Precis som varje år har sin egen energi kan man räkna ut energin för varje enskild månad, vilket i sin tur bygger på det personliga året.

Man kan säga att numerologin för ett år eller en månad (eller vecka eller dag) anger tonen för den tidsperioden, och det kan vara värdefullt att veta så att man ”jobbar med” energierna och inte emot dem.
Är man starkt intuitiv och lyhörd upplever man detta utan att behöva känna till sina tal men det kan vara kul att veta och bringa klarhet, bekräfta och/eller ge den skjuts eller kraft som behövs för att ta sina mer subtila förnimmelser på allvar.

En fullständig numerologi är komplex och består av många olika energier och tidsperioder eller cykler som löper parallellt (och avlöser varandra), så ett tal behöver ses i sitt sammanhang. När du läser din personliga månad, håll i minnet vad du är inne i för personligt år – harmonierar det eller är det lite av en konflikt? Månaden är underordnad året eftersom det är en kortare tidsrymd, så det handlar om en mer flyktig och övergående energi som bidrar till året i sin helhet.

Du kan räkna ut ditt personliga år och läsa mer om vad det innebär här

Lägg sedan talet du får fram för ditt personliga år till kalendermånaden: om du till exempel är inne i ditt personliga 1 och vill veta vad juli är för personlig månad adderar du 1 och 7 som blir 8. Din personliga månad under ditt personliga år 1 är alltså 8.

Personlig månad 1
Alltid när ettan är närvarande finns det ett element av någonting nytt. Det kan vara en förnyelse eller att någonting helt nytt tar sin början. Det behöver inte vara på det yttre planet även om det mycket väl kan vara det, men det kan också handla om någonting i det inre. Under 1 kan nya och kanske originella idéer födas och en ny inriktning ta form – det är en bra tid att vara lite djärv på även om allt inte behöver sättas i verket på en gång, det kan handla om att ta beslut angående någonting som du ska göra längre fram. Med 1 behöver man vara självständig, det handlar alltid om att stå på egna ben, vilket kan kännas av denna månad. Man kanske inte kan luta sig mot någon annan utan får ta sig an saker och ting som sker för egen maskin.

Personlig månad 2
En andra personlig månad handlar till stora delar om relationer, olika former av partnerskap, samarbete och tålamod. Efter 1 med sin igångsättande energi kommer 2 då det mer handlar om att finslipa och ta hand om detaljerna, låta saker och ting gro utan att hemfalla åt rastlöshet eller otålighet samt att ha med andra människor att göra oavsett om det är privat eller i arbete. Man kan också vara lite – mer eller mindre – beroende av andra och deras tajmning så att man inte kan forsa fram som man själv kanske skulle vilja. Eventuella konflikter kan eller bör lösas på ett harmoniskt sätt. 2 är också väldigt känslig så det kan ligga för att uppleva saker på ett subtilt och djupt sätt. Ibland kommer denna tvåa från 11, och då är energins förhöjd – vilket bland annat kan innebära mystika och andra andliga upplevelser.

Personlig månad 3
En tredje personlig månad bör vara en social och/eller kreativ tid då fantasin får blomma. Det kan innebära festligheter, att umgås, resa och ha roligt och för att ha med vänner och familj att göra. 3 kallas för ”det lilla lyckotalet” så det bör generellt finnas ett lyckligt stråk som genomsyrar månaden i alla fall i någon aspekt. Det är viktigt att kanalisera den här skapande och lättsamma energin i det som är konstruktivt och inte slarva bort den genom att vara splittrad eller ägna sig åt meningslösheter eller negativa beteenden som till exempel att klaga, skvallra eller på andra sätt använda sitt ord och sin kraft felaktigt. Ta vara på inspirationen och ge dig utrymme att drömma. Det kan vara frön till någonting som kan komma att materialiseras på ett senare stadium.

 

Personlig månad 4
Fyra handlar alltid om arbete, att det är någonting som behöver göras som man inte kommer runt. Det behöver inte betyda lönearbete utan kan också handla om ett inre jobb, men oavsett vad det är finns det inga genvägar och det är heller inte en bra idé att försöka smita. Den som gör det kan ångra sig längre fram. 4 har en stor förmåga att få resultat om arbetet utförs, så det är en positiv energi för den som vill åstadkomma någonting. Allt har sin tid – 4 ligger mellan den pratglada och lite splittrade om än kreativa 3:an och 5:an med sina uppfriskande och flyktiga vindar och även om 4 kan verka tråkig för en del, så skulle 3 och 5 bara försvinna och ”gå upp i rök” om inte 4:an förankrade med sin energi och kapacitet för struktur, organisation, tålamod och uthållighet.

