I numerologin kan man räkna fram energin för olika längre och kortare tidsperioder i livet som både avlöser och löper parallellt med varandra.

 

Eftersom varje tal har sin egen vibration kan man på så sätt förstå vad man kan förvänta sig och har att göra med under dessa olika perioder.

Precis som ebb och flod kan energin ibland vara utåtriktad och ibland inåtriktad, kan fokus ibland ligga på den egna personen och det inre livet och ibland på andra människor och/eller på att få saker och ting gjorda i den yttre praktiska verkligheten. Att känna till vad det är för tidsperioder man är inne kan vara av stor betydelse – inte minst för att det ger oss möjlighet att veta när det är rätt tidpunkt för saker och ting, när tajmingen är optimal. Det är mycket lättare att vara och verka när man gör det i enlighet med själens och universums rörelse och riktning till skillnad från att arbeta i motvind.

35289705_sAtt till exempel starta en ny verksamhet eller ett företag under ett år då energin ligger för avslut kan göra att en annars bra idé faller platt eller inte blir så långvarig som man önskar. Självklart ska man inte låta sig styras slaviskt men det kan ändå ge en fingervisning och det där lilla extra om man har möjlighet att planera.

Nu har vi ju som sagt också flera olika cykler och energier/vibrationer som löper och är verksamma samtidigt, så vad man också tittar på är hur pass kompatibla de är med varandra, om alla pekar åt samma håll eller om det finns motstridiga tendenser – i vilket fall som helst kan insikten om hur energierna ligger vara vägledande och hjälpa oss att navigera smidigare och framgångsrikt ta oss framåt.

En av alla dessa cykler är de personliga åren som löper från ett till nio och sedan börjar om igen.

 

Vi föds till det personliga år som också är vår livsvägs tal så vi kan börja vår tideräkning under vilket år som helst i nioårscykeln, men därifrån rullar det sedan på.

Året räknas fram genom att addera dagen och månaden för vår födelse med det aktuella året, vilket till exempel betyder att en person född den åttonde mars 2015 är i sitt första personliga år (8+3+2+0+1+5=19=1+9=10=1+0=1.)

De personliga åren löper från födelsedag till födelsedag. Det finns numerologer som räknar från nyår till nyår, men i den tradition jag jobbar och i min erfarenhet stämmer det bättre att energin växlar när vi fyller år.

Det finns mycket att säga om vart och ett av de personliga åren om man ska gå in på detaljer och konkret, men här följer en enkel summarisk beskrivning som jag hoppas ska ge en känsla för vad de olika åren innebär:

Personligt år 1

36635143_sÄr en ny början och handlar om att starta igång saker och ting på olika sätt – också på det mentala planet, att så frön. Alla kommer kanske inte slå rot och gro, men några kommer definitivt att göra det. Saker och ting som påbörjas här och beslut som fattas kan komma att färga hela den följande nioårsperioden som står för dörren. Därför är det en bra tid att till exempel grundlägga en ny positiv vana eller göra någon annan typ av förändring som man vill ska vara länge.

Du kan behöva släppa gamla saker – lämna dem mentalt – för att dra fördel av det nya som är på väg in och oväntade saker kan dyka upp och kräva handling. Det är fördelaktigt att ta en chansning med en ny idé eller en plan.

Odla ditt mod och ditt självförtroende – ettan kräver alltid av oss att vi ska stå på egna ben. Se framåt, och ta itu med det som ligger för dörren.

Personligt år 2

Med det andra personliga året kommer en betoning på två – på olika former av partnerskap, på att kunna samarbeta – både inom en själv och med andra – det handlar mer om att ta emot och dela än att aggressivt slåss för sig och sitt.

41946264_s

Det ligger för att börja arbeta för det man beslöt under föregående år, saker och ting är i rörelse för den som levde upp till förra årets push och det är dags att se över och revidera ritningarna där så behövs.

De frön som såtts ligger dock fortfarande i marken och gror och har inte skjutit skott ännu. Det kan bli förseningar och annat som verkar sätta käppar i hjulet, men det gäller att ha tålamod och tillit och undvika att krafsa i jorden för att se hur långt de har kommit, så att processen kan ha sin gång – se istället över detaljerna och det finstilta under tiden och gör det du behöver göra för att bli ännu bättre på områden du vill fördjupa eller utveckla.

Personligt år 3

Efter förra årets lite långsamma tempo tar det nu fart, de första skotten skjuter upp ur marken och det du tänkte ut under det första personliga året börjar ta form på ett konkret sätt. Det öppnas upp ett flöde av fantasier, idéer, kreativitet, umgänge, kärlek, resor, nöjen och njutningar.

40594306_sDet är även ett utmärkt år för skrivande, att tala offentligt och mediaarbete samt för att söka en marknad för sina idéer, inte minst för att vår naturliga charm är förhöjd under treans vibration.

Under hela året är det är viktigt att komma över en eventuell tendens att skjuta upp saker och ting och istället odla sina talanger och kreativa färdigheter. Det kan behövas en medveten ansträngning till självdisciplin för att undvika risken att bara vilja ha roligt och vara social eller att sprida sig för tunt genom att rusa åt alla olika håll på en gång.

Personligt år 4

38490119_sHandlar om att kavla upp ärmarna, hugga i, arbeta och att få ett konkret resultat av dina idéer. Året innebär en fantastisk möjlighet för den som är organiserad, strukturerad, och planerad och inte smiter undan. Ibland kan det kännas som slit och liten lön för mödan, men man ska komma ihåg att arbetet man lägger ner här ger utdelning längre fram – så jobba på.

