Årets tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig under året som kommer. Har du hittat hit gäller läggningen dig i någon aspekt, men kom ihåg att det rör sig om energier som kan modifieras och ta sig olika uttryck beroende på dina personliga energier, din person och dina omständigheter. Ta till dig det som resonerar med dig och att lämna resten.

Det är väldigt mycket att ta in och kan kännas övermäktigt att läsa igenom allt på en gång – men du kan komma tillbaka till sidan under hela det året, artikeln kommer du hitta uppe i menyn under “tarot”.

 

Januari

Januari kommer på ett kollektivt plan vara årets tuffaste månad, framförallt efter den första veckan. Det behöver inte påverka på individuell nivå men det kan bara bra att veta när vi tar del av nyheterna – samt att det kommer lugna ner sig sedan. Energin för månaden är annars praktisk och samvetsgrann – det handlar om att vara ansvarsfull, mogen och seriös i sitt förhållningssätt. Dessa egenskaper kan i vissa fall hittas hos en man som finns i vårt liv eller som vi kommer i kontakt med. Det kan vara en far, bror, en chef eller en annan auktoritetsperson – i vilket fall som helst är det någon som det går att tro och lita på.

 

 

Vad gäller arbete och karriär kan den som behöver få professionell assistans genom sina kontakter. Det kan också handla om att få välförtjänt bekräftelse av någon som har inflytande och/eller makt och det finns chans att göra framsteg och höja sin status. Projekt som har pågått under en längre tid kan vara nära att slutföras vilket gör att det är dags att börja tänka på nästa större steg. Den som funderar på att starta eget och är i valet och kvalet har goda utsikter. Ekonomin ser generellt sett bra ut men se upp med att vara alltför eller ensidigt fokuserad på det materiella. Undvik också att vara alltför extravagant eller att spekulera på ett oklokt sätt och dela istället generöst med dig om du har i överflöd.

Kärlekslivet kan få sig ett lyft oavsett om du är singel eller i en etablerad relation. Det kan bli frågan om romantik och passion. De som är involverade i ett tidigt stadium kan få uppleva att relationen tas till nästa steg och bli djupare och starkare. Månaden är en fin energi för att gifta sig. Det är också gynnsamt för resa tillsammans med sin partner.

Det kan finnas ett element av omsorg närvarande under månaden. Någon kan behöva dig och du kan behöva ställa dina egna behov åt sidan för att finnas till för andra. Detta eller någonting annat kan upplevas krävande eftersom det finns ansvar att ta men å andra sidan kan det ge en bra utdelning, nu eller längre fram, framförallt om du ställer upp med lätt hjärta, utan att gruffa.

 

Februari

Det är hög tid att bryta sig loss från gamla idéer och tankesätt som inte längre har en funktion att fylla. Om du har varit alltför intellektuell i din inställning till livet och levt mest uppe i huvudet finns det ett behov av att börja lyssna och lita på känslan och intuitionen och finna en bättre balans. Vi kan också behöva bli medvetna om var vi anpassar oss felaktigt eller i onödan och bryta med det konventionella för att våra mer personliga och originella drag, egenskaper och möjligheter ska komma fram. Rättsystemet kan vara inblandat på något sätt och om du har väntat på ett beslut som skulle fattas så kan det komma nu och dessutom vara både opartiskt och rättvist.

Vad gäller arbete och karriär kan det finnas en chef eller en medarbetare som är långt ifrån politiskt korrekt och som kan vara väldigt rak och ohämmad i sitt tal och uppförande och omedveten om hur det påverkar andra. Det är inte alldeles behagligt men om du tänker efter så kan det förmodligen ligga någonting i vad personen säger, så det handlar om att inte ta det personligt. Ekonomiskt kan det finnas spänningar och vad det än handlar om kan det få sin upplösning nu – vilket är bra, för sedan är det över.

