dem för att få ut någonting av dem. Du har alltså alternativ men du ser inte möjligheterna med dem, antingen för att du blivit mättad eller för att du inte tycker någonting känns riktigt roligt och att du tappat känslan för framtiden för en stund. Kom ihåg detta och ändra din inställning, för däri ligger hemligheten.

 

Vad gäller arbetet kan du känna dig dränerad av monotona rutiner och vara på dåligt humör. Du behöver ta reda på var problemet ligger och göra en förändring – du behöver handla. Vad gäller ekonomin kan du behöva en ny inkomstkälla men förbiser en möjlighet till att få det till stånd, det kan vara en hobby eller en talang som du skulle kunna slå mynt av men avfärdar. Saker och ting är inte så dåliga eller illa som de ser ut.

 

Också i kärlekslivet kan det finnas otillfredsställelse och sårade känslor som skapar problem i en relation och också där behöver du ta reda på vad skon klämmer och sedan prata med din partner om det behövs. Att sura och tjura gör inte saken bättre. Den som är solokvist kan behöva se över attityden också, för det finns troligtvis intresse från något håll men som du avfärdar, eller så är det din attityd som håller alla på avstånd. På den spirituella fronten behöver du kanske leta vidare efter någonting som stämmer för dig. Bara för att du inte funnit det än betyder det inte att det inte finns. Och du kan behöva ta lite här och där och sy ihop ditt eget trossystem utifrån din egen uppfattning.

 

Augusti

Det inre äventyret fortsätter. Under augusti kan du möta en hel del av ditt undermedvetna i form av rädslor och illusioner som kommer till ytan men också få en glimt av det stora mysterium som livet ytterst är. Kommer du att gå på rädslorna och göra dem till dina eller kommer du se dem för vad de är och avfärda dem? Humöret kan gå upp och ner under månaden och du kan behöva göra en medveten ansträngning för att se sanningen och verkligheten. Kom ihåg att detta bara är en kort period som ytterst tjänar till att rensa ut ytterligare bråte.

 

 

Vad gäller arbetet så har du troligtvis inte hela bilden, det kan utspela sig saker och ting i kulisserna. Också ekonomin kan befinna sig i ett fluktuerande tillstånd och någonting du försöker få gjort eller igenom kan dra ut på tiden. Detta betyder inte att det är någonting som är fel utan snarare bara att du behöver hålla kursen och fortsätta framåt så kommer det ge med sig.

 

Även i kärlekslivet kan det gå upp och ner och vara fram och tillbaka. Det behöver inte betyda att det är något fel eller att lösningen är att lägga benen på rygget. Det undermedvetna kan spela spratt och känslorna kan vara intensiva vilket gör det till en bra idé att titta på sin partner som en spegel istället för att säga att allt är den andres fel. Om han eller hon gör någonting som du inte gillar – speglar det någonting du gör med/mot dig själv? Om han avvisar dig – är det i själva verket så att du avvisar dig själv? Det finns en djup attraktion mellan er som är grundad i andra liv och som håller er samman. Ditt andliga liv manar på och har en chans att stärkas om du tar hand om det. 

 

September

Måttlighet är den här månadens melodi. Att kunna kompromissa och vara tolerant likaså. Och har du inte någonting av detta eller tillräckligt, ta ett steg tillbaka för att hitta din inre jämvikt och en balanserat perspektiv. Det kan du genom att frikoppla lite och se saker och ting i ett större och mer rättvisande sammanhang.

 

På arbetsfronten kan du behöva söka och applicera nya sätt att göra ditt vanliga jobb på och skapa an avslappnad atmosfär så att du kan utföra också det som tenderar att bli stressigt utan att jaga upp dig. Ha tålamod om du väntar på besked och involvera dig inte i eventuella stökiga omständigheter som riskerar att torna upp sig runtomkring dig. Kör ditt eget rejs så till vida att du behåller lugnet och tuffar på med ditt. Det kan hända att du kommer behöva förhandla för att få det du vill ha eller förtjänar men också där, behåll ditt lugn. Presentera dina argument på ett sakligt, neutralt och kortfattat sätt.

