Jag har förmågan att arbeta med energi och kan rena, rensa och sätta upp skydd runt person eller plats. Jag gör även chakrabalanseringar.