I kärlekslivet kan det vara lite svalt eller så har du en partner som inte är så varm och kelig av sig, i alla fall inte för stunden. Om du blir sårad av att du inte tycker att han bryr sig eller att han är okänslig så är det viktigt att du inte går igång känslomässigt på ett sätt som trappar upp situationen. Ta istället ett steg tillbaka och återkom när du känner dig lugn och samlad för att förklara vad det är som du blir ledsen av utan att vara anklagande och med fullt ansvar för din egen del. Ibland överreagerar vi på grund av vårt eget förflutna. Det går som sagt inte att ändra på någon annan, men om det är en bra man är han villig att lyssna så länge du pratar om dig själv och inte anklagar honom. Är det en kvinna det är frågan om gäller samma sak på motsvarande sätt.

Månaden har ett introvert fokus. Det är en tid för att lyssna inåt och eftertänksamhet.

 

 

Mars

Under denna månad kan du vara sökande efter en djupare mening med det som sker och du kan komma att hitta någon som kan vägleda dig eller en etablerad lärare av något slag som kan hjälpa dig på din andliga väg. Meditation, affirmationer, bön, mantran, yoga, naturen, fasta, ett tolvstegsprogram – vad det än kan vara som fungerar för dig. Det finns många vägar till samma mål, men en sak har alla dessa olika gemensamt och det är att det kräver att vi är hängivna på något sätt. Lika lite som det går att bygga muskler om man går på gymet någon gång då och då, går det att komma i andlig form och balans och hitta en inre andlig koppling om man inte jobbar på det. Avsätt åtminstone en stund varje dag. Det kan också handla om något annat område som gör att du behöver experthjälp av något slag med en situation eller omständighet. Vad som också kan hända här är att du kommer lite på kurs med någon för att ni tycker och tror olika.

Vad gäller arbete och karriär har den som jobbar inom en etablerad organisation eller på ett företag där det finns mycket regler och riktlinjer för hur saker och ting ska gå till och en hierarkisk struktur inte mycket men ändå ett visst utrymme för egna initiativ och idéer och ska inte behöva offra sin integritet. Andra kan behöva tänka över om de är på rätt plats eller om det är dags att börja fundera på att byta spår till det som verkligen är i linje med dem de är. Vad gäller ekonomin så handlar denna månad också om att hålla sig ill reglerna, att använda sig av konventionella och traditionella sätt att hantera pengar och finanser på. Det kan vara bra att lägga undan lite.

Vad gäller kärlek och relationer ser det seriöst ut och konventionellt ut. Kvinnor gör bäst i att vara receptiva och låta männen stå för initiativen – annars är det troligt att det tar stopp. Det kan verka mossigt men det ligger mycket visdom i det. Att vi måste vara lika för att vara jämlika är en stor missuppfattning som försvårat våra relationer – i alla relationer representerar den ena en maskulin kraft och den andra en feminin. Det har inte med kön eller lika värde att göra utan beskriver en verklighet. I det här fallet underlättar det i utvecklingen av en relation om både kan vara i sin själs kraft och därmed i sin feminina eller maskulina sanna natur.

Månaden handlar om balans och har ett utåtriktat fokus.

 

Övergripande första kvartalet

Det ligger förändring i luften. Under det första kvartalet kommer det blåsa nya vindar i seglen. Energin är kreativ, entusiastisk, uppåt och positiv. För en del kommer detta ta sig uttryck i en flytt, en lång resa – förmodligen relaterat till arbete – eller ett kreativt projekt. Någonting som varit problematiskt under längre tid kan komma att börja ge med sig.

Vad gäller arbete och karriär kan det handla om ett nytt jobb och det ligger för resor, men det kan också handla om korta sådana, som att pendla till jobbet. Förändringar kan föreligga – troligt är att du inte är påverkad av detta på ett direkt sätt, men det är saker och ting i rörelse runt omkring dig. Den som sökt jobb och väntar på besked kan mycket väl få ett positivt sådant. För ekonomin är utsikterna också i stort sett goda, den rör sig åt rätt håll och på ett fint sätt. Se dock till att lägga undan lite under mars månad, sätt inte sprätt på allt på en gång.