 

Vad gäller kärlek och relationer så kan medkänsla, samarbete och förlåtelse stärka bandet mellan dig och din partner om du hr en. Ni kan ha en lugn och ärlig diskussion om det som diffar mellan er. Lyssna på fakta och försök att undvika att dra felaktiga och förhastade slutsatser, brodera inte ut med känslor som bara fördunklar sikten. Den som precis har träffat någon gör bäst i att ta det lugnt och lära känna personen innan du hänger dig helt och hållet.

 

Övergripande hela tredje kvartalet

Kvartalet i sin helhet ger dig en möjlighet att vända dig inåt för att undersöka hur du känner för någonting i ditt liv. Dina aningar och din intuition är pålitliga vägledare och lägg särskilt noga märke till dina drömmar och förnimmelser. En kärleksfull vän kan vara dig till hjälp eller så har du själv chansen att spela en betydelsefull roll för någon annan. Din mamma eller någon som spelar en modersroll i ditt liv kan figurera på något sätt.

 

Vad gäller arbete och karriär så kan en möjlighet uppenbara sig. Det kan mycket väl vara så att du är i färd med att ge dig i kast med en karriär eller en arbetssituation som mer eller mindre är precis det du önskat dig. Om du funderar på att börja jobba hemifrån kan detta vara tidpunkten om alla faktorer talar för det. Finanserna kan hållas  tillbaka av någonting emotionellt som behöver hanteras och lösas. När det väl är ur bilden kan ekonomin få sig ett uppsving.

 

Kärlekslivet kan slå gnistor. Det kan vara passionerat, romantiskt, tumultartat och det kan vara på sin plats att vara lite vaksam så att du inte låter en relation sluka dig med hull och hår. Din andliga förankring ser stadig och stark ut och genomsyrar hela ditt liv.

 

Oktober

Om året började med att någonting kom till en kulmen och ett avslut så är det under årets slut som en ny bok om ditt liv håller på att ta sin början. Du är i färd med att ta ett viktigt, stort och avgörande kliv in i framtiden och det är viktigt att du gör det med full tillit till att livet kommer bära dig – för det gör det. Förvänta dig det oväntade och lite på din intuition och dina instinkter utan att bekymra dig särskilt om konsekvenserna. Du kan stå inför att du behöver ta ett större beslut som kommer leda dig vidare på din väg. Följ med i flödet istället för att klamra dig fast.

 

Ett nytt jobb eller en ny karriär kan vara en del av detta. Du lägger det gamla och det som varit bakom dig och det kan handla om resor i anslutning till detta. Månadens finanser ser ut att på många sätt vara utmärkta, det du väntar på är på väg att komma in och du kan förvänta dig en ökning på fronten.

 

I kärlekslivet handlar det mer om att roa sig och ha det lättsamt än att binda och stadga sig. Fortsätt framåt med dina andliga övningar och hur du nu sköter om dig själv spirituellt.

 

November

Du fortsätter i en snarlik anda som månaden innan i det att du rör dig mot nya marker, så det äventyr som tog sin början har nu en fortsättning. Du kommer uppleva det som att du lägger problem och svårigheter bakom dig, om inte allt så till en betydande del. Det innebär en vändpunkt för en situation som förbättras, som du lägger känslomässigt bakom dig, och kan innebära en resa, förmodligen av det kortare slaget. 

 

Vad gäller arbete och karriär är du redo att ta dig an någonting nytt vilket kan betyda att du ger dig in på ett helt nytt område och lämna det som varit bakom dig. Om du har det kämpigt med ekonomin så kan du be om hjälp, är det riktigt illa så med skuldsanering, om det bara är en tillfällig svacka du är inne i, gör en budget och hushålla med pengarna. Det kommer att vända.

 

I kärlekslivet kan en resa eller ostörd tid tillsammans göra mycket gott. Om du är singel och öppen för ny kärlek, gör någonting annorlunda.

 

December

Energin under årets sista månad berättar att det kan finnas en konflikt i ditt liv som har uppstått på grund av att antingen du eller någon annan – eller båda – har tillåtit egot att växa sig för stort och styra och ställa. Du kan också ha försökt att åstadkomma någonting men gjort det genom att tulla på din integritet i viss mån, så att även om du lyckas känns det inte riktigt bra – eller så är det någon som har betett sig så mot dig.

