Att numerologi handlar om nummer är inte överraskande men vad kanske inte alla vet är att i numerologin har också bokstäver ett numeriskt värde.

Principen är enkel: A är 1, B är 2, C är 3 och så vidare alfabetet igenom till Z som är 26. Å, Ä och Ö som finns i svenska språket till exempel, har samma värde och betydelse som A respektive O.

Allting är energi, och all energi har en unik vibration. Siffrorna är uttryck för detta, och därmed har även varje bokstav en egen frekvens, eller betydelse, som går att beskriva ungefärligt i ord.

bokstäver

Bokstäverna som utgör vårt fullständiga namn, så som vi fick det när vi föddes – när vi registrerades eller döptes – berättar när man lägger ihop dem om vår destination – det vi är på den här planeten för att göra och lära oss. Det beskriver vad det är vi ska utveckla och bli bra på under livets gång, understödda av våra andra nummer, som till exempel födelsedagen och livsvägen.

Vokalerna i namnet ger ”själens tal” – eller hjärtats längtan som det också kallas – det vi vill göra eller vara och blir glada och tillfreds av. Konsonanterna utgör den yttre personligheten – vårt ansikte utåt och därmed hur vi uppfattas av andra.

Namnet och bokstäverna ligger också till grund för livs- och tidsperioder av olika längd som löper parallellt och genom livet.

Här följer en kortfattad och översiktlig genomgång av alla bokstäver.

 

A – är 1: är viljestark och har mod, initiativkraft och beslutsamhet – en ledare som har svårt att ta råd och därför får göra många erfarenheter. Behöver hålla balansen, kan annars bli mycket jag-centrerad.

B – är 2: är mycket känslig. Älskar sitt hem och behöver sällskap – tycker inte om att vara eller arbeta ensam. Är bra på att samarbeta och saknar behovet att hävda sig själv men kan också nervärdera sig själv.

C – är 3: är fantasifull, mentalt kreativ och begåvad i att uttrycka sig. Blir glad av att göra andra glada. Ur balans kan C skingra och sprida sina krafter och får på så sätt inte det som behöver göras gjort.

circusbokstäver

D – är 4: är rättfram, har intellektuell begåvning och är oftast skicklig i sitt yrke. Kan vara överkritisk och sätta sig på tvären och ha en tendens att skapa en ogenomtränglig mur runtomkring sig.

E – är 5: representerar förändring, resor och äventyr, både yttre och inre. Är bra på allt som har med kommunikation att göra. När energin kommer till negativt uttryck kan E vara ytlig och lite av en hoppjerka.

F – är 6: är gladlynt och positiv, har intuition och djup insikt om de dolda sanningarna. Tycker om tystnad och harmoni, konst & skönhet. Tycker inte om kritik och låter sig inte övertalas i första taget.

G – är 7: är beslutsam och originell och intresserad av intellektuella och filosofiska strävanden. Kan bli missförstådd och bör vinnlägga sig om att reda ut missförstånden när de dyker upp.

H – är 8: är lojal och osjälvisk och kapabel till stora prestationer.  Kan ha lite svårt att tänka om och kan uppleva många upp och nergångar i livet framförallt om barndomen varit disharmonisk.

I – är 9: är extremt känslig och lättpåverkad och kan ofta ta på sig andras energier. Bra på allt som har med språk att göra.  Måste alltid ha en dörr öppen utåt världen, tycker inte om att vara instängd.

J – är 10: och står för ledarskap, fantasi och originalitet. Att skapa pengar ger glädje. Har dolda krafter som plockas fram när J känner sig förstådd. Är lättpåverkad av omgivningen och bör därför fatta beslut i ensamhet.

lovebokstäver

K – är 11: äger andlig kraft och är intuitiv med uppgiften att undervisa, leda och hjälpa. Uppskattar det vackra och konstnärliga och vill inte ha många nära vänner – är individualist och beblandar sig inte med vem som helst.

