Orakelbudskap 13 oktober 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Spiralen återfinns överallt i naturen och hela universum och är en uråldrig symbol, ett verktyg och en guide för utveckling och transformation.

Den kan leda oss djupt in i vårt medvetande och det okända, in i mysteriet och genom det till de nivåer av varat och verkligheten som kan kallas himmelriket.

Det är viktigt och avgörande att överlämna sig till den här processen och resan till dess att det gamla och uttjänta upplöses helt i djupet av oss så att den här nya verkligheten kan beredas plats.

Förnyelse kräver att vi ömsar hud och du har med sannolikhet redan kommit en bra bit på väg i den processen – det gamla kan redan ha fallit av dig och därför är det viktigt att du nu släpper taget om resterna och låter det nya ta form.

Sluta fokusera på det du inte är, på dina upplevda fel och brister, dina tillkortakommande, sår och trauman. Välkomna det nya, omfamna det och var viss om att det är ditt liv nu, inte det som har varit.

Du kommer säkerligen känna dig sårbar och osäker ibland, men det är en del av det hela. Den nya huden är ännu mjuk och tunn där den växer fram. Du kan lita på att du är där du behöver vara och på rätt väg.

Är du öppen och mottaglig blir du vägledd på din resa mot förnyelse. Det är spiralens budskap.

star

No Comments

Post A Comment