Den 12 januari 2020 kommer planeterna Saturnus och Pluto mötas i en exakt konjunktion 22 grader och 46 minuter i Stenbockens tecken.

Detta är någonting som varit på gång under en längre tid och som de flesta av oss känner av oavsett om vi vet varför eller inte. Det är också verkningar som kommer att vara länge så som alla möten mellan Saturnus och Pluto genom tiderna – men denna sammankomst anses av astrologer vara extra speciellt på grund av flera andra faktorer.

Innan vi går närmare in på det ska jag först beskriva vad Saturnus, Pluto och Stenbocken representerar.

Saturnus tar tjugonio och ett halvt år på sig att gå varvet runt zodiaken och kallas ibland för härskare – skapare och väktare – över tid och rum, orsak och verkan – över karma. Han är oftast det vi tänker på som utanför oss själva, motsvarar det vi kallar “verkligheten”, den materiella världen och de lagar, regler och normer som människan har skapat inklusive de strukturer och organisationer som upprätthåller allt detta.

Saturnus representerar det traditionella, konservativa, auktoriteter och hierarkier och står för ambition och arbete, för disciplin, begränsningar, gränser och för kontroll, för vårt ansikte utåt och vår status. Han representerar fadern och kärlek som är villkorad och kräver att vi växer upp, blir vuxna, mogna, självständiga och kapabla och tar ansvar för våra liv.

Pluto är den yttersta av planeterna i vårt solsystem som vi känner till och därmed också den långsammaste, tar 248 år på sig att gå varvet runt. Han spenderar därmed många år i varje tecken och kallas därför ibland för generationsplanet (tillsammans med Uranus och Neptunus). Hans beskriver starka och djupgående processer för såväl hela mänskligheten som i den enskildes liv.

Pluto är den stora transformatorn, den som permanent förändrar, förgör och bryter ner och eliminerar allt som inte är sant och äkta eller inte längre fyller en funktion eller har ett värde – för att någonting nytt och bättre ska ta form. Pluto representera död och återuppståndelse, födelse – allt för att utvecklingen, evolutionen ska kunna ha sin gång – och symboliseras av den förvandling larven går igenom för att bli en fjäril eller fågel Fenix som reser sig ur askan. Pluto verkar i det fördolda, i det som ligger under ytan och beskriver i det enskilda horoskopet själen, dess intention och evolution.

Saturnus härskar över Stenbocken som är ett kardinalt – ledande – jordtecken och representerar vår gemensamma verklighet och verklighetsuppfattning, samhället och vår anpassning till samhället såväl som våra personliga ambitioner och strävanden i livet, hur vi etablerar oss och vår auktoritet i världen och behovet av att åstadkomma någonting verkligt, påtagligt.

Saturnus och Pluto och deras aspekter till varandra är alltid relaterade till viktiga historiska händelser och perioder som har att göra med mänskligheten som kollektiv – även om vi på ett individuellt plan naturligtvis också är mer eller mindre berörda beroende på hur planeterna aspekterar vårt personliga horoskop.

Om Saturnus står för de konkreta strukturerna i världen och livet och Pluto är den som obönhörligt förvandlar allt han kommer i kontakt med, kan man med lite fantasi föreställa sig vad det kan betyda – och många menar att vi med största sannolikhet kan förvänta oss en total omstrukturering av verkligheten, framförallt när det kommer till hur den styrs och kontrolleras, hur makt utövas och fördelas.

För att få lite perspektiv kan man titta på några av de senaste tidigare mötena och andra aspekter mellan Saturnus och Pluto.

1914-1916 – tiden för det första världskriget – möttes Saturnus och Pluto i Kräftans tecken. Kräftan representerar bland annat vår känsla av sårbarhet och behov av trygghet och det var aktuella teman under den kritiska och intensiva perioden i historien.

1946-1948 sammanstrålade de båda planeterna i Lejonet – efterkrigstidsåren då världen på många sätt förändrades och ritades om som ett resultat av andra världskriget. Lejonet har självförtroende och är en ledare och entreprenör – också teman som dominerade världen när den skulle byggas upp igen.

Deras senaste möte 1982-1983 skedde i Vågens tecken och var alltså början på den dryga trettiofem år långa cykel som nu kommer till sin ände i och med konjunktionen i januari 2020.