Vad gäller kärlek och relationer kan den som är singel och det stämmer i övrigt för möta någon på resande fot. Den som är i en etablerad relation kan komma att antingen jobba ihop eller spendera ovanligt mycket tid tillsammans. Energin är överlag gynnsam för förhållanden.

April

Under april är energin praktisk, stadig och uthållig. Du kan söka påtagliga lösningar och formulera en plan eller en strategi som du kan ha användning av. Du har tillgång till dina egna resurser i mycket stor utsträckning och är inte så beroende av andra vad gäller sådant du behöver veta, förstå eller göra.

 

 

Vad gäller arbete och karriär kan du bli erkänd på något sätt för dina färdigheter och insatser för något du har gjort eller gör. Förmodligen trivs du också med det du arbetar med men om du inte redan jobbar hemifrån kan det vara en ännu ouppfylld önskan. Du är som nöjdast när du är omgiven av saker och ting i ditt hem och i din egen atmosfär. Den som redan är i egen verksamhet kan få nya klienter och nya projekt eller uppdrag – som kan ge bra finanser. Ekonomin ser ut att ha en liten guldålder, att blomstra. Det är en fördelaktig energi för att investera i land eller bostad även om det kan finnas andra faktorer som också behöver tas hänsyn till för att kunna säga det med säkerhet.

Vad gäller kärlek och relationer som finns det varken stress eller press. Den som är solo trivs bra med det och har ingen panik utan är nöjd och belåten i sitt eget sällskap. Det känns helt enkelt inte viktigt att gå ut i syfte att träffa någon eller ha någon inpå sig tjugofyra timmar om dygnet. Om den rätte eller rätta dyker upp ändå är han eller hon ändå välkommen. Den som är i en etablerad relation kan förvänta sig en fin tid utan slitningar. Detta är en rik tid på det spirituella planet vilket kan komma till uttryck i vardagslivet.

 

Maj

Maj innebär en nystart på något sätt och kommer med en positiv och uppåt energi och under månaden kan du få mycket gjort. En relation eller en situation kan komma till sitt slut. Det kan finnas en äldre kvinna runtomkring dig eller som du interagerar med, någon som kan hjälpa dig med din andliga utveckling eller din karriär.

Vi kommer se ett fokus på arbete och karriär och vad gäller området kan vi förvänta oss förbättringar och goda nyheter vad gäller något som har varit bekymmersamt. Vad gäller ekonomin är det en bra idé att inte göra av med dem på något som frestar utan att utöva moderation för att inte behöva ångra dig. Det betyder inte att det kommer vara en dålig ekonomisk månad utan bara att du kanske inte tänker dig för.

Vad gäller kärlek och relationer är det läge att förvänta sig det oväntade och den som är singel kan få uppleva en plötslig passion och starka känslor. Den intensiva energin springer ur att det finns ett mycket djupt och starkt själsligt band. Avstånd kan vara inblandat, energin här kan innebära ett distansförhållande vilket kan göra att både styrkor och svagheter kan förstoras.

Ta det lugnt. Lyssna på din inre vägledning och var noga med att du är förankrad själsligt i de beslut du fattar och de vägar du tar.

 

Juni

Juni har ett fokus på partnerskap och samarbete och det kommer vara viktigt med tålamod eftersom saker och ting kan dra ut på tiden eller komma av sig. Det kan vara irriterande men se upp med det och kom ihåg att det är en tid att “slipa på ritningarna” – förseningar kan bidra till ett bättre slutresultat om du använder tiden rätt. I övrigt är månaden en fortsättning på maj månads goda energi och det kan kännas som om du är på väg att lägga någonting – en destruktiv situation eller relation – bakom dig som varit jobbigt för att gå mot mer sinnesro och mindre stress och oro. Det kommer kännas bättre även om allting inte klaras upp helt och hållet så går utvecklingen åt rätt håll. Att företa en faktisk resa kan vara välgörande och bringa både harmoni och balans. Det kan också vara så att du får besök från någon eller några som rest långt för att träffa dig. Om det behövs, ta en titt på det som har varit och se om det är någonting du har missat som du kan göra annorlunda i framtiden. Även denna månad betecknar en slags vändpunkt då du ser framtiden an med större tillförsikt även om du inte kan se den klart.