Planera dock också in vila och rekreation så att du inte kör dig själv botten – det här är ett år för att ta hand om hälsan på olika sätt, framförallt om den varit försummad.

Det kan finnas nyanser av familjeproblem, nån kan vara dominant, och man ska se upp med att inte vara dominant själv. Se alltid den sanna lösningen bortanför egot om det uppstår problem.

Personligt år 5

40818413_sEfter förra årets krävande arbete, flit och praktiska inriktning kommer det här året med förändringens vindar och frihet från rutiner, du får luft under vingarna. Du kan få nya idéer och nya möjligheter och det ligger för framsteg och utveckling. Planera gärna för ett specifikt mål att avancera mot och anpassa dig där det behövs så att förbättringar kan äga rum. Du kan komma att revidera dina långtgående planer & projekt.

Du kommer göra nya erfarenheter, träffa nya människor, möta nya villkor och händelserika situationer. Ha ett öppet sinnelag och kom ihåg att förändring är nödvändigt för all utveckling.

Ibland kan du känna dig rastlös och otålig eller irriterad på dem som du tycker håller dig nere eller binder dig. Se upp med detta så att du inte låter ditt humör eller brådska leda till omintetgörande och ånger längre fram. Du ska gå framåt, men inte genom att gräla eller att bränna broar, så var noga med att vara konstruktiv och inte hoppa ur askan i elden.

Personligt år 6

Under det sjätte personliga året ligger betoningen på hem och familj (den lilla privata eller den stora – samhället/världen) och att finnas som stöd för andra, att bistå där så behövs. Det är ett år då du bör glömma dig själv lite för att istället växa och möta ditt ansvar med mognad.

45665838_s

Den som försöker försvinna, komma undan eller smita från ansvaret, skyldigheterna och plikterna skjuter snarast sig själv i foten då service är nyckeln till framgång och lycka nu – när du med gott mod och utan harm eller bitterhet lever upp till det som krävs av dig blir du belönad, både andligt och materiellt.

Samtidigt är det viktigt att du inte tar på dig för mycket utan bara det som du tror att du kan fullfölja och du ska aldrig bära någon som kan gå själv. Även ett ”nej” kan alltså vara på sin plats ibland.

Människor kan försvinna ur ditt liv och nya komma in. Var osjälvisk och generös i dina relationer och kom ihåg att det är viktigare att vara lycklig än att ha rätt. Ge gärna råd när människor kommer till dig för stöd och tröst, men insistera inte på att de ska följa dem – det är inte ditt ansvar.

Personligt år 7

46152078_sEfter att föregående år ha funnits till för andra, handlar det sjunde personliga året om ett skifte av fokus till inåt och uppåt. Det ligger för att begrunda, analysera och tänka igenom saker och ting, för meditation, kontemplation och att vara kreativ på ett djupt, inre, dolt plan.

Betoningen ligger på hur och vad vi tänker och det är viktigt att vara medveten, tänka positivt och konstruktivt i alla lägen. Det är också viktigt att inte handla (enbart eller huvudlöst) efter sina känslor, utan att låta logik, intellekt och intuition leda.

All eventuell oro, förtvivlan eller känsla av ensamhet bör bytas ut mot förtröstan och tillit – till livet och att det ordnar sig, till universums goda krafter och till den högre kraften – eller ”gud” om man så vill. Andlig tillit är ett verktyg och framförallt under sjuans år kan man nå stora resultat om man använder sig av det.

Personligt år 8

Här kommer resultatet. Inte bara det yttre resultatet av vad vi tänkt under det föregående sjunde året utan också av de frön som såddes i det första personliga året beroende på hur vi har förvaltat vårt pund sen dess.

31490385_s

Dina ambitioner kan göra sig påminda och du kan ha en stark önskan om att förbättra dina finanser och under alla omständigheter är det är nödvändigt att vara affärsmässig och praktisk under hela detta året – som är bra för business, expansion, avancemang och utdelning och handlar om position, ställning, förbättringar och framgång i den yttre världen – samt för det ansvar som följer med.

Många gånger under åttan behövs upprepade ansträngningar för att få fullt resultat och det handlar om att bemästra eventuellt svårmod när så krävs. Ha ett gott omdöme, var affärsmässig och undvik känslosamhet, håll balansen både emotionellt och mentalt. Och ge inte upp.

Personligt år 9

Nioårscykeln av erfarenheter kulminerar och mycket kommer till ett avgörande – på nåt sätt har dina drömmar eller planer förverkligats och fullbordats – och därför kommer det också att leda till någonting nytt – men än är inte tiden mogen utan detta är ett år för att avsluta och göra färdigt.

Du kan känna att du vill komma vidare, men det är viktigt att du stannar kvar, städar upp och gör klart, planerar och förbereder och tar det lugnt och inga initiativ förrän nästa personliga år då det igen kommer öppnas dörrar till nya möjligheter.

31683878_s

Saker och ting, omständigheter och människor kan lämna dig och ditt liv nu – eller så är det du som går – men sörj inte någon längre stund, för enbart det försvinner som har spelat ut sin roll och inte längre tillhör dig – för att bereda plats för det nya.

Undvik att vara småaktig, personlig och självisk, för det kan leda till besvikelser senare. Vinnlägg dig istället om att vara tolerant, medkännande och förstående, för då finns chansen att du får uppleva det här året som ett av de mest underbara åren i ditt liv; en belöning i kärlek, sympati, förståelse och uppfyllelse av dina planer kan bli resultatet och bringa finansiell assistans såväl som kärleksfull uppskattning.

***