Den 22 mars 2020 kommer Saturnus lämna Stenbockens tecken och gå in i Vattumannens för ett första kort besök. Saturnus stannar sedan upp, backar tillbaka in i Stenbocken den 1 juli för att sedan vända igen, gå framåt och återkomma till Vattumannen den 17 december 2020 där resan genom tecknet kommer pågå till mars 2023.

Jag har skrivit en hel del om Saturnus i tidigare inlägg – och det är ingen slump. Saturnus med sin färd genom Stenbocken har varit en av de händelser på planethimlen som präglat de senaste året allra mest och är ett inflytande som kommer märkas av under lång tid. Inte bara av sin egen kraft utan också för de möten Saturnus haft på sin genomresa med ansamlingen av andra planeter i Stenbocken.

Saturnus i Vattumannen har historiskt sett varit perioder av revolutionära förändringar och omstruktureringar. Det är omöjligt att förutspå exakt på vilket sätt detta kommer att avspegla sig i våra liv och världen, men genom att titta på tidigare perioder kan vi få en fingervisning.

När Saturnus befann sig i Vattumannen 1962-1964 fick vi uppleva den första transatlantiska tv-sändningen. 1962 fängslades Nelson Mandela och dömdes till livstid. 1963 var ett viktigt år för medborgarrättsrörelsen i USA med den berömda marschen i Washington DC och Martin Luther Kings visionära tal med de bevingade orden ”I have a Dream”.  I Sydafrika fängslades Nelson Mandela samma år och dömdes till livstid och dåvarande presidenten John F Kennedy mördades i Dallas.

När Saturnus senast gick genom Vattumannen 1991-1994 gjordes stora teknologiska framsteg med bland annat internet, WWW – the World Wide Web – såg dagens ljus för allmän användning och webbläsaren introducerades. Apartheidlagarna upphävdes genom lagändring i Sydafrika. Sovjetunionen föll samman och upplöstes slutgiltig och den Jugoslaviska unionen bröts upp. Det kalla kriget förklarades formellt vara över. Maastrichtavtalet slöts och etablerade EU som en enhetlig marknad med fri rörlighet av varor, tjänster, människor och pengar. Mobil telefonteknik med GSM introducerades och 1992 gick cd-skivan om kassettbandet vad gäller försäljning. 1992 var också året för raskravallerna i Los Angeles.

Varhelst Saturnus befinner sig bjuder planeten på prövningar och läxor. Saturnus är en sträng läromästare och kan pressa oss att lyckas med det vi gör, se till att vi gör det jobb som krävs. Saturnus representerar mästerskap, den typ av mästerskap som är resultatet av upprepade ansträngningar och av att man kommer igen efter misstag och nederlag, att man inte ger upp trots fallgropar på vägen.

Vattumannens mission är att skapa en ny ordning, en ordning som är upplyst och inkluderande, med nya regler, lika möjligheter och enhetstänkande.

Alla har säkert hört talas om Vattumannens tidsålder som vi ännu inte är inne men som är på väg att gry och när nu Saturnus och sedan en rad andra planeter som just nu går genom Stenbockens tecken en efter en kommer att inträda i Vattumannen under de närmaste åren kommer vi få en känsla av vad denna nya tidsålder kan komma att innebära.

Medan Saturnus står för hierarkier och auktoritet symboliserar Vattumannen kollektivet och de grupper och sammanslutningar, inklusive samhället, som vi är en del av. Vattumannen handlar också om att tjäna och vara delaktig i dessa grupper snarare än att tänka bara på oss själva. Att verka för hela gruppens bästa.

Saturnus i Vattumannen kan sammanfattas med att vi tar ansvar för vår del i det större hela, för oss själva som individer i det kollektiv som utgörs av mänskligheten och under tiden Saturnus rör sig genom Vattumannen kan vår egna personliga väg bli mer sammanlänkad med kollektivets. Våra individuella val och upplevelser kommer att både påverkas av och påverka gruppen i större utsträckning eller på ett annat sätt, än tidigare, både på gott och ont.