Vad gäller arbete och karriär kan du vara redo att ta dig an ett nytt jobb eller ett nytt yrke eller starta egen verksamhet. Du ser i vilket fall ut att lämna någonting som varit invant bakom dig och rör dig in på ett område som åtminstone i någon aspekt är ny och okänd för dig. Om du känner dig ängslig jobba på att återföra dig till nuet och att släppa taget om det som har varit. Du kommer få hjälp men inte av det eller de som tillhör det förflutna utan från oväntade håll. Den som kämpar med ekonomin kan behöva be om hjälp och det kan finnas backslag eller förseningar på detta område men i slutändan kommer det som behövs bli tillgängligt.

Vad gäller kärlek och relationer kan en kortare resa eller utflykt bidra med positiv energi och stimulera relationen.

 

 

Vi är andliga varelser i en tillfällig fysisk kropp. Det är bra att påminna sig om det ofta och att se till att vår andliga varelse är i framkant och får sitt. För det kan vi behöva någon slags program, ritual, disciplin eller övningar – det spelar ingen roll vad det är bara det fungerar och sätter oss i kontakt med vår andliga närvaro. Om du inte har hittat ett sätt som fungerar för dig som du har kunnat inkorporera i ditt dagliga liv, fortsätt leta tills du hittar någonting som stämmer för och resonerar med dig.

 

Övergripande andra kvartalet

Under detta kvartal finns det ett fokus på det konkreta och materiella i tillvaron, på välstånd och välgång och på att ha och lägga en stabil grund. Det kan handla om pengar som kommer in och en – ibland abrupt – förändring av levnadsvillkoren till det bättre. Du kan komma att befinna dig en en välmående och lättsam tid vad gäller det praktiska – men det är så mycket mer än så, det verkar som om det finns stabilitet på många sätt och områden – relationer och hälsa och arbete – och som om hela tillvaron blomstrar.

Vad gäller arbete och karriär kan det föreligga resor. Du kan befinna dig i en stark och säker position i den organisation, företag eller på den marknad du befinner dig. Det går bra och det finns ingenting att oroa sig för. Den som funderar på att starta eget kan ta det under övervägande och om allting stämmer är det under denna tid fördelaktig att göra slag i saken. Vad gäller ekonomin kan det komma in pengar som på något sätt har en fot i det förflutna.

Vad gäller kärlek och relationer ska det finnas ett starkt känslomässigt band mellan partners. Om det inte fungerar riktigt, vänd blicken inåt. Det är svårt att ha en fungerande relationen med en annan om man inte har en fungerande relation med sig själv. Istället för att fokusera på den andres brister, åtgärda dina egna och du kommer få uppleva hur relationen till din partner förändras. För den som är singel finns det en eventuell möjlighet att träffa någon genom en arbetsrelaterad resa eller ett annat event i arbete – om det är meningen och dags för det nu. Det kan i varje fall vara någon som du träffat tidigare som det plötsligt klickar med. På det stora hela behöver du inte leta, den rätta personen kommer hitta dig om du bara är på rätt plats och vid rätt tidpunkt – vilket du alltid är om du följer din inre vägledning. Det finns en mystik och magi vardagen, var öppen för den – centrera, linjera och grunda dig i din själs energi för ett rikt liv på alla plan.

