Rock Rose – Solvända

Rock Rose är Bachmedlet mot känslan av fruktan och terror – och därmed också ångest och panik.

Det har det svenska namnet solvända och är ett bra komplement till Bach Blomsterdroppe Morgonstjärna (Star of Betlehem).

Den person som befinner sig i ett negativt Rock Rose-tillstånd känner sig utsatt för akut fara och hot, framförallt mentalt men många gånger även fysiskt. Livet står på spel eller känns som om det gör det. Krisartade och svåra situationer, då det händer för mycket och för fort för att organismen ska kunna hantera och bearbeta det som sker och därför känner sig överväldigad, skräckslagen och ofta lamslagen och oförmögen att både agera och undkomma. Allt hopp känns borta.

Man pratar om kamp och flykt – som två olika sätt att reagera på fara. Det här medlet adresserar den tredje och många gånger svåraste reaktionen ”frys” – vilket är vad ett djur gör när det inser att det inte kan undkomma: spelar död.

Den som någon gång blivit ”blank i skallen” av nervositet eller rädsla eller ”stel av fasa” vet vad det är.

Ett annat ord för detta är trauma och vad som är traumatiskt eller inte är det inte de yttre omständigheterna som avgör utan den inre reaktionen – vad som är traumatiskt för den ena behöver inte alltid vara det för den andra.

Rock Rose kan befria oss då vi har gått in i och befinner oss i en frysreaktion och göra så att vi ”tinar upp”, kan börja röra oss och fungera igen. Ofta kan det handla om tillfälliga händelser och korta stunder men det finns också människor som har blivit så utsatta att de befinner sig mer eller mindre i ett konstant tillstånd av frusen rädsla – någonting som inte alltid behöver visa sig på ytan.

Att ha obearbetade trauman kan begränsa livet betydligt och kan vara en av de största och absolut mest avgörande hindren och blockeringarna på det inre och personliga planet för vår utveckling och vårt välmående, för vår förmåga att skapa och vara fria att leva fullt ut.

Det finns idag tillgängligt många olika metoder och framförallt energiterapier som kan lösa upp trauman. Bach blomsterdroppe Rock Rose kan vara ett tillskott och en hjälp för den som har ambitionen att jobba på att göra det.

Det kan också vara ett medel som det är bra att ha till hands till exempel vid mardrömmar (även för barn) och för den som vet med sig att den kan hamna i situationer då den ”låser sig”.

Läs gärna min allmänna introduktion till Bach Blomsterdroppar här

star

No Comments

Post A Comment