Jupiter är den största planeten i vårt solsystem, en expansiv, visionär och välgörande planet som tar omkring tolv år på sig att gå runt zodiaken, ungefär ett år i varje tecken.

Efter att under 2019 ha färdats genom sitt eget hemtecken Skytten där Jupiter varit i sitt esse äntrade planeten Stenbockens tecken den 2 december 2019 där den kommer att stanna till 19 december 2020.

Stenbocken representerar hårt arbete, disciplin och personligt ansvar, en energi som på många sätt kan upplevas som Jupiters motsats, men det är inte dåligt eftersom Jupiter kan tendera att gå lite överstyr och Stenbocken kan sägas grunda planeten i den konkreta verkligheten.

Stenbocken står för beslutsamhet, inre auktoritet och ledarskap, att vara självständig och sträva efter att förverkliga sina ambitioner och nå sina mål. Att framgångsrikt manifestera med integritet. Stenbocken är ett jordtecken och gör sig inte till men har också i sig ett relativt snävt fokus på arbetet som behöver göras och kan därför uppleva som lite “torr”.

Jupiter styr Skytten som är ett eldtecken och tillför ett element av glädje, inspiration och visdom i allt detta. Jupiter kan se bortom horisonten.

Jupiter i Skytten handlade om att släppa fram och maka plats åt våra stora drömmar och visioner. I Stenbocken står vi inför att vi bara kan ha det vi är villiga att arbeta för.

Jupiter kommer fortsätta ge av sina fördelar men inte på samma lättsamma sätt – vi kommer vara tvungna att ta ett större ansvar för vår egen välgång.

Jupiter blir i Stenbocken klokare och mer pragmatisk än annars och kan göra sig av med drömmar och visioner som är fullständigt världsfrånvända och helt orealistiska för att istället fokusera på det som är praktiskt genomförbart.

Jupiter i Stenbocken handlar om att förstå och ta våra ambitioner till ett nytt område och en ny nivå och att som en konsekvens uppleva fina resultat. Jupiter kommer med visionen och intentionen och Stenbocken kan stå för genomförandet.

Jupiter i Stenbockens tecken är upplagt för nya möjligheter i form av att sätta upp nya mål och anta nya utmaningar.

Stenbocken styr det tionde huset som har att göra med vår karriär och själva vårt livssyfte och när Jupiter går genom Stenbocken kan det komma till oss hur vi kan förbättra vår framtid i relation till detta.

Jupiter i Stenbocken kan hjälpa oss att öka vårt välbefinnande, framförallt fysiskt och materiellt och på andra påtagliga, konkreta sätt. Det ekonomiska flödet stimuleras och ge en känsla av välstånd och tillväxt i vårt liv och ett ökat självförtroende.

Jupiter hjälper oss att framgångsrikt skörda det vi sår med vårt hängivna arbete så länge vi använder energierna på ett positivt och konstruktivt sätt.

Jupiter kommer också på sin resa genom Stenbocken följa i fotspåren av både Saturnus och Pluto som nu är på väg mot ett exakt och möte dem emellan i januari 2020 – någonting som bara händer tre gånger per sekel (och som jag skrivit om här).

Tillsammans med Månens Södra Nod som också befinner sig i Stenbocken har Saturnus och Pluto under sin tid i tecknet monterat ner delar av vårt liv som berörts av dessa planeter och tvingat oss att verkligen se över omständigheter och strukturer som vi kan ha skapat i våra liv och som inte längre tjänar oss.

Vi har varit tvungna att släppa taget om mycket och jobba på att förändra saker och ting till det bättre.

Förra året kan ha upplevt som jobbigt och utmanande på många sätt och nu när Jupiter kommer in på dessa områden som Saturnus och Pluto passerat kommer Jupiter att städa upp och återskapa någonting som kan vara mycket mer meningsfullt för oss än det vi har lämnat bakom oss.

Vi kan också komma att få perspektiv på varför vi gick igenom det som har hänt, vad det betyder och vad vi kan skapa utifrån det. Vi kan känna hopp och optimism och ha den energi som krävs och omständigheter kan uppenbara sig som ger oss det vi behöver för att bygga detta nya och bättre. Vi kommer stå på en starkare grund än någonsin.

I Skytten gjorde Jupiter inga aspekter med undantag av en till Neptunus, men genom Stenbocken kommer det bli packat med energi i olika slags möten med andra planeter. Jupiter kommer ha massor att göra – vilket på sätt och vis passar bra eftersom Stenbocken är tecknet för hårt arbete.

För att nämna några: i mitten av december kommer Jupiter aspektera Uranus i det som kallas en trigon (120 graders vinkel) vilket signalerar att en positiv och påtaglig förändring är på ingång i våra liv som kan upplevas både befriande och innebära en grundad och konkret utveckling för många – framförallt de som har energi i början av något av jordtecknen – oxen, jungfrun och stenbocken.

Vad Uranus i Oxen innebär har jag skrivit om tidigare, du hittar inlägget  här.

Jupiter kommer sedan på sin resa genom Stenbocken bland annat även passera Pluto och vid det mötet kan vi förvänta oss att saker och ting kan komma i dagen som innan varit fördolda – framförallt sanningar om vår väg och den roll vi har att spela här på jorden.

En del av dessa sanningar kan kanske vara aningens obekväma för Jupiter som tycker om att vara positiv, men allt har en skuggsida och när Jupiter och Pluto kommer samman är det dags för dessa skuggsidor att belysas – allt för det högsta bästa i förlängningen

När Jupiter sedan lämnar Stenbocken 19-20 december 2020 så kommer planeten ha ett exakt möte med Saturnus 0 grader i Vattumannen, en stor händelse som det här året med Jupiter i Stenbocken kommer utmynna i – och som vi kan få anledning att återkomma till. 

Stenbocken är överhuvudtaget väldigt mycket i fokus nu och framöver med en förmörkelse i slutet av december 2019 och en i januari 2020 tillsammans med det exakta mötet mellan Saturnus och Pluto samt en ansamling av en rad andra planeter i tecknet. 

Att Jupiter, Saturnus och Pluto till exempel befinner sig samtidigt i samma tecken under ett helt år kommer inte att hända igen förrän 2060.

Sammantaget kommer 2020 bli ett minnesrikt och intensivt år för oss alla, men framförallt för de som är födda med ascendenten – det stigande tecknet i födelseögonblicket – i antingen Skytten eller Fiskarna (de två tecken som Jupiter härskar över) kan vänta sig många förändringar och en kraftig utveckling framförallt på de områden i horoskopet som styrs av Jupiter.