 

Juli

Juli kan vara årets höjdpunkt av flera skäl än ett. Energin är kreativ och social och positiv även om du måste se upp med en tendens att sprida dig för tunt åt för många håll på en gång eller att bara vilja ha roligt i bemärkelsen festa. Den som däremot kanaliserar energin i något meningsfullt och gediget samtidigt kan få ut mycket glädje också på sikt av denna energi. Det är en månad då det är extra tillrådligt att förlita sig på sin intuition, sin inre visdom och vägledning. Du borde vara på rätt spår och allting borde förlöpa som det ska. Det du startar här eller planer som du drar upp kan sträcka dig långt in i framtiden. Ju mer tillit och tro du har på att det är möjligt, desto smidigare kommer det att gå.

Vad gäller arbete och karriär kan den som inte trivs med sitt jobb förvänta sig någonting bättre i form av ett erbjudande som är precis rätt. Den som frilansar och inte har så mycket uppdrag kan få uppleva hur det börjar ta sig och bli precis en sådan situation som var ambitionen. Det finns stora möjligheter att nå sin högsta potential, vad det än handlar om och när du väl öppnar dig för de möjligheterna som finns här följer ekonomin med. Du kommer med största sannolikhet ha vad du behöver oavsett vad det är.

Vad gäller kärlek och relationer kan en mycket speciell person göra entré. Saker och ting kan falla på plats och klicka och det är inte omöjligt att det är helt rätt person för dig om du är singel. De som är i etablerad relation kan få uppleva hur ni förnyar era löften till varandra. Det är mest bara positivt här och det du trodde var omöjligt kan visa sig inte alls vara det utan tvärtom.

Det ser ut som du upprättat och har en kanal och kontakt med ditt högre jag vilket påverkar ditt liv, till och med kan innebära ett stort skifte. Använd denna gåva och förmåga till att hjälpa andra att.

 

Augusti

Under augusti är det mycket som ska göras och det finns ingen väg runt det. Att smita eller ta en genväg fungerar inte. Det kan kännas jobbigt men då kan det vara bra att veta att det här är sista rycket, en sista test eller utmaning som du kommer att klara av om du ger dig fanken på det, ett sista hinder att ta dig över innan du är i mål. Du har allt du behöver för att orka, all styrka, det mod och den förmåga som krävs, så ge inte upp utan ta itu med det som behövs och se till att få det gjort. Kanske får du gräva djupt för att uppbåda dina krafter, men om du gör det kommer du att upptäcka vilken kraft du faktiskt har.

 

Vad gäller arbete och karriär kan det finnas spänningar. Bäst är att undvika att bidraga till dessa genom att vara lugn och hålla tand för tunga. På samma gång finns det inte så mycket annat att göra utan nu handlar det mer om att vänta och avvakta. Det kan verka som om ingenting händer men sanningen är att det sker saker och ting i kulisserna och att allt kommer ordna sig alldeles utmärkt. Du kan komma behöva träffa människor för att göra justeringar, men det är i sin ordning, det är en naturlig del av processen. Vad gäller ekonomin kan förväntade inkomster dröja vilket kan skapa tillfälliga problem, men att oroa sig bidrar inte till att situationen förändras, tvärtom. Det är tillfälligt så försök att ha tillit till det.

Vad gäller kärlek och relationer kan den ena eller båda två i en relation behöva lite egen tid och utrymme. Kan ni komma överens om det, kan ni få era behov uppfyllda båda två? Kan ni leva tillsammans om den ena har behov av att inte alltid vara tillsammans rent fysiskt? Det bestämmer hur det går med relationen. För den som är singel är tiden inte optimal just nu för att träffa någon utan snarare är det en bra energi för att göra ett inre jobb, så att du kan vara redo sen. Ha inte bråttom, det tjänar ingen på. Saker och ting händer när de ska.