Personlig månad 5
Fem är en förändringens och frihetens energi och med 5 kan man ta nya tag, lägga det som ha varit bakom sig. 5 tycker om att vara i farten och kan till och med vara rastlös. Det ligger därför under en 5-månad för att ha med människor att göra, att vara aktiv och om sig och kring sig. Det kan också uppstå plötsliga saker som det handlar om att vara vaken för och anpassa sig till. Bränn dock inga broar! Känner du för att göra någonting drastiskt eller impulsivt här så ”tänk efter före” – har det potentialen att leda till någonting som du verkligen vill eller är det bara för att du vill att någonting ska hända?

Personlig månad 6
När nummer sex dyker upp är fokus på att tjäna. Det handlar om att finnas till för andra – men även för sig själv: det är en bra månad för att ta hand om kroppen och hälsan på olika sätt men huvudfokus är att ställa upp när när människor behöver hjälp och att ibland behöva offra sin egen bekvämlighet för detta. Det kan handla om behov som finns i den lilla egna familjen men det kan också handla om ”den stora familjen”, samhället. Håll i minnet att du kanske inte alltid får tack från samma håll dit du riktat dina ansträngningar – ”avtalet” är inte med den enskilda personen utan med livet självt så att säga. När du gör det du är kallad till blir du belönad, även om du inte alltid kan se sambandet. 6 är en närande och omvårdnad energi och hur det kommer till uttryck och vart det riktas spelar mindre roll. För 6 är harmoni viktigt och det kan finnas ett behov av att göra det vackert och harmoniskt runtomkring sig.

Personlig månad 7
Nummer sju är en introvert energi, så under denna månad ligger fokus på det inre planet, eller bör göra det. Det kan uppstå en stillhet eller tystnad runtomkring eller finnas ett behov av att dra sig tillbaka. Ta det lugnt och se till att få vila och vara i naturen om det är möjligt. Det är inte en tid för att pusha på och vara drivande i det yttre utan snarare att låta saker och ting utvecklas av sin egen kraft. Du får resultat genom att tänka rätt, det vill säga att hålla koll så att du inte underhåller negativa och destruktiva tankemönster utan istället vinnlägger dig om att vara positiv och konstruktiv i tanken. Resultatet av detta ser du kanske inte omedelbart men det kommer visa sig längre fram. Eftersom det ofta föreligger en viss ”eftersläpning” mellan det inre och andliga verkligheten å ena sidan och den yttre materiella å andra, så är det inte alltid vi förstår sambandet. 7 är starkt kreativ på det inre planet,  mental och intuitiv och inte känslomässig så det är också en bra idé att hålla känslorna i schack. Det betyder inte att man ska undertrycka dem om man har dem, men däremot ska man undvika att vältra sig i dem eller hålla fast dem. Byt ut all eventuell misströstan mot tillit – tillit till att det ordnar sig.

Personlig månad 8
Nummer åtta är aktiv på det yttre och materiella planet och handlar om att skörda det man har sått. Är det så att någonting inte utfaller som önskat här kan det vara en bra idé att se vad det kommer sig av och sedan rätta till det. Det är också en tid för att hålla balansen på alla olika sätt, mellan det inre och det yttre så att man inte förlorar sig i varken i görandet eller varandet men också balansen för att inte falla ner i svårmod eller missmod om det är så att någonting inte ger det resultat omedelbart som man förväntat sig eller hoppas på. Det är bara att borsta av sig och gå på igen. Åttan mår inte bra – och får inte heller önskvärda resultat – av att vara emotionell utan är en mer praktiskt inriktad energi. Det är viktigt att inte bli indragen känslomässigt i det som pågår varken inom eller utom en själv utan istället se nyktert på det som händer. Det är också en tid för att vara verksam i grupp oavsett om det handlar om arbete eller andra sammanhang.

Personlig månad 9
Nummer nio ligger alltid för avslutning på något sätt eller på någon nivå. 9 rymmer också alla mänskliga erfarenheter så det kan vara en emotionell upplevelse oavsett om det handlar om att någonting försvinner eller tar slut eller om någonting annat. Livets dramatiska sida kan göra sig gällande. Många kan bli rädda och tro att de ska förlora någonting som är dem kärt, men så behöver det inte alls vara. Är det däremot någonting som försvinner ur ens tillvaro eller liv under en 9 så beror det oftast på att det är klart, alldeles oavsett om kan kan se det eller inte. 9 handlar också om försoning och konsten att förlåta, så även om det kan vara känslomässigt så är det en bra idé att titta lite djupare och att inte dra för höga växlar utifrån vad som sker på ytan utan istället se det djupare skeendet och ha förtröstan till livet. Istället för att klamra sig fast vid vad det nu än kan vara – öppna handen och låt det gå. Tillhör det dig kommer det tillbaka, i en eller annan form. 9 är också en universell energi så här kan det även ligga för kontakt med andra kulturer och länder och för den som vill undervisa, föreläsa eller på något annat sätt marknadsföra sig själv, en produkt eller idé har energin med sig.