Avlägsna hinder & blockeringar

Ett mantra är ett ljud, ett ord eller en fras laddat med kraft, mening och magi som när det används kan höja och förändra medvetandet och energin.

Om Gam Ganapataye Namaha kallar på den hinduiska guden Ganesh som ibland också kallas Ganapataye och är ”Herre över alla begynnelser” (Lord of Beginnings) och ”Den som avlägnar alla hinder” (Remover of Obstacles).

Ganesh anses ha sin hemvist i rotchakrat där all manifestation har sin grund. Att manifestera betyder att man ger någonting form och/eller att göra det påtagligt för sinnet och Om Gam Ganapataye Namaha inriktar sig på rotchakrat för att få det att vakna och aktivera sin transformerande – djupt förändrande – energi för att på så sätt bryta igenom allt som hindrar och blockerar oss från att bli, vara och uttrycka vårt sanna jag och den gudomliga kärleken. 

Vi kan använda mantrat för att släppa taget om och komma förbi det som (vi upplever) håller oss tillbaka och att linjera oss med det vi vill uppnå. Många gånger ligger det nära till hands att komma på ursäkter att inte förverkliga de drömmar vi har men om vi fokuserar på målet istället för på det som står i vägen bereder vi vägen för framgång.

För optimal effekt bör mantrat upprepas 108 gånger eller upprepade gånger om 108 – orsaken till det ligger i den Vediska traditionen och dess tolkning av astrologiska förhållanden.

Mantran överhuvudtaget är ett bra sätt att få tyst på hjärnans/egots eviga tjatter och analyserande och vad kan då vara bättre än att använda ett mantra som samtidigt banar väg för att vi ska komma i vår fulla kraft och manifestera det liv som tillhör oss med lätthet och glädje.

Gör gärna detta under en tid en eller två gånger om dagen – framförallt om du har någonting som du brottas med – och se hur ditt liv förändras. 

Ett enkelt sätt är att sjunga med:

Lycka till!

PS. Jag rekommenderar också ett annat kraftfullt mantra som jag skrivit om och det inlägget hittar du här. DS.

No Comments

Post A Comment