Fredag den 5 juni klockan 21.10 på kvällen svensk tid infaller den första av tre förmörkelser (eller eklipser som de också kallas) denna sommar.

Antalet är ovanligt eftersom eklipser brukar komma i par. Men ingenting detta år är som det brukar, och nu inleds denna eklipssäsong med en partiell månförmörkelse 15 grader i Skyttens tecken.

Att den är partiell har att göra med att månens noder som alltid är inblandade vid förmörkelser är en bit ifrån solen och månen men ändå inom ramen för att skapa en förmörkelse.

Månnoderna är matematiska punkter, där månens bana korsar ekliptikan, solens bana. De är två och befinner sig i opposition till varandra samt färdas motsols. De har precis kommit in i Tvillingarna respektive Skytten efter att ha befunnit sig cirka ett och ett halvt år i Kräftan och Stenbocken.

Den Södra noden representerar vårt förflutna och den Norra noden vår framtid och genom att studera noderna i det personliga horoskopet, deras position vad gäller tecken men framförallt hus, och hur de är aspekterade planeter och andra viktiga punkter kan vi få mycket information om vårt liv och vad vi är här för att göra.

Nu är Södra Noden i Skytten. Skytten representerar bland annat filosofi, tankesystem, att tänka stort och fritt samt långväga resor och kontakt med andra kulturer. Skytten är visionär och sanningssägare. Men allting har också en bak- eller skuggsida, så Skytten kan också vara självrättfärdig och symbolisera dogmer och att ta saker och ting till det extrema.

Norra Noden befinner sig i Tvillingarna som representerar fakta, information och kommunikation, samt resor i närmiljön. Tvillingen är nyfiken och vill veta och tecknets baksida kan vara obeslutsamhet och att hålla sig på ytan, inte vilja gå på djupet och att sprida sina krafter åt alla håll och för tunt.

Månförmörkelsen är partiell och därmed inte särskilt stark, men vad som gör just denna kraftfull är hur den aspekteras av andra planeter.

Bland annat befinner sig Venus i retrograd och kommer vara i konjunktion med solen vid tidpunkten för fullmånen. Det kan föra med sig att de teman som varit och är aktuella i och med retrograden kommer få extra uppmärksamhet.

När Venus går retrograd kan människor och olösta situationer från förr dyka upp för en sista dans och för att få sin slutgiltiga upplösning. Det är troligt att det som varit aktuellt för dig i ditt liv sedan Venus gick retrograd 13 maj 2020 nu når någon form av klimax i samband med förmörkelsen.

Denna fullmåne i Skytten händer även i en exakt T-kvadratur till planeten Mars som befinner sig i Fiskarnas tecken – Mars är alltså i nittio graders vinkel till både solen i Tvillingarna och Månen i Skytten.

Mars gör saker och ting mer dramatiska, eldar på brasan, är framåtdrivande och säker på sin sak. Men Mars är också en planet vars skuggsida representerar alltifrån våldsamma och otyglade känslor, raseri, vrede och aggressivitet till regelrätta krig, vilket är störst risk när Mars är retrograd – någonting som sker senare i år.

Mars är nu på väg mot en nära förestående konjunktion till planeten Neptunus och solen och månen bildar således även en T-kvadratur till Neptunus som därmed bidrar med oklarheter och en illusorisk energi. Någonting vid denna tid kan vara förvirrande eller vilseledande. Neptunus kan även representera bedrägeri och manipulation om det vill sig illa.

Denna kombination av Mars och Neptunus kan symboliserat händelser som innebär våld och aggression men på diffusa och grumliga grunder. Med andra ord kan det handla om oroligheter och mycket som händer men utifrån en verklighet som inte riktigt är vad den synes vara. Saker och ting är mycket osäkra på alla sätt och vis.

Fullmåneeklipsen handlar på det privata och personliga planet om att få svar på frågor och lösningar på situationer som varit med oss under en längre tid. Vi kan ha känt det som vi sitter fast för att vi inte haft de insikter och den förståelse som vi behövt för att röra oss vidare.

