Orakelbudskap 13 mars 2016

Det som är nytt är ömtåligt och sårbart. Ett spädbarn, ett plantskott, ett nyss ihopsytt operationsärr – men också en idé eller en vision eller ett nytt sätt att leva och vara.

Budskapet den här veckan är att värna om det nya tills det blir livskraftigt nog att överleva omvärldens intresse och många gånger okänsliga sätt att lägga sig i.

Andra människor har sin egen agenda. Det behöver inte vara av elakhet eller ont uppsåt – oftast handlar det om ignorans och brist på medvetenhet och kanske även brist på självkännedom – oavsett vad kan att dela det som spirar i oss med också de vi kallar våra nära och kära många gånger ha en menlig inverkan på det som är på väg att bli till.

Omgivningens synpunkter, kommentarer och perspektiv kan kväva förändringen eller det nya som är på väg redan i sin linda – hur välvilligt det än kan verka eller vara.

Någonting nytt är på väg nu, någonting som kommer att växa och vara betydelsefullt för dig i framtiden. Vårda det som den ömtåliga planta det är, skydda det från insyn och andras klåfingrighet, precis som ett liv som växer i magen.

Det betyder inte att du säkert är tvungen att stå helt själv. För en del kanske det är så, att vi bara har vår inre visdom och vårt hjärta att hålla oss till och lyssna på – men för andra av oss kanske det finns någon som vi vet vi kan anförtro oss åt och som har någonting viktigt och riktigt att tillföra. I så fall är det underbart.

Men hur det än är – ta dig själv, det som är på väg att bli till och ditt liv på allvar.

Och ha full förtröstan. Även den mäktigaste ek har en gång varit ett litet skott som skjutit ur jorden och som vem som helst hade kunnat skövla och trampa ner, så begynnelsens skörhet säger inte någonting om resultatet i slutändan.

❤️

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

No Comments

Post A Comment