Den 6 mars 2019 gick Uranus slutgiltigt in i Oxens tecken – den gjorde ett kort besök förra året i maj men eftersom den sedan gick retrograd försvann planeten tillbaka in i Väduren i några månader i november 2018. Nu är hon alltså tillbaka och kommer så att stanna till i april 2026. Uranus är en planet som står för för upplysning, uppfinningar och teknologi, för revolution och förändringar, plötsliga och oväntade händelser och utveckling som kan gå snabbt och omkullkasta det rådande. Uranus intention ur ett utvecklingsperspektiv är att väcka till medvetenhet och frigöra själen från det som begränsar hennes individuella uttryck. Att bryta sig fri och gå bortom det som tidigare har stängt inne och hållit tillbaka. Hon tar 84 år på sig att gå zodiaken runt och tillbringar ungefär 7 år i varje tecken och räknas som en av de yttre planeter som kallas generationsplaneter eftersom de tar så pass lång tid på sig i varje tecken att många i samma generation delar placeringen. Det som gör henne individuell i varje horoskop är i vilket hus hon faller och vilka aspekter hon gör till de så kallade personliga planeterna och andra personliga punkter, som Ascendenten och månens noder. Att hon nu går igenom Oxens tecken kommer naturligtvis betyda kanske allra mest för de som är födda i Oxen – har solen där – men även för dem med andra personliga planeter eller punkter i eller i aspekt till tecknet. Förra gången Uranus gick igenom Oxen var 1934 – 1942 och det var som alla vet en enormt betydelsefulla och avgörande tid i den moderna historien, mest framträdande är såklart utvecklingen som ledde fram till och utbrottet av Andra Världskriget. Det är dock viktigt att påpeka att det då fanns andra planetariska händelser som också var en del av just den bilden – det finns ingenting som säger att historien måste eller kommer att upprepa sig konkret på exakt samma sätt. Oxen är ett fast jordtecken styrd av planeten Venus som representerar feminina värden, skönhet, sensualism, relationer – och pengar. Intentionen för Oxen ur ett utvecklingsperspektiv är att lära oss förlita oss på oss själva, att förstå vårt värde och våra värderingar, att överleva, att kunna ta hand om vårt liv och se till att vi har det vi behöver. När nu Uranus med sin oväntade och plötsliga energi kommer in i Oxen så kommer det med sannolikhet betyda förändringar i vårt livs yttre strukturer och andra olika sätt som vi lever på och ordnar vårt liv materiellt, praktiskt och fysiskt, både personligen och globalt. Några av de områden som kan komma att omvärderas och förändras är till exempel bankväsendet, valuta- och betalningssystemet, sättet vi sköter och hanterar våra pengar, resurser, saker och ägodelar. Sättet vi tjänar pengar på kan revolutioneras. Vi kan komma att se över våra världsliga tillgångar och göra en omprövning av vad som är viktigt och är det så att vi har hängt upp vårt liv och vår identitet på det vi har och inte det vi är kan vi kanske bli lite prövade på den punkten. Allt detta kan verka oroväckande men kom ihåg Uranus intention och att förändringen i det långa loppet är till det bästa, även om det kan kännas osäkert för stunden.
Ytterligare ett annat område som kan komma att genomgå stora förändringar är det som har med jorden att göra, vårt sätt att förhålla oss till naturen, odla, mat och äta. Även hur vi förhåller oss till och har relationer och förhållanden kan komma att se förändringar och modet och hur vi definierar skönhet kan även det komma att genomgå någon form av paradigmskifte under Uranus tid i Oxen.
Det finns en hel del information på nätet och inte minst youtube om denna spännande och viktiga planetariska händelse för den som vill fördjupa sig. För att skapa din egen astrologiska karta och veta var uranus befinner sig i ditt horoskop kan du klicka här