Under dessa trettiofem år som gått sedan början av åttiotalet har Saturnus och Pluto också tre gånger aspekterat varandra. 

1992-1995 i en kvadratur då Pluto befann sig i Skorpionen och Saturnus i Vattumannen – år då internet och “dot.com” började ta ordentlig fart.

2001-2003 utgjorde de en opposition med Pluto i Skytten och Saturnus i Tvillingarna. Alla vet vad som hände elfte september 2001 och hur det såhär i efterhand har förändrat världen som vi känner den, inte minst vad gäller hur vi reser (både Skytten och Tvillingarna är relaterade till resor).

2008-2011 var det dags för den andra kvadraturen innan konjunktionen samtidigt som Pluto gick in i Stenbocken. 2008 var året då marknaden kraschade och Obama blev till president. Det är inte så länge sedan egentligen i tid, men om man tänker efter så är det otroligt mycket som har skett sen dess, detta senaste årtionde som vi nu avslutar.

I Stenbocken har Saturnus och Pluto inte sammanstrålat sedan 1517 vilket var det år som räknas som början på reformationen av den katolska kyrkans i och med Martin Luthers 95 teser – också någonting som kom att förändra världen fullständigt.

Den femhundraåriga cykeln sluts nu och en ny kommer ta sin början som varar femhundra år in i framtiden.

Det som gör denna konjunktion extra speciell är också det faktum att den utspelar sig samtidigt med en månförmörkelse bara några dagar innan då solen och månens södra nod befinner sig i Stenbocken i opposition till månen och månens norra nod i Kräftan vilket ger det hela en emotionell klang och händelsen får med denna förmörkelse extra energi och skjuts.

Extraordinärt och anmärkningsvärt är dessutom att även Jupiter kommer befinna sig tillsammans med södra noden under förmörkelsen. Jupiter är den största planeten i vårt solsystem, härskare över Skytten och tar ungefär tolv år på sig runt zodiaken, ett år i varje tecken. Vart tolfte år har vi alla därför en så kallad Jupiter-retur i vårt horoskop då planeten återvänder till den punkt den befann sig på vid vår födelse.

Dessa tillfällen kännetecknas ofta av någon form av initiering genom erfarenheter och förändring eller skifte vad gäller våra föreställningar och vad vi tror på. Jupiter är förknippad med expansion, optimism, välstånd, sanning, visdom, långväga resor, filosofi, lärare och gurus och hennes energi stimulerar utveckling och förändring till det bättre. Jupiter söker sanningen och intresserad av de breda perspektiven och en djupare förståelse, som uppnås genom kunskap och resor både i det inre och yttre.

Att Jupiter, Saturnus och Pluto samtidigt befinner i Stenbocken har inte skett sedan 1284.  Det var vid tiden häxprocesserna i Europa kom igång på allvar – den första hölls enligt uppgift redan på 1230-talet men den första kända häxbränningen skedde 1275 i Frankrike och i början på 1300-talet tog det rejäl fart för att sedan fortsätta under flera århundraden – den sista anses inte ha skett förrän 1782 i Schweiz.

Det är naturligtvis mycket annat som skett historiskt som går att relatera till Plutos och Stenbockens återkommande möten och aspekter på stjärnhimlen. Inte minst finns det en väldokumenterad korrelation med världens ekonomiska cykler – utrymmet här tillåter dock inte att gå mer i detalj in på det men det är lätt att ta reda på för den som vill fördjupa sig.

Nu kommer även Merkurius befinna sig i Stenbocken och denna ansamling av planeter och planetariska punkter och händelser i ett och samma tecken gör att det sätter en alldeles speciell prägel och ton på energierna.

Ytterligare någonting att påpeka är det faktum Neptunus samtidigt med konjunktionen mellan Pluto och Saturnus sen 2011 och fram till 2025 befinner sig i sitt eget tecken, Fiskarna. När en planet är  i det tecken det härskar över, är den i sitt esse, i sin fulla kraft. 

Neptunus tar ungefär fjorton till femton år på sig runt zodiaken och är förknippad med det som är bortom vår kontroll, de större och starkare krafterna bortom vårt ego, bortom tid och rum, det som är evigt och oföränderligt och på den nivå där allt verkligen är ett. Det representerar vårt andliga ursprung, källan och därmed också vår andliga kompass. Den otämjda naturen, vårt undermedvetna och det kollektiva undermedvetandet – våra drömmar, vår fantasi och föreställningsförmåga, våra idéer och vår inspiration och hur allting uttrycker sig i bland annat konsten är också relaterat till Neptunus. 