 

September

September kommer både med slutet av en cykel där du kan skörda det du tidigare sått och innebär en milstolpe och en vändpunkt för dig och din utveckling. Hela året innehåller förändringar som kan komma snabbt och överraskande och vi måste förhålla oss till men denna månad är den energin dubblerad. Du kan komma att ställas inför ett beslut som är viktigt för att det kommer förändra riktningen på ditt liv. Om du tar detta beslut fullt medveten om den potential till transformation som det innehåller kan utgången bli mycket positiv. Det som sker nu är en slags återfödelseprocess med stora förändringar, förnyelse, förbättringar och ett uppvaknande. Du kan komma att förstå varför du är här och vad som är din själs uppgift och väg. Du får en slags andra chans att leva ett mer meningsfullt liv och ombeds att släppa taget om det som har varit.

Vad gäller arbete och karriär ska du oavsett vad du sysslar med befinna dig i förarsätet och ha en viss kontroll. Vad gäller finanserna kan de komma att förbättras genom ett ökat inflöde eller kontraktskrivande.

Vad gäller kärlek och relationer kan ett förhållande förnyas och andra kan efter att ha haft svårigheter antingen bestämma sig för att avsluta eller verkligen satsa och få det att fungera trots allt. Den som är singel har här ännu en chans att möta någon om det är rätt i övrigt.

Kom ihåg att vad som än händer är du inget offer för någonting annat än dig själv när allt kommer omkring. Vill du förändra ditt liv förändrar du hur du tänker – du har förmågan att transformera dig själv och därmed din tillvaro till det bättre. Om den tro du har inte fungerar kan du behöva fördjupa dig – eller byta.

 

Övergripande tredje kvartalet

Du kan räkna med plötsliga och oväntade förändringar. Saker och ting kan hända som ställer saker och ting på ända oavsett om du vill det eller inte. Det kan vara dina föreställningar, din vardag, ditt livsmönster – vad som helst där du invaggat dig i trygghet och säkerhet. Du kan i hemlighet ha drömt om någonting annat istället för det inrutade men inte gjort slag i saken och nu kommer detta istället till dig utifrån. Det kan kännas som om livet kollapsar på nåt sätt och kan leda till att du säljer din bostad, flyttar, byter jobb, påbörjar en ny karriär, börjar i terapi eller separerar eller tar andra betydelsefulla steg. Detta är ingenting att vara rädd för även om vi är vanedjur som inte tycker om att vara oförberedda och när vi inte har (illusorisk) kontroll. Kom ihåg att i grund och botten är detta ingenting annat än bra och kommer leda till en mycket bättre ordning i ditt liv. Allt som inte vilar på en stadig grund, som är falskt eller inte i integritet med den du verkligen är utmanas och kan gå i kras – men vad spelar det för roll annat än att vi kan känna oss lite störda en stund? Om det banar väg för ett mycket bättre, rikare, meningsfullare och mer kärleksfullt liv? Observera dock att denna energi modifieras av dina egna personliga energier och att det inte behöver bli dramatiskt för dig som individ. För alla gäller dock uppmaningen att släppa taget om att försöka leva upp till konventionerna och meningslösa idéer om hur livet ska levas. Bry dig inte om vad grannen ska säga. Släng av dig skorna, släpp ut håret och dansa i regnet! I takt med att saker försvinner öppnas nya dörrar och nya kapitel att skrivas.

Vad gäller arbete och karriär kan det handla om att bli av med jobbet eller att inte få den där befordran som hoppats på. Men om du är riktigt ärlig mot dig själv – var det rätt jobb för dig? Det kan också handla om att du inte fått ett jobb du sökt – vilket som är det troligt att detta kommer leda dig in på den bana som du är ämnad för. Du skulle aldrig annars hittat dit. Vad gäller ekonomin kan du få avslag på ett lån eller gå miste om finansiering av ett projekt. Etablerade företag kan vara nära konkurs och tvinga till om- och nytänkande. Nya ekonomiska områden kan öppnas upp med nya oväntade möjligheter.

 

 

Vad gäller kärlek och relationer kan en relation ha gått i baklås eller fastnat i ett ohälsosamt mönster och behöva avslutas. Om du stannar trots att det är uppenbart att det är över kan det vara den andra som tar steget. Detta är också bra även om det kan vara tufft i ögonblicket.

