Vad en tvillingsjäl är tvistar ”de lärde” om – ordet kan alltså betyda lite olika beroende på vem man frågar och om man googlar eller tar sig en titt på youtube så finns det ett rikt och brokigt utbud av människor som marknadsför sin version och vision – det är populärare än någonsin att ha en tvillingsjäl.

För mig gäller att ingen levande person på den här jorden med säkerhet kan hävda att de sitter inne med alla svaren eller det enda rätta svaret hur det ser ut i ”det osynliga” – hur den metafysiska världen är beskaffad, men jag kan dela med mig av den modell som funkar för mig, vad jag håller för troligt för att det resonerar med mig och min erfarenhet. Att vara synsk och att få information från högre sfärer är ingen exakt vetenskap och är det någonting jag önskar är att alla ska hålla det i minnet och stämma av med sig själva, med sin egen själ och sitt eget högre jag för att hitta det som är sant för var och en.

Jag använder begreppet tvillingsjäl enbart när det handlar om EN själ i två kroppar. En själ är en energi och en essens och någon gång bestämde sig den här själen sig för att dela på sig, i en maskulin och en feminin del. Det betyder inte att en tvillingsjäl nödvändigtvis behöver vara en man och en kvinna i sin fysiska form, det finns tvillingsjälar som består av samma kön, men den ena är alltid bärare av den övervägande manliga energin, och motparten av den feminina.

Den som är en tvillingsjäl lever alltså i union med sin andra hälft på det högre planet, alldeles oavsett hur den fysiska relationen ser ut.

Många gånger används begreppet tvillingsjäl för att uttrycka en sympati, en stark och harmonisk kärlek, men det är inte nödvändigtvis samma sak som att det verkligen är frågan om en tvillingsjäl som jag definierar den. Ofta kan det röra sig om en ny typ av själfrände, med två själar med en hög energi som ligger nära varandra i frekvens.

Dessa typer av själsfränder, eller själspartners, kan ibland uppvisa ett snarlikt mönster eller beteende som tvillingsjälen, utan att för den sakens skull vara det.

Har alla en tvillingsjäl?

Som jag ser det är svaret nej – och det är heller ingenting att stå efter. Faktum är att det snarare är förenat med en hel del svårigheter som måste övervinnas för att den som är en tvillingsjäl ska kunna leva i harmoni med sin andra hälft på det fysiska planet. Att vara en tvillingsjäl är också ett uppdrag, ett andligt uppdrag och en mission, som själen har tagit på sig och handlar om någonting mer än att ”bara” ha en partner man kan ha det härligt och eventuellt genomföra projektet bilda familj eller liknande tillsammans med.

Första mötet mellan de två personer som är tvillingsjälar (delar själ) är sällan startskottet på själva den fysiska manifestationen av unionen i en relation, utan mer ett smakprov och en introduktion. Därefter brukar det uppstå svårigheter, då det jag kallar egot – med vilket jag menar den del av av oss som inte är vår själ, där våra erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och föreställningar och annat som vi tillskansat oss i det här livet ryms – kliver in i bilden och försöker ta över (eller omöjliggöra) relationen.

När det sker, snabbt och plötsligt eller gradvis, så skjuts själen (själarna) i bakgrunden och problem uppstår oundvikligen – attraktionen och kärleken är mellan själarna och inte mellan två egon och när egot kommer i vägen skyms sikten eller försvagas attraktionskraften – eller hur man ska uttrycka det.

Det som ibland kallas för tvillingsjälsdansen eller tvillingsjälsvalsen då de två närmar sig och fjärmar sig om vartannat uppstår – en dans eller en vals som kan pågå i det oändliga och leda till att relationen aldrig riktigt manifesteras om man inte förstår vad det handlar om och gör det inre, andliga arbete som måste till för att relationen i slutändan ska hamna på plats.

Många blir besvikna och ger upp och kommer aldrig så långt. Utan den första erfarenheten, av en kärlek bortom alla ord med ett aldrig annars upplevt djup, skulle ingen vara motiverad att göra det själsliga och inre arbete som behövs för att manifestera relationen men man måste veta hur och vad man kan göra också.

Först och främst behöver man förstå att en tvillingsjälsrelation inte är som andra kärleksrelationer, att den följer andra regler och lagar, är grundad i den andliga verkligheten och kan komma till uttryck i den fysiska (manifesteras) – men bara om den inre, andliga och själsliga kopplingen är upprättad, etablerad och upprätthålls.

Om du är en tvillingsjäl – eller har en själspartner – kan jag hjälpa dig med processen att manifestera din själ och din själs relation.

star