Bindningar & band

I alla våra interaktioner med andra finns eller uppstår det kopplingar (connections), bindningar (attachments) och andra typer av band (cords).

En del är utmärkta men andra kan vara komplicerade eller till och med destruktiva för oss. Om vi till exempel inte kan avbryta en relation trots att det vore det bästa och trots upprepade försök finns det ofta energimässiga bindningar eller andra typer av band som vi skulle ha glädje av att dels identifiera men framförallt klippa.

Många har problem med att sätta gränser. Vi tror ofta dock att det är någonting vi bör göra genom att agera på ett särskilt sätt i den fysiska verkligheten, och ibland är det självklart nödvändigt, men i grund och botten är det (också) ett problem som existerar på energinivå och så länge den underliggande orsaken inte löses upp eller ställs tillrätta kan vi ibland hålla på tills vi blir blå i ansiktet.

Här följer en genomgång av olika typer av bindningar och andra typer av band och liknande som kan resultera i energiförlust oavsett om det handlar om att vi ger ifrån oss av vår egen energi eller tar på oss andras.

Vanliga band (cords)

Energimässiga kontrakt eller kopplingar som verkar ungefär som en trädgårdsslang i det att de har en hålighet i mitten varigenom energin flödar. Ju äldre och ju mer begränsande de är, desto tjockare är de. Ofta är det frågan om detta när du inte kan frigöra dig från en person, en grupp, en situation, omständighet eller ett system, hur mycket du än försöker.

Livsenergi-band

Liknar vanliga cords men genom vilka det i huvudsak strömmar och förmedlas livsenergi. Det kan vara mellan olika delar av en själv, som till exempel mellan oss själva i detta livet till ett så kallat ”tidigare” liv eller mellan oss och vilken person eller grupp som helst. Man kan ha flera av dessa och se det som att de försörjer de som de är kopplade till din livsenergi, där du är huvudkällan. Resultatet kan vara en känsla av energiförlust och en bidragande orsak eller faktor i kroniska eller allvarliga sjukdoms- eller sjukdomsliknande tillstånd och speciellt problem med binjurarna med alla dess konsekvenser.

Medberoendekontrakt eller överenskommelser

Är unika typer av band som vanligtvis formas mellan förälder och barn och där energin strömmar i bägge riktningarna. Dessa skapas för att trygga överlevnaden antingen redan i moderlivet eller under spädbarnstiden. Vi är ju som små beroende av den som tar hand om oss och om den personen inte mår bra kan vi uppleva det som ett hot mot vår egen existens. Vi tror då (naturligtvis inte som en medveten tanke, utan på en omedveten och pre-verbal nivå) att om vi assisterar vår mamma, pappa eller annan omhändertagande person energimässigt – oftast genom att ta på oss deras problem eller ansvar i utbyte genom att nära personen med vår egen kreativa och vitala kraft – så överlever vi.

Konsekvenserna av detta kan på sikt vara mycket nedbrytande – om vi till exempel fortsätter att ta på oss vår mammas smärta samtidigt som vi inte är medvetens om detta utan tror att det handlar om vår egen. Det kan ge upphov till att vi kan må bedrövligt eller känna oss – eller till och med bli – sjuka.

Mamma å sin sida fortsätter däremot att få dessa tillskott av vår livsenergi vilket också innebär att hon slipper möta sig själv och sina egna problem. Denna första relation kan fungera som en prototyp för alla andra primära relationer som vi sedan kommer att ha. Vi fortsätter inte bara att föda mamma och ge ifrån oss vår livsenergi till henne, vi gör detsamma med alla som vi har har viktiga och nära relationer med.

Förbannelser (curses)

Ser ut som rör som utgörs av tjocka mörka trådar som sitter ihop. De kan också finnas mellan en person och en annan individ eller grupp. De är inte tomma i mitten utan det är där som själva energin sitter och de kan vara en faktor i både problem med hälsan och ekonomin. Förbannelser behöver inte vara avsiktliga eller medvetna. Det kan vara någon som har en stark känsla av vrede, avund eller liknande som hävt ur sig eller tänkt någonting laddat med mycket energi som sedan kan verka som en förbannelse.

Elastiska band (bindings)

Elastiska band kopplar samman åtminstone två individer. Kan ofta hålla ihop dessa personer i liv efter liv (eller i alla liv). Till skillnad mot övriga band (cords) så sker det inget energiutbyte.

Energimarkörer (markers)

Ser ut som en klump av energi som virvlar motsols och genom denna rörelse formar en symbol som i sin tur informerar andra hur de ska behandla den som är bärare av denna symbol. En markör på ett område påverkar alla andra områden. Om du till exempel alltid blir respektlöst behandlad kan du ha en energimarkör som signalerar detta.

Taggar (holds)

Är energibegränsningar som kan ha placerats på oss. Många föräldrar sätter dessa på sina barn, oftast för att de ska skydda dem, men ibland också för att försäkra sig själva om att få del av barnets livsenergi. Att inte växa och bli en mogen individ i takt med åren kan ibland handla om detta.

Miasmer

Är ett energifält som programmerar en själsgrupp eller medlemmar av en familj eller släkt och anses vara underliggande i att skapa sjukdomsmönster.

Strängar (filament)

Är energisträngar som kopplar samman olika banor eller lager av verkligheten. Många healers arbetar med att flytta på dessa filament och genom att de gör det öppnar det för energin att röra sig i nya banor.

*

Det finns naturligtvis mer och andra typer av energier som vi kan vara behäftade med på något sätt och det kan också finnas andra sätt att se eller uppfatta det på men detta är en tolkning av de vanligaste formerna.

star

No Comments

Post A Comment