Under denna tremånadersperiod kan det ske ett plötsligt uppvaknande som kastar ett nytt ljus på allt och skiftar ditt perspektiv så radikalt att du upplever allt som nytt. Det finns ingenting som säger exakt hur allt detta kommer ske i just ditt liv. Vi pratar om energier som kan komma till olika uttryck i olika människors liv. Denna energi är nödvändig ibland för att sopa rent och skapa förutsättningar för någonting bättre.

 

Oktober

Transformationen fortsätter. Släpp taget, släpp taget, släpp taget. Även om du inte vet någonting annat, så jobba på att släppa taget. Lita på din fantastiska själ, be om vägledning och ha tillit till allting kommer att bli bra. För att en puppa ska bli en fjäril måste larven upplösas totalt, för att att barn ska komma till livet måste det födas och själva förlossningen kan vara en bökig, stökig och kaotisk tillställning – och det är i en sådan process du befinner dig nu. Den här transformerande förändringen är nödvändig och om du försöker kämpa emot skapar du bara lidande. Månaden kan handla om äktenskap som ingås, skilsmässor som initieras eller genomförs, att flytta, byta hemort helt och hållet, större förändringar i karriären, eller att bli förälder – eller någonting annat av liknande natur. Ditt livs struktur ändras i grunden och för gott. Gör dig av med alla attityder och situationer som du växt ifrån för att hjälpa till och bereda plats för det som komma skall. Det som inte längre är produktivt eller positivt har spelat ut sin roll.

Vad gäller arbete och karriär kan det handla om att få sparken – men i så är det troligt att du ändå bara jobbade för att tjäna pengar och betala räkningar. Och vilken typ av förändring det än är och hur det initieras kommer den bana väg för möjligheter att studera eller på annat sätt lära sig något nytt och att få ett jobb som både är meningsfullt och bättre betalt i förlängningen. Om du investerat pengar kan det vara så att du får skriva upp dem på förlustkontot men ju förr du släpper det desto bättre och det finns en stor chans att du kommer bli kompenserad på något sätt. Kanske inte från samma ställe som där du blev av med pengarna, men av livet självt så att säga. Det finns hur som helst ingen anledning till panik.

Vad gäller kärlek och relationer så finns det egentligen bara en sak att säga också om det: släpp taget. Det betyder inte att en relation behöver ta slut, men sättet du/ni hanterar den på måste upphöra om det ska hålla. För den som det verkligen är färdigt för och som lämnar en relation kommer det vara det bästa och öppna dörren för någonting bättre och helt rätt. Är du singel, släpp taget om var, när och hur det kommer hända att du möter din älskade. Vila i vissheten att det sker när det ska.

Så. Släpp taget – om allt och alla som inte tillhör din själ. Om och om igen. Det är dags för dig att bli den du verkligen är och har blivit. Att födas på nytt betyder att göra sig av med allt som inte är du – och det är dags nu.

 

November

November blir en introvert, stilla och drömsk månad, det är mycket att smälta. Humöret kan vara påverkat och gå lite upp och ner, det är inte helt lätt att hålla ordning på känslorna. En del av det som sker kan vara omedvetna krafter som stiger till ytan och som du behöver bli varse och konfrontera. Det är lätt hänt att projicera men med det kommer man inte så långt, så behöver du ta hjälp för att få syn på vad det är som händer med dig, se till att skaffa dig det. Det är samtidigt en bra tid att skapa på, att kanalisera känslor och drömmar och annat i kreativa sysselsättningar, att skriva, måla, dansa, spela teater – etcetera. Rädslor kan vara en stor del av denna energi – lär dig att genomskåda dem. De kan vara verkliga men är inte mer verkliga än de var när vi var barn och levde oss in i att det fanns monster under sängen. Kom ihåg att detta är en fas och att den går över.