Det gäller vad vi till exempel väljer konsumera och vad vi står för vad gäller såväl våra drömmar och strävanden som de val och den energi vi underhåller till vardags. Vi kommer bli mer medvetna om vår ömsesidiga påverkan på varandra och vår roll i helheten på ett sätt som gör att vi börjar ta det faktum att vi är sammanlänkade på större allvar.

Att ingen och ingenting befinner sig i ett isolat är inte bara något som mystiker och andra visa kvinnor och män vet utan också känt vetenskapligt sen länge med den nya vetenskapens rön men nu kommer gemene man också bli medveten om detta eftersom det kommer visa sig på högst påtagliga sätt i vår vardag.

Allt fler kommer förstå att vi måste behandla varandra – inklusive djuren och naturen – med respekt och värdighet, annars kommer det gå åt pipsvängen för oss alla. En mindre betoning på ”mig och mitt” alltså och ett större fokus på ”oss och vårt”.

Det kommer handla om att vara en individ i kollektivet och inte ett får i flocken. Därför kommer det också vara på tapeten att se över vår tillhörighet i olika sammanhang. Får vi vara de vi är? Är vi fria att vara kreativa och originella eller blir vi kvästa? Finns det utrymme att växa, frodas och förändras?

Den 17 december 2020 kommer Saturnus tillbaka in i Vattumannen efter att ha varit retrograd och två dagar senare kommer Jupiter som varit i Stenbocken efter.

Den 21 december 2020, samma dag som vintersolståndet, infaller en konjunktion mellan Jupiter och Saturnus, någonting som händer bara vart 20:e år. Dessa planeter är väldigt olika och skapar tillsammans en mycket dynamisk energi. Deras möte på 0 grader i Vattumannen avslutar en 20-årig cykel med tillhörande teman och slår an tonen för de kommande 20 åren.

Jupiter står för tillväxt och expansion och anses vara lyckobringande och våghalsig. Saturnus är försiktig och benägen att kalkylera och ta det säkra före det osäkra. Vi kan komma att behöva fatta beslut om vad vi ska ta med oss in i framtiden och vad vi ska släppa taget om och låta försvinna ur våra liv för att på bästa sätt röra oss framåt.

Jupiter med sitt filosofiska sinne och Saturnus med förmåga till att skapa struktur kan hjälpa oss att genomföra våra tankar i praktisk handling. När detta sker i den fria anda som Vattumannen utgör kan följderna bli revolutionära.

Det revolutionära inslaget kan också komma att förstärkas av att Saturnus även kommer att forma en kvadratur med Uranus i Oxen (som jag skrivit om här.) En kvadratur är en aspekt som innebär spänning, en friktion, mellan två planeter. Detta kommer kännas av i viss utsträckning redan nu vid Saturnus första besök i slutet av mars och några månader framåt, men kvadraturen blir inte exakt förrän efter Saturnus har återvänt i Vattumannen och under 2021.

Tiden mellan 2020 och början av 2023 då Saturnus lämnar Vattumannen kommer med sannolikhet också bjuda på stora språng framåt vad gäller teknologin.

För många med Saturnus i Vattumannen kommer Saturnus inträde i tecknet vara en del av deras Saturnusretur då teman i livet som handlar om att växa upp, mognad, ansvar, disciplin, uthållighet och struktur blir påtagliga. Ju närmare Saturnus kommer positionen av Saturnus i födelsehoroskopet desto intensivare kommer detta att upplevas. För den som vill veta mer om Saturnus återkomst och vad det kan betyda på ett individuellt plan kan jag hänvisa till ett inlägg jag skrev nyligen om Saturnus återkomst i våra liv (du hittar det inlägget här.)

Det är mycket annat som händer på planethimlen nu som pratar om det som händer på jorden nu, att studera och förstå framförallt de yttre och långsammare planeterna bjuder på inblick och sammanhang i en värld som annars kan verka kaotisk.

Jag rekommenderar starkt inlägget om det viktiga mötet mellan Saturnus och Pluto i januari för den som fortfarande inte läst det och är nyfiken på vad det är som händer egentligen (du hittar det här.)

Behöver du hjälp och vägledning så hittar du mina mina tjänster och priser här – mellan 20 mars och 19 april gäller specialerbjudande med anledning av de extraordinära tider vi befinner oss i.

Varmt välkommen att höra av dig!