För att nå detta vi behöver kan vi vara tvungna att gå på djupet och se det som upprör och förvirrar oss och det i sig kan vara en emotionell upplevelse, men när vi väl har den information vi behöver kan vi fatta beslut om hur vi ska gå vidare äntligen – någonting som kan kännas lite grand som en utmaning först, men som blir lättare att göra med tiden.

Alla fullmånar handlar om att släppa taget om någonting som är klart och/eller uttjänt och inte längre fyller en funktion i våra liv.

2020 anses av världens astrologer vara ett mycket speciellt och synnerligen intensivt år, som inleder en förändringsprocess omfattande hela planeten och mänskligheten. I januari var det fortfarande kanske lätt att avfärda sådana utsagor men med utbrottet av Corona och dess konsekvenser för världen på alla plan och de senaste dagarnas oroligheter i USA som följd av det iskalla polisövergreppet och mordet på den amerikanske medborgaren Floyd är det lättare att ta till sig.

Någonting är helt klart på gång. Händelseutvecklingen det här året tog, som det kändes, fart plötslig och allt har sedan dess skett i rasande fart – jag tror att det är fler med mig som undrar vad det är som händer egentligen och har svårt att ta in omfattningen av de förändringar som nu är i görningen.

Jag tror inte att någon med säkerhet kan svara på frågan och jag tror inte heller att någon exakt kan förutsäga vad som kommer att hända. Men astrologin, som ur ett perspektiv kan sägas vara studiet av cykler och korrelationen mellan planeterna och faktiska händelser på jorden, kan ge en hint. Om man tittar historiskt på vad som utspelat sig vid tidigare speciella planetkonstellationer kan man bringa sig en uppfattning om vad som kan tänkas hända.

Förmörkelser kan sägas vara ögonblick då universum håller andan. Mystiska, mytiska och magiska händelser som totalt kan omkullkasta våra planer och vår livsbana, både kollektivt och personligen, beroende på övriga faktorer. Saker och ting kan hända som vi inte kunnat förutspå.

För den enskilda är det intressant att titta var i det egna horoskopet som förmörkelserna utspelar sig, i första hand om det finns någon planet eller annan viktig punkt precis på samma plats som eklipsen och sedan i vilket hus de infaller. För det senare behöver man dock veta den exakta tidpunkten på dygnet för sin födelse eftersom hussystemet utgår från ascendenten som beräknas utifrån födelseögonblicket.

Vanligtvis brukar man säga att en eklips effekt håller i sig ungefär i 6 månader, men de kvardröjande energier av eklipsen nu den 5 juni varar troligen bara en månad eftersom det blir en till fullmåneförmörkelse denna sommar, den 5 juli.

Den kommande totala solförmörkelsen i anslutning till sommarsolståndet är exakt och en på djupet transformerande eklips som kan föra oss i en helt ny riktning. Det kan för en del handla om att “möta sitt öde” i någon form som ett resultat av detta. Med det menar jag att du kan föras till någonting som ligger på din väg, någonting som din själ har arrangerat för att det är en del av din livsplan.

Alla eklipser handlar om att ha tillit. Det är oftast oerhört starka krafter i rörelse som vi inte riktigt ska rå över – det enda vi kan kontrollera eller har en potentiell kapacitet att kontrollera – är våra egna reaktioner och vårt eget förhållningssätt.

Så ha tillit nu i dessa dagar att din själ och ditt högre jag vet vad det är som sker och hur du på bästa sätt ska ta dig igenom den tid som ligger framför dig. Undvik så långt du kan att vara reaktiv och impulsiv – ta istället ett steg tillbaka om du ställs inför någonting som triggar dig, innan du bestämmer dig för hur du ska agera. 

Håll i hatten och ta hand om dig!

Du hittar alla mina artiklar om astrologi i menyn under rubriken ”artiklar & resurser”

Vill ha vägledning är du välkommen och hittar du också mina tjänster i menyn.