Månadens tarot oktober 2018

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Har du hittat hit gäller läggningen dig, men håll i minnet dels att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos är ställd utifrån nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation och stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10

I början av månaden kan det handla kan det handla om en besvikelse eller otillfredsställelse med en relation eller situation som gör att du antingen lämnar den eller åtminstone funderar på att lämna den. Det kommer förmodligen inte som någonting plötsligt utan har vuxit fram över tid, det kan vara någonting som du gradvis har blivit medveten om och inte längre känner att du vill ha.

Lita på din egen inre vägledning: om du känner att det är dags för dig att gå vidare är det troligtvis det du ska göra även om det kan ta kanske ytterligare någon månad innan du verkligen kommer iväg eller åstadkommer en reell förändring. Du kan kanske känna dig lite ledsen eller nedstämd men förmodligen inte på något djupare och framförallt inte på något varaktigt sätt eftersom du så snart du stänger dörren bakom dig med stor sannolikhet kommer få sikte på en ny, eller i alla fall ganska relativt omgående.

Det kan kännas lite si och så när du befinner dig emellan, men det bör ge med sig fort och det ligger bättre tider framför dig, det kan du ha i minnet i fall du tvivlar. En dröm eller en kärlek kan bli verklighet lite längre fram.

För en del kan här ligga ett beslut att ännu mer dedikerat och helhjärtat gå in för att leva en andligt disciplinerat liv, för att skala bort distraktioner och annat som konkurrerar om uppmärksamhet, tid och energi.

Allt detta kan mycket väl gälla karriären och arbetslivet. Du kan ha tröttnat och/eller så kan det vara så att du inte kommer längre och att en period eller en etapp är över. Även om du inte vet vad du ska göra istället så kan det vara dags att röra sig vidare – saker och ting kommer förmodligen inte bli bättre bara av sig självt. Ta reda på vad ditt nästa steg kan vara, lyssna på hjärtat och själen och snegla inte på plånboken eller gör status-val – och skrid sedan till verket men OBS! – naturligtvis bara om detta är applicerbart på just dig och du känner att uppmaningen stämmer för dig.

Om det är ekonomin som håller dig tillbaka så ser det ändå ut som att det finns utrymme för att kasta loss och att det kommer möjligheter till bättre finanser om du skulle göra det.

I kärlekslivet är frågan – ska jag stanna eller ska jag gå. Det finns en stor möjlighet att en relation inte kan utvecklas mer som det ser ut just nu i den form den har. Det kan kännas vemodigt och ta emot att säga farväl men att hålla kvar vid någonting av nostalgiska eller sentimentala skäl eller för att det känns osäkert och läskigt att gå vidare är emellertid sällan en bra lösning och gör bara situationen outhärdlig till slut.

11-20

De här dagarna är potentiellt sätt utmärkta för kreativa projekt, du kan vara lite drömmande, din fantasi kan vara livlig och föreställningsförmågan rik på många olika möjligheter. Samtidigt kan du också på något sätt vara lite förvirrad och oförmögen att se riktigt klart, du kan ha idéer och visioner som kan komma att få betydelse längre fram men du kan på samma gång ha lite svårt för att se klart kring dem (än) och inte vara förmögen att urskilja vad som är bra från vad som är mindre bra.

Du behöver syna de här idéerna och olika visionerna lite närmare och bestämma dig för vilken eller vilka du ska ge dig i kast med att realisera annars förblir allting bara drömmar.

Det är en perfekt energi för dig som är konstnär på ena eller andra sättet eller jobbar med någonting som är kreativt skapande men för den som behöver vara mer praktisk och jobbar till exempel med affärsverksamhet kan det kännas lite motstridigt och en ansträngning kan behöva göras.

Någonting kan också dyka upp som kan verka lite för bra för att vara sant och det finns en risk att det också är det – så förivra dig inte utan ta reda på detaljerna innan du förbinder dig till något. Ska du till exempel investera så bör du försäkra dig om att det är någonting som är solitt – undvik definitivt alla löften om snabba pengar.

Vad gäller kärlekslivet handlar den här energin om att vara lite tvetydig. Kanske dagdrömmer du om och intalar dig själv – och andra – att du är redo för kärlek om du är singel, men i själva verket kan du ha lite dubbla känslor och vara mer intresserad av själva förälskelsen och det rus som det för med sig än någonting annat. Det kan vara så att det finns möjligheter till utveckling i ditt kärleksliv men att du inte riktigt ser dem eller ratar dem.

I vissa fall kan det också dyka upp en ny möjlighet som innebär en slags frestelse eller tillfällig störning av jämvikten i ett redan etablerat kärleksliv. Det är förmodligen övergående och kan i förlängningen föra med sig någonting gott.

Överhuvudtaget handlar dessa dagar om att komma till klarhet och att välja och det gäller också på det andliga planet vilket kan betyda att pröva sig fram till dess att du känner att du hittar rätt.

21-31

Här ligger det väldigt fint för att göra någon form av resa för den som kan och mer generellt handlar det om förbättringar på alla olika slags sätt. Det ligger förändring i luften, energin är kreativ och saker och ting kan ta fart och det kan handla om en omständighet eller situation som varit lite låst eller trög en längre tid fram till nu.

Synkroniciteter kan uppstå – meningsfulla samband som talar till dig – och det finns en god chans att du finner det du söker på något sätt, någon form eller aspekt.

I arbetslivet finns det ett fokus på att pendla eller att göra någon form av arbetsresa eller i utbildande syfte. Det ligger också för förändringar som förmodligen påverkar omständigheter runtomkring dig mer än dig och din position direkt.

I kärlekslivet kan det handla om att träffa någon när man är ute och rör på sig, kan vara en längre eller kortare tripp. De som redan är i ett förhållande kan komma att arbeta ihop.

Övergripande energi för hela månaden

Under hela månaden bör det finnas hjälp och assistans när så behövs oavsett om det rör sig om finanser, arbete eller annat. Saker och ting bör också röra sig åt rätt håll och du kan ha vind i seglen. Har du idéer och anstränger dig kan det med stor sannolikhet bli väl mottaget. Det är som om du har rundat ett hörn och det nu tar ny fart, det du kämpat med kan om inte försvinna helt så åtminstone lägga sig betydligt.

Förhåll dig öppet och var vaken för tecken och andra ”tillfälligheter” som kan vara vägvisande. Det här är en energi som pekar på att det ”omöjliga kan vara möjligt” framförallt vad gäller arbete och karriär.

Den som är singel kan träffa någon och det kan handla om i sammanhang som självhjälpsgrupper eller någonting annat relaterat till hälsa och välbefinnande. För de som redan är i en relation ligger det för ömsesidigt välmående och givande och mottagande.

Ha en underbar oktober!

star

No Comments

Post A Comment