Jag har en medfödd förmåga att känna av och jobba med energier och med tiden har jag lärt mig verktyg som gör det möjligt för mig att på ett strukturerat sätt rena, rensa, transformera, upplösa och avlägsna oönskade sådana både för mig själv och andra. Ovanpå...