Spå i tid – varför stämmer inte alltid förutsägelserna?

Ibland händer det att någon blir spådd att någonting ska hända och det vid en given tidpunkt – men sen händer det inte och ofta är det då lätt att tycka att den som har spått ”har fel” eller är en ”dålig siare”.

Jag ser det inte så. Även de allra skickligaste medierna kan inte förutspå exakt när saker med hundra procents säkerhet kommer att ske (kunde de det skulle de inte sitta på en tarotlinje utan förmodligen vara rådgivare i FN eller någonting annat) – och när jag pratar med någon som varit med om detta (det händer ibland att folk ringer mig och säger att någon sagt att det och det skulle hända då och då men att det inte blivit så) eller vill veta exakt när någonting med säkerhet ska ske så brukar jag förklara min syn på det hela.

När man spår i tid så ser man en tidslinje som utspelar sig framåt utifrån hur energierna ligger i nuet, den tidslinje som är den mest troliga utifrån hur det innevarande ögonblicket ser ut.

Men det finns alltid en oändlig mängd tidslinjer och vi kan alltid förändra framtiden genom att välja annorlunda i nuet – eller i varje ögonblick från och med nu och fram till den händelse eller utgång vi som siare ser.

Det kan verka som en nackdel men jag ser det snarare som en av fördelarna med tarot och med att spå överhuvudtaget: om man ser att någonting utvecklar sig på ett icke önskvärt sätt mot ett icke önskvärt mål så kan man korrigera detta genom att ändra energin – hur man förhåller sig och handlar – här och nu.

Jag både tror och inte tror på ödet. Jag tror att det finns avgörande händelser i vårt liv som kan vara förutbestämda, men när de sker har vi valet hur vi reagerar och agerar.

Vi kanske känner oss som och tror att vi är offer för våra omständigheter. Vi kan också leva ett liv där varje val leder oss bort ifrån oss själva och våra positiva möjligheter – om vi till exempel förlorar oss i destruktivitet på något sätt.

Som människa är vi utrustade med en ”fri vilja” (det kan diskuteras hur fri den egentligen är, men det är en annan diskussion) och tyvärr är det så att vi är ”fria” att också välja det negativa – och varje val skapar en tidslinje oavsett om det är positivt eller inte och vi är medvetna om det eller inte – framtiden skapas i varje ögonblick.

Det fina med den ”fria” viljan är dock att vi alltid kan välja om, korrigera och rätta oss – när vi blir medvetna om att vi har den makt vi har, kan vi välja det som ligger i linje (tidslinje) med det vi vill ska ske.

Det kan också vara bra att hålla i minnet i relation till detta med tid att när vi blir medvetna om en potentiell utveckling och börjar tänka på den så påverkar vi den. Därför är det kanske inte alltid önskvärt att veta framtiden på ett konkret sätt eftersom vi då kanske förändrar händelseförloppet.

När jag spår säger jag därför aldrig med säkerhet att det eller det kommer att hända, utan pekar mer vartåt det lutar så som det ser ut i stunden – jag pratar om sannolikheter och möjligheter – och jag ger en tidsram. Sen är det upp till dig hur du hanterar det.

Ibland får vi inte alltid de svar vi vill ha – utan de svar vi behöver, för att utvecklas, nå vår högsta potential och bli vårt bästa jag.

star

No Comments

Post A Comment