 

 

Också på jobbet och i arbetssammanhang kan den här konflikten finnas. Det kan vara andra som är upphovet men det finns också en uppmaning att rannsaka och skärskåda dig själv och komma till insikt om det är du själv som skapar eller i varje fall bidrar till motsättningarna genom hur du framställer dig själv. Vad gäller ekonomin finns det inga snabba lösningar. Undvik framförallt att investera i någonting som lovar guld och gröna skogar eller vad det än kan vara där det inte finns några garantier.

 

I kärlekslivet finns det också konflikter, det kan vara någon som bestämmer och är bossig och kör med dig och i så fall kan det vara nu som det är dags att inte acceptera det längre. Det betyder inte att du ska starta ett krig, snarare tvärtom – det verkar som det bästa att göra i så fall är att bara lämna situationen utan buller och bång. Det kan sitta lite långt in, men kom ihåg att du förtjänar bättre än att vara med någon som behandlar dig illa.

 

Om det är du som är den som dominerar och ställer omöjliga krav, tänk efter vad det kan få för konsekvenser – förr eller senare kommer din partner ha fått nog och gå. Om ni båda är villiga att jobba för det och att skapa hållbara ömsesidigt givande kompromisser kan det gå att eventuellt rädda relationen, annars ligger det för separation och det kommer under de omständigheterna inte vara dåligt utan det bästa. Den som är singel ser ut att under denna tid vara ovillig att göra vad som krävs för att förändra det förhållandet. Använd det som är sant för dig som din ledstjärna, men tvinga inte på andra det du håller för heligt.

 

Övergripande hela fjärde kvartalet

Trots vissa utmaningar framförallt i december är den övergripande energin för sista kvartalet mycket god. Människor omkring dig ser ut att uppskatta dig och det ser ut som du är på rätt väg med det mesta.

 

Den fina energin gäller överlag på alla områden men i synnerhet för arbete och karriär. Ditt arbete och dina insatser värderas positivt och du är väl sedd vilket kan innebära att du hamnar på tapeten för en bättre tjänst. Om du söker nytt jobb så ser det ut som du kan hitta någonting relativt snabbt. Också för ekonomin ser det intressant ut med pengar som kan komma in, men det är mer som ett resultat av en god tidigare insats och inte ett plötsligt pengaregn utan någon som helst direkt koppling till ditt liv.

 

I kärlekslivet rör sig relationer in i en mer mogen fas. Tidigare problem kan få sin lösning vilket gör att relationen kan nå en ny nivå av intimitet och ömsesidig förståelse. Om det varit skakigt tidigare kan det nu plana ut och befästas ytterligare. Trots utmaningar har alltså en relation goda chanser att överleva och bli bättre än någonsin förr.

 

Övergripande hela året

Den övergripande energin för hela året är ypperlig. Framförallt vad gäller det materiella men även överlag. Du kan bli mottagare av en gåva eller så är det du som förärar någon annan med en present av något slag. Det kan vara både ock – temat är i alla fall en stråk av generositet och vikten av att dela med sig av det vi har – vilket öppnar oss för att få ta del av den rikedom som finns i världen. Det är inte begränsat till pengar eller materiella ting, det finns så mycket man kan ge: en komplimang, ett lyssnande öra, andligt stöd. Det kommer finnas assistans när så behövs oavsett om det gäller arbete, ekonomi eller någonting annat. Det är som om du har hela livet på din sida. Året kommer innebära att du på något sätt rundar ett kritiskt hörn och är på väg i full fart mot någonting bättre än förr. Livet blir mindre kämpigt än förr.

 

I arbete och karriär kan det du förut hållit för otroligt slå in, det omöjliga blir möjligt. Vad gäller finanserna kan det komma in pengar och skulder betalas av.

 

I kärlek ligger det för ett jämlikt och ömsesidigt givande och harmoniskt partnerskap. Den som är singel kan träffa någon i en stödgrupp eller någonting som har med hälsa och healing att göra. Bästa att göra är att se till sitt eget välbefinnande så kan någon att dela kärleken med komma på köpet. 

 

 

Det var det hela. Tack för ännu ett år som gått.

 

Jag önskar alla läsare ett fantastiskt, magiskt och inspirerande 2020!

 

Vill du ha en personligt anpassad rapport? Se mina tjänster & priser här

Gilla också gärna min facebook-sida om du inte redan har gjort det!

Eller följ mig på Instagram.