L – är 12: älskar rättvisan, är energisk, drivande och ständigt sökande. Bryr sig om vad andra tycker och kan oroa sig mycket – bör vinnlägga sig om att bryta det mönstret.

M – är 13: och representerar ständig pånyttfödelse. M är begåvad och skicklig och bör styra och vägleda – har förmåga att få resultat. M har medkänsla och en djup förståelse av livet och andra men kan vara svår att lära känna.

N – är 14: har stor och mångsidig begåvning och fallenhet för framgång. Tycker om förändringar och resor. Kan ofta vara rastlös och nervös. Ur balans kan N prata vitt och brett om sig själv och sina problem.

O – är 15: ger inte bara ett starkt gudomligt beskydd utan är också lyckobringande. O har en behaglig personlighet och stark dragningskraft. Många O kan ge en viss långsamhet, och O kan behöva A:et initiativkraft för att få saker och ting gjorda.

P – är 16: är begåvad med andlig kraft. Har djupa intressen och gör väl i att förkovra sig inom sitt specialområde. Tycker om att vara för sig själv men kan ibland känna sig helt ensam.

peacebokstäver

Q – är 17: och är en utmärkt för affärslivet; har handlingskraft och verkställande förmåga, kan bli mycket framgångsrik. Är oftast gladlynt, livfull, renhårig och stolt och tycker om att resa långt.

R – är 18: och är intellektuell, akademiker – har fallenhet för alla yrken som använder ordet på olika sätt – med betoning på undervisning formellt eller informellt. Bär ansvar, ibland till överdrift.

S – är 19: och är gåtfull, okonventionell och originell –  en oberoende tänkare som går den andliga vägen. Mår bra av att leva nära vatten. Kan vara ensam, ha svårt för att förstå sig på sig själv, svår att behaga och göra nöjd.

T – är 20: har naturliga modersinstinkter, är duktig i hemmet, med allt husligt – och kan flytta och byta hem ofta. Intresserar sig för andliga ämnen och vill ha det på sitt sätt.

U är 21: och ger glädje, värdighet och en viss exklusivitet – är unik. U beskyddar de svagare och har en förmåga att alltid återfå jämvikten. Otålighet kan vara ett negativt drag och utan harmoni kan U vippa över och ta på sig mer än U ska.

V – är 22: hör hemma i affärsvärlden, är en stark och energisk personlighet. Behöver komma ut och lyckas inte alltid i sin egen hemstad eller sitt hemland. Bör alltid tänka på att skapa inre frid och harmoni med sina tankar istället för negativitet.
zebraalt

W – är 23: är mångsidig, kan vara framgångsrik i affärsvärlden och skicklig på att tala och skriva. Har fallenhet för växters läkande egenskaper – kan vara en bra naturläkare. W har ett stort behov av att älska någon och kan vara lite fasthållande.

X – är 24: är begåvad och konstnärlig och tycker om att leda och bestämma. Kan ha framgång i världsliga angelägenheter och vara aktiv i samhället. Är omtänksam och hänsynsfull och har många vänner.

Y är 25: har en stark intuition och psykisk medial kraft och förmåga. Behöver leva lugnt och strukturerat och vara jordad i det praktiska. Har höga ideal och kan bli nedstämd när andra inte lever upp till dem.

Z – är 26: har en stark inre drivkraft och verkställande förmåga. Är stolt och livfull och har ett gott självförtroende som kan slå över i självsäkerhet och gå till ytterligheter.

Ett namn kan ju bestå av ganska många bokstäver – de viktigaste för tolkningen av de individuella bokstäverna är den första bokstaven och den första vokalen i namnet.

Naturligtvis finns det mycket mer att säga och utröna om varje bokstav, men jag hoppas att det här ska ha gett ett hum om var och en av dem, tillräckligt för att andemeningen ska gå fram.

Detta är en artikel i en serie. Har du inte läst tidigare inlägg kan du hitta dem här
Nästa gång kommer jag troligtvis att berätta om livsvägen.