Det slutliga målet är dit ditt livs erfarenheter leder och träder i full kraft från femtiofyra års ålder och framåt – det beskriver den energi som kommer prägla ditt liv under återstoden av din levnad.

Det kan ibland börja anas redan tidigare och tar för det mesta något eller några år efter femtiofyra innan det börjar märkas fullt ut

38961497roadtogoal

Ibland kan det innebära en radikal förändring i energierna jämfört med hur livet sett ut innan – ibland kan det innebära en förlängning och fördjupning, beroende på hur dina siffror i övrigt ser ut – och på hur du har förvaltat ditt liv – dina siffror och energier – fram till nu.

Du räknar ut det slutliga målet genom att lägga samman din födelsekraft och din destination som jag båda har beskrivit i tidigare inlägg – klicka på respektive länk så kommer du dit.

Slutligt mål 1
Ditt slutmål är att utvecklas till ledare med hjälp av dina egna originella idéer. Med 1 kommer du att vara mycket oberoende och ha en stark tillit till sig själv. Du kommer behöva vara uppmärksam på att inte vara för fast i dina åsikter och inte alltför snabb utan ha tålamod med andra människor.

Slutligt mål 2
Med 2 som slutligt mål kan du komma att på olika sätt föra människor samman för något gemensamt gott – vilket i sin tur kan ge dig både framgång och lycka. Det ligger för allt som har med konst, musik, religion, andlighet och kulturella aktiviteter att göra och du kan genom att odla ditt inre ljus komma att vara en god förebild som rör andras hjärtan och påverkar dem positivt.

34144641dancer

Slutligt mål 3
Med 3 som slutligt mål kommer du att ha privilegiet att uttrycka dig själv på olika sätt, du har en längtan att bli mer skapande och dörren ligger nu öppen för det, alla de konstnärliga formerna kan komma fram och utvecklas med stormsteg, med en betoning på att skriva och/eller tala. Du behöver koncentrera dig på ett par få saker och se till att göra dem bra istället för att sprida ut dig för mycket och se upp med att inte låta andras anspråk på dig och din tid göra att du försummar din egen kreativa utveckling.

Slutligt mål 4
Med 4 som slutligt mål är du är här för att skapa resultat. Du kan nu komma att förverkliga idéer som du tidigare inte kunnat verkställa och ha chansen till fullbordan – arbete kommer vara fortsatt mycket viktigt och du kan befinna dig i en organisation eller en förening med andra människor. Allt andligt, religiöst och vetenskapligt arbete och sådant som har med utbildning att göra ligger för dig, men vad du än är involverad i handlar det om att vara systematisk och ordningsam.

Slutligt mål 5
Med 5 som slutligt mål kommer du inte att kunna dra dig tillbaka, snarare kommer livet ta fart och vara aktivt med resor, nya erfarenheter, nya kontakter och relationer, nya upplevelser och ständiga förändringar. Du kan komma att ha att göra med många människor och ibland kan det handla om offentliga sammanhang. Var uppmärksam på att inte låta  för många järn i elden göra att du sprider dina energi för tunt och därmed ingenting riktigt blir av eller klart.

Slutligt mål 6
Med 6 som slutligt mål handlar det om vara till service för andra människor och deras högsta bästa, i stort och i smått, i större och mindre sammanhang och när du gör det med nöje och villighet blir du också rikligt belönad på alla olika sätt. I ett större perspektiv så finns det också ett stort värde i detta, det du ger kommer inte bara tillbaka till dig, det ger också avtryck i evigheten.

33112821readwrite

Slutligt mål 7
Med 7 som slutligt mål kommer du ha möjlighet att dra dig tillbaka och ägna dig åt inre arbete, att studera och försjunka i det som känns viktigt för dig. Tiden kan också handla om att på olika sätt förmedla och delge andra av dina unika kunskaper, speciellt inom vetenskap och metafysik, genom att till exempel skriva.

Slutligt mål 8
Med 8 som slutligt mål kan du efter 54 års ålder bli erkänd, få en ställning av auktoritet i världen och uppleva stor tillfredsställelse, även ekonomiskt. Det kräver dock att du under livets gång har utvecklat den andliga sidan av dig själv och livet för att kunna balansera det materiella, samt självdisciplin, mod och verkställande förmåga. Du kan komma att förvalta på något sätt och om du tidigare ägnat dig åt och tränats i rådgivning kan du komma att fortsätta med detta.

Slutligt mål 9
Med 9 som slutligt mål ska du vara människovännen och du har under hela livet tränats på att kunna förlåta och älska, både dig själv och andra. Efter 54 år kommer du verkligen förstå vad det handlar om och kunna vara till nytta genom att bistå, trösta, inspirera och uppmuntra och genom din förmåga att stå över småaktigheter som svartsjuka, avundsjuka, rädsla och begär. Dörren står även öppen för dramatik, konst, litteratur och skönhet och kan ge både personlig och finansiell belöning om det du ägnar dig åt är för allas högsta bästa.

38492972yogaonrocks

Slutligt mål 11
11 som slutligt mål färgar hela livet, inte bara tiden efter 54, men allting blir då än mer markerat och betydande. Du kan ha varit medveten om och använt dig av din intuition innan, haft föraningar och andra övernaturliga erfarenheter men nu ökar din känslighet och du blir mer mottaglig, finstämd och andligt inriktad. Din förståelse av livet fördjupas och du blir mer selektiv gällande vilka människor du accepterar in i din värld.

Slutligt mål 22
22 som slutligt mål kräver att du har 11 både som födelsekraft och destination. Du kan komma att genomföra saker som tidigare varit omöjliga och på ett större plan än innan. Om du inte begränsar dig själv och ditt tänkande kan du åstadkomma storslagna saker som kan komma att ha betydelse för många och för lång tid framöver.

Slutligt mål 33
Inträffar bara om du har 11 och 22 som födelsekraft respektive destination eller tvärt om och ger att du kommer vara till tjänst på något sätt och vara ett exempel med ditt eget liv som andra kan lära sig av – du kan ha en helande effekt på människor och deras liv och få någon form av erkännande för det du gör så länge du förvaltar detta nummer och inte själv raserar dina möjligheter genom att vara negativ.

*

Observera att detta bara är en enkel sammanfattning av respektive nummer för de olika slutliga målen för att ge en ungefärlig bild och att det finns mer att säga om var och en av dem.

star