Läkaren Edward Bach utvecklade sina blomsterdroppar för ungefär 80 år sedan då han efter att framgångsrikt ha praktiserat vanlig skolmedicin beslöt sig för att studera homeopati och därigenom kom att intressera sig för växter, deras essens och påverkan på människor.

Han klassificerade 38 stycken essenser som alla fungerar genom att läka emotionella tillstånd och tankemönster och på så sätt höja vår vibration och hjälpa oss att komma i kontakt och vara ett med vår själ.

Bach menade att det finns två grundläggande fel vi gör som utgör de huvudsakliga orsakerna till sjukdom. Den ena är att vi inte lever och handlar i överrenstämmelse med vår själ och vårt högre jag och den andra orsaken är att när vi lever utan att hänsyn till vår själs och vårt högre jags intentioner så bryter vi mot principen om alltings enhet vilket i sin tur stör helheten.

Det är dock ingenting som Bach hittade på – i alla andliga traditioner och i alla religioners ursprung finns samma tanke och insikt: när vi separerar oss och kommer ifrån vår gudomliga källa/vårt sanna jag är då våra problem börjar, avsett hur de sen uttrycker sig. Det viktigaste man kan göra för att lösa vilket problem man än har är att först se till att man kommer i andlig form och balans, det vill säga upprättar kontakten med sin själ, sitt högre jag eller sin högre kraft, vad man nu kallar den/det – men som man kan finna i sitt inre och är förbunden med allt som är.

Blomsterdropparna är helt ofarliga och kan inte göra någon skada och kan med fördel kombineras med andra läkeformer som bland annat homeopati. Avsikten är att man själv ska kunna finna essenser som passar, det vill säga motsvarar en tanke, känsla eller ett beteende som behöver läkas, och på så sätt hela sig själv. Det finns också skolade terapeuter men ofta så behövs det inte. Att sätta sig in i de olika blomsterdropparna, vad de representerar och vad de kan göra, är i sig en utvecklande process som kan leda till ökad självkännedom och i förlängningen kan också det vara i alla fall en del av en läkande process.

Det finns droppar som passar eller motsvarar de flesta olika sorter och typer av tillstånd. Traditionellt delas de upp under sju stycken rubriker: rädsla och oro; osäkerhet; likgiltighet, modlöshet och förtvivlan; ensamhet; överkänslighet för omgivningar och energier samt överdriven omsorg om andra – med andra ord kan dropparna användas för att hantera stress, ångest, depression, vrede, harm, bitterhet, skuld, skam, trauma och i princip vilken störande känsla eller tanke som finns att ha.

Jag har själv positiva erfarenheter av Bach blomsterdroppar och kommer framöver presentera och skriva om dem, en i taget utan inbördes ordning så som jag blir inspirerad.

star