Samtidigt har vi också Uranus som befinner sig i Oxen – något som jag skrivit om tidigare. Du hittar inlägget här.

Pluto klev in i Stenbocken 2008 och man kan se det som att han på sin resa genom tecknet har samlat på sig en massa information, med sin förmåga att gå på djupet har han fått inblick i de hemligheter som är förknippade med de områden och teman som tillhör Stenbocken, han har fått insikt i vad som händer bakom lyckta dörrar i de strukturer och maktens korridorer som samhället till stora delar består av, både officiellt och inofficiellt, både globalt och privat. Pluto avslöjar var det saknas integritet och substans.

Saturnus som äntrade Stenbocken i december 2017 har följt i Plutos fotspår på sin väg mot deras stundande möte och när Saturnus kommer ikapp kommer han med all den auktoritet han har i sitt eget tecken, kräva att få ta del av vad Pluto vet samtidigt som Pluto troligtvis inte kommer överlämna sin information utan att göra motstånd.

Pluto och Saturnus i Stenbocken tillsammans förväntas omdefiniera verkligheten fullständigt, framförallt vad gäller hur världen styrs och är kontrollerad – och när Pluto är involverad är förändringarna permanenta. 2020 är inte bara börja på ett nytt årtionde, det är början på en ny värld. 

Vi kommer alla att påverkas av detta och effekterna av detta. Världen är på väg att förändras på ett avgörande sätt de närmaste åren och för alltid – någonting som kan vara svårt att se och få grepp om samtidigt som det händer eftersom dessa förändringar är så genomgripande och djupgående – men vi kommer kunna se det i backspegeln, på samma sätt som vi kan se historien idag. Vi lever i en historisk oerhört omvälvande tid.

Bästa sättet att hantera dessa energier som är på ingående är att vara i integritet, “ett med vår själ” och linjerade med vår högre vision. Vi kommer inte komma undan med att fuska oss fram och den som fortfarande tror att tryggheten ligger utanför oss eller att någonting eller någon annan är räddningen, kan bli utmanad.

Det finns dock ingenting att vara rädd för. Dels för att rädsla aldrig är konstruktivt – att ha den som grund för hur vi handlar och lever leder aldrig till positiva resultat – men också för att det, även om det kan kännas skrämmande när saker och ting faller isär runt omkring oss eller inom oss, är för att bereda plats för någonting nytt och bättre.

Vi ska nu bli vår egen auktoritet och ta tillbaka makten över våra liv. För det ska bli riktigt bra behöver vi ett andligt fundament – om vi låter egots behov styra så kommer det att vara mycket svårare, både för oss själva, alla andra och världen som helhet. 

Om ett hus är ruttet i grunden måste det rivas. För oss blir utmaningen att bevara lugnet och tilliten, att vara så centrerade, linjerade och grundade vi kan i vår själs energi och på dess väg, att lyssna på vår inre röst, vår intuition och låta den leda oss. Då kan vi aldrig gå fel, oavsett hur det ser  i det yttre.

Vi behöver vara medvetna om detta och vara vakna för att inte gå på massmedias och andra uppmaningar till rädsla och panik.

Världen håller inte på att gå under och vi håller inte på att dö – även om det ibland kan komma att  kännas så. Det är bara det som faller bort som inte längre fyller en funktion, det som inte längre gagnar eller tjänar oss på vår resa mot framtiden.

All utveckling har ett stadium då någonting försvinner för att det nya ska kunna ta form. Det är en sådan tid vi nu går till mötes. Detta ska dock inte tolkas som att vi kommer få se allting raseras, absolut inte, men ju mer vi är förankrade i vårt eget inre, desto smidigare kommer den här transiten att vara för oss. 

I stunder av tvivel eller rädsla, istället för att rusa runt i frenesi eller panik vare sig det är i handling eller i tankarna, försök stilla dig med alla de medel du har till ditt förfogande och be din själ och ditt högre jag att visa dig vad du behöver veta och göra och att tala till dig så att du förstår.

Gör det till din första prioritet, så att du sedan, utifrån en lugn plats i dig själv, kan ta itu med det som behövs, om det behövs.

Behöver du hjälp? Välkommen att höra av dig för vägledning!