Hjärtats längtan i numerologin beskriver vad vi blir lyckliga på ett inre plan av att vara och göra, hjärtat är essensen av oss.

 

Alla bokstäver korresponderar som jag beskrivit i tidigare inlägg med en siffra, och du får fram hjärtats längtan genom att lägga samman alla vokalerna (a, o, u, å, e, i, y, ä, ö)  i ditt fullständiga födelsenamn.

Hjärtats längtan 1

Med Ett som hjärtats längtan vill du vara självständig och oberoende, leva ditt liv efter eget huvud och ta dig fram av egen kraft. Du är gärna ledaren för vad det än kan vara och tycker inte om att befinna dig i underordnad ställning. Du är envis och ibland kan du förlora självförtroendet och då blir du tillbakadragen och tyst, så utmaningen är att stärka dig själv och dina talanger så att du kan stå fullt ut i din styrka.

9633905_s

Hjärtats längtan 2

Med Två som hjärtats längtan vill du uttrycka ditt inre ljus och skapa fred och frid, vara vänlig, diplomatisk och samarbeta. Du är oerhört känslig och mår dåligt av att strida och du kan ibland drabbas av obeslutsamhet och osäkerhet. Du behöver andra men det är viktigt att ditt behov inte gör att du låter dem klampa på dig utan att du värderar och uppskattar dig själv och har modet att säga ifrån när och om så behövs.

Hjärtats längtan 3

Med Tre som hjärtats längtan vill du hellre vara lycklig än praktisk. Din gåva är din förmåga till fantasi och inspiration och att sprida det vidare till andra, du är social och och kreativ och älskar att uttrycka dig på alla olika sätt och om du blir hämmad eller hindrad kan du må mycket dåligt. Din utmaning är att ha ett fokus och inte splittra dig eller bara ha kul så att ingenting blir gjort alls. Det är också extra viktigt för dig att förbli positiv vad som än händer.

18416429_s

Hjärtats längtan 4

Med Fyra som hjärtats längtan tycker du om att skapa ordning och struktur, du är praktisk och samvetsgrann och vill ha en fast grund att stå på. Du är bra på detaljer och kan därför ibland missa helheten och emellanåt kan andra uppleva dig som lite långsam – vilket har med din grundlighet att göra. Du behöver ta tid tid för vila och rekreation och komma ihåg att ha roligt mellan varven utan att tänka på att vara produktiv.

Hjärtats längtan 5

Med Fem som hjärtats längtan vill du vara med i det som händer, du är nyfiken, tycker om det som är ovanligt och att ha med människor att göra – gärna många. Du älskar din frihet och vill inte underkasta dig regler, inordna dig i rutiner eller passa tider. Du behöver medvetet utveckla ditt tålamod så att du inte ger upp i förtid och vara vaksam på en tendens att ibland ställa till med saker bara för att du har tråkigt.

7272989_s

Hjärtats längtan 6

Med Sex som hjärtats längtan finner du glädje och tillfredsställelse i att hjälpa och bistå – eller så är du mer inriktad på att skapa vackra saker och omgivningar i olika former – men oavsett väg vill du bidra till att göra jorden till en bättre plats. Du är lojal och trogen dem du älskar. Se upp med en tendens till rättfärdighet – för även om du många gånger är klok och har rätt behöver du inte köra upp det i ansiktet på folk. Låt inte heller människor utnyttja ditt behov av att finnas till för andra.

Hjärtats längtan 7

Med Sju som hjärtats längtan siktar du högt och strävar efter det perfekta. Du är både intuitiv och intellektuell och mår dåligt av att leva för starkt i dina känslor. Du söker efter kunskap och tycker om att vara för dig själv – meditation öppnar dörrarna till dina inre rum vilket är viktigt för dig. Du kan upplevas som lite kylig och distanserad – din utmaning är att vara mer generös med dig själv, att dela med dig både av din klokskap och den värme som finns i ditt inre.

6859554_s

Hjärtats längtan 8

Med Åtta som hjärtats längtan blir du lycklig av att förverkliga dina ambitioner och visioner, att få resultat och det gärna i stor skala. Det är fördelaktigt för dig att studera psykologi, metafysik, filosofi och liknande – ju mer du förstår dig själv desto bättre kan du lyckas. Du kan ibland sikta för högt för snabbt och därmed bli besviken och ibland kan du låta dig hindras av dina egna förutfattade meningar. Kör inte över andra utan lyssna på vad de har att säga, de kan ha någonting att bidra med.

Hjärtats längtan 9

Med Nio som hjärtats längtan är fokus på det universella, människokärlek och andlig skönhet i alla dess uttryck och former. Du har en unik förmåga att inspirera andra, du är en lärare i ordets breda bemärkelse och när du är sann mot dig själv och den du är blir du inte bara lycklig utan får också skörda livets vackraste och godaste frukter. Utmaningen är att hålla detta fokus och inte bli negativ eller vältra sig i livets dramatik samt att lära sig att förlåta – för också det är någonting som du ska lära ut.

***

Håll i minnet att hjärtats längtan bara är en av flera uträkningar i din numerologi och att detta är en kortfattad och summarisk beskrivning.