Saturnus tar ungefär 29 år på sig att gå varvet runt zodiaken för att återvända till den plats och punkt i horoskopet som planeten befann sig vid när vi föddes.

Denna återkomst kallas för Saturnus återkomst eller en Saturnusretur och är ett astrologiskt fenomen som vi potentiellt kan uppleva tre gånger under vår livstid förutsatt att vi lever tillräckligt länge (en fjärde gång vid 120 års ålder är det i princip ingen som får vara med om).  

Inflytandet från transiten börjar göra sig påmint ungefär ett år innan returen är exakt och kan kännas av upp till ett år efteråt. Ibland längre än så, beroende på andra aspekter och faktorer – som till exempel huruvida Saturnus går retrograd under själva returperioden eller inte.

När en planet går retrograd ser det ut som den går baklänges från jorden sett, vilket den såklart inte gör utan är resultatet av ett optiskt fenomen som sedan beskrivs i horoskopet som utgår från jorden som mittpunkt.

Det betyder att den exakta transiten kan uppstå tre gånger: första gången när den transiterande Saturnus går framöver över födelsehoroskopets Saturnus, andra gången när den backar förbi den, och tredje gången när den Saturnus vänder och går framåt igen. Det betyder alltså att Saturnus uppehåller sig längre än vanligt på ett litet område och energin kan kännas av under längre tid och är mer kraftfull och än mer livsomvälvande med sina tre ”träffar” istället för bara en (jag är själv precis i slutet av en sådan tre-träffs retur och kan absolut skriva under på detta). 

En annan aspekt som spelar roll för hur vi upplever returen är huruvida Saturnus i födelsehoroskopet är retrograd eller inte. Ett horoskop är en ögonblicksbild av hur stjärnhimlen såg ut och planeterna stod i samma stund som vi drog vårt första andetag. Saturnus går retrograd relativt ofta, en gång om året och varar ungefär fyra och en halv månad, så det är ganska vanligt att vara född med Saturnus retrograd.

Den första Saturnusreturen kan man säga utspelar sig i åldern 28-3o år – tiden för den så kallade trettioårskrisen. 

Det är en transit som handlar om att bli vuxen, en tid då det är dags att ta det fulla ansvaret för vårt liv och vad vi vill göra av det. Det kan handla om att nyktra till i ordets alla bemärkelser och kan föra med sig ett riktigt uppvaknande om det behövs.

Den som till exempel tidigare huvudsakligen partajat eller på annat sätt skjutit ifrån sig en mer seriös inriktning på livet kan få sig en riktig tankeställare. Det är inte längre charmigt att vara en spelevink eller underlåta att ta ansvar för livet och hur det utvecklar sig, vi kommer inte undan. Det är dags att kamma sig så att säga.

Vi kan också konfronteras med en rad rädslor som både kan vara rotade i vårt psyke, vår personlighet och vårt liv men också vad gäller vår förmåga att leva upp till de förväntningar som vi har ställda på oss utifrån.

Det är en tid då det handlar om att komma till insikt om vad som är viktigt för oss, utan att snegla på grannen, och att skaka av sig allt annat. Naturligtvis är vi olika “duktiga” på detta, beroende på anda faktorer, men här pratar vi om syftet och principen med denna övergång.

Vi kan bli omskakade i grunden och det rejält – men det är för att bli en helare och mer autentisk människa och på sikt kan denna passage föra med sig mycket gott. 

Det kan också handla om att vi tagit viktiga beslut som på olika sätt binder oss men som var antingen ogenomtänkta eller för tidigt fattade eftersom vi ännu inte visste vem vi var. De kan synka dåligt med vår sanna person och därför komma upp för påseende eller brytas upp.

Tidiga äktenskap eller en karriär/ett arbetet som vi hamnat i på grund av förväntningar och tryck från omgivningen och inte för att det passar oss är typexempel på vad som kan ifrågasättas och vara föremål för förändringar.

Men det kan också vara åt andra hållet vad gäller till exempel kärleken – för en del är det vid den här tidpunkten som ödet ser ut att slå till och någon dyker upp med vilken potentialen finns för en livslång relation.

Och den som tidigt i livet hittade sin passion och mission förankras ofta djupare på den vägen och tar det hela till en ny nivå i och med denna utvecklingsfas och transit. 

Saker och ting behöver alltså inte falla samman eller brytas upp, det kan vara en tid då saker och ting förstärks och fördjupas om vi redan innan returen haft en stark känsla för vilka vi verkligen är och kunnat lägga en grund som håller. I så fall är detta mer en mognadsfas som gör oss starkare utan större utmaning.

Om vi inte antar utmaningarna, om vi till exempel stannar i en olycklig relation på grund av medberoende eller rädsla för att stå på egna ben. Eller om vi inte vågar följa våra drömmar vd gäller arbete och istället stannar i en anställning där vi inte kommer till vår rätt för att vi är oroliga att inte kunna betala hyran så kan vi få en andra chans senare.

Men då blir det som regel också svårare.

Den andra Saturnusreturen är också den en passage, en tid för en övergång från en tid och ett liv till ett annat. Det kan se olika ut på ytan, beroende på alla olika faktorer som livet kan bestå eller inte bestå av, äktenskap, barn, barnbarn, typ av sysselsättning, etcetera – men det finns några gemensamma nämnare på en grundläggande plan. 

Ofta handlar det om en större frihet och oavsett om du har barn eller inte handlar det om att bli “en äldre” – inte i bemärkelsen gammal, utan insiktsfull och vis. Som kvinna kan du inte längre reproducera dig och är klar med hela den biten oavsett om du fött barn eller inte vilket i sig kan vara befriande. I kulturer som inte är alienerade från naturens och livets gång som vårt spelar de äldre en viktig roll i hela samhället, på alla plan. De sitter på en ovärderlig kunskap och erfarenhet och göms inte undan eller glöms bort utan tvärtom spelar de en betydande roll. 

Vi får en annan roll för andra och samtidigt finns det ofta mer tid för oss själva.

En Saturnusretur kan vara en utmanande period men är en ytterst viktig sådan. När den är över kommer du att landa i ett nytt landskap, och på många sätt inte längre vara den du var. Däremot bättre på alla sätt, framförallt om du lyssnat till din inre röst och vågar följa den. 

Det finns naturligtvis hur mycket som helst att säga om Saturnus och planetens återkomst i horoskopet, astrologi som metafysisk vetenskap är outtömligt, det här är mer som en introduktion.

Jag har skrivit lite mer om Saturnus tidigare i samband med konjunktionen mellan Saturnus och Pluto i januari i år. Vill du veta mer om vad Saturnus representerar så rekommenderar jag att du läser det om du inte redan har gjort det. Du hittar inlägget här.

På återhörande!
star