Vad gäller arbete och karriär kan du lita på att du inte har hela bilden av vad som försegår. Det kan finnas osäkerhet och rädsla men försök att inte låta det uppsluka dig helt och hållet. Ekonomin kan också fluktuera under månaden, men undvik panik – det är också tillfälligt.

 

 

Samma sak med kärlek och relationer – det går upp och ner och det är inte en anledning till att överge skeppet.

Var uppmärksam speciellt på hur du använder dina tankar och kom ihåg att de är skapande och att det är du som väljer och bestämmer, inte din hjärna. Ditt andliga liv kan stärkas och du kan ha mystiska upplevelser.

 

December

Under denna månad kommer energierna som påbörjades i maj till sin kulmen. De berättar också om hur du använde dina tankar i november. I övrigt gäller stadiga om än långsamma men påtagliga framsteg. Du är grundad och verklighetsförankrad och månaden har ett klart praktiskt fokus vilket inbegriper pengar och ekonomisk stabilitet.

Vad gäller arbete och karriär kan du som jobbar med kunder, klienter eller projekt stöta på en guldåder om du spelar dina kort rätt. Du kan få oväntade pengar och eventuellt kan du behöva resa för att få tillgång till dem.

Vad gäller kärlek och relationer är energin inte den mest romantiska men det finns andra kvaliteter, som pålitlighet och stabilitet. Du kan inte ändra på detta så acceptera och njut av situationen som den är.

 

Övergripande fjärde kvartalet

Du kan få ett erbjudande som det är svårt att stå emot. Du kan känna dig upplivad och levande och dina föreställningar om saker och ting kan förändras. Om du står inför ett val om huruvida du ska följa huvudet eller hjärtat så är hjärtat vägen att gå. Har du innan känt dig spänd, ensam eller olustig kommer det att lätta då. Du kan återfå den balans och jämvikt som du saknat.

Vad gäller arbete och karriär är intuitionen din bästa vän – när du lyssnar till och följer den förbättras omständigheterna arbetsmässigt. Du behöver dock vara vaksam så att du inte låter känslorna springa iväg med dig – här har du ingenting att vinna på att låta varken vrede, sorg eller glädje få fritt spelrum. Naturligtvis ska du inte förneka känslor om du har dem, men du behöver inte ohämmat eller överdrivet leva ut dem.

Om du undrar om ett projekt som du jobbat på en längre tid så är det bara en liten tidsfråga nu innan det faller väl ut, så ge inte upp. Ekonomin verkar gå upp och ner. Pengar kommer in och försvinner ut lika snabbt. Det är inte egentligen ett problem och i det lite längre perspektivet är det på uppgång även om det kanske inte ser ut så just nu.

Vad gäller kärlek och relationer kan en resa tillsammans föra er närmare varandra om ni redan är i ett etablerat förhållande. Den som är singel och det är dags för kan mycket väl nu eller alldeles snart träffa någon, bli förälskad och inleda en relation som verkligen kommer kunna bringa glädje och ljus in i livet, någon som du kan vara lycklig med. Det kan vara en helt ny emotionell upplevelse.

 

Övergripande hela året

Det universella året, det som vi alla delar är nummer 5 vilket i stora drag representerar förändring, äventyr och frihet. Efter förra året som var arbetsamt på många sätt, kommer det kännas som en befriande vindpust. Det kan uppstå snabba och oväntade kast och händelser och vi kommer ställas inför situationer då vi behöver välja hur vi ska bete oss och vilken väg vi ska gå. Vi behöver se upp med rastlöshet och otålighet och att inte bränna broar.

Detta är också ett år som för med sig ett nödvändigt perspektivskifte. Istället för att känna oss som offer för omständigheterna har vi valet att förändra vår inställning och se det som är på ett annat sätt. Kom ihåg att om du inte gillar utsikten kan du alltid byta position. Det finns alltid någonting annat att se. Gamla föreställningar både om oss själva, varandra och världen fungerar inte längre och vi kan behöva släppa taget också om förbindelser, situationer och omständigheter som inte passar oss mer för att verkligen frigöra oss.