Orakelbudskap 24-30 augusti 2015

Allt har sin tid.

Ibland är det läge att stå på, pressa framåt, kämpa och vara påstridig – ibland är det läge att släppa efter, släppa taget och låta saker och ting falla på plats av sin egen kraft. Att VARA istället för att GÖRA.

 

Denna vecka kommer oraklet med budskapet att det är dags att plocka fram och låta den feminina kraften verka för oss – den som till skillnad från den maskulina drivna, härdade och ibland aggressiva energin istället vinner genom att vara inbjudande, mjuk, följsam och attraherande.

Natt och dag, ebb och flod, sol och måne, yin och yang – manligt och kvinnligt. Motsatser som kompletterar, hör ihop och förutsätter varandra och tillsammans skapar en helhet – en hel människa, en hel relation, en hel värld och ett helt universum.

Framförallt i vår kultur och del av världen värderas manliga principer högre än kvinnliga och jämlikhet har kommit att innebära inte lika villkor och värde utan att kvinnor mer eller mindre och i stor utsträckning har övertagit mäns egenskaper och beteende. För att räknas, tas på allvar och stå sig i konkurrensen krävs det ofta att kvinnor uppför sig som män – överbetonar sin maskulina sida – och att män förnekar sin femininitet.

Men så har vi också en värld i kraftig obalans – en obalans som reflekterar vår egen.

Budskapet är att vare sig det är inom oss själva, i våra personliga relationer eller i ett globalt perspektiv, så behöver den feminina principen uppvärderas, erkännas och praktiseras.

Vi behöver helt enkelt förstå att båda polariteterna behövs för att skapa jämvikt, för att vi ska vara hela som människor och i relation till varandra och världen i stort.

Det kan vara läskigt att sluta kämpa, fixa och trixa, slita och dra i den yttre och materiella verkligheten – om vi inte är där och styr och ställer, hur ska det då gå?

Men låt inte rädslor driva dig och driva på dig – fyll dig istället med tilliten att allting kommer till dig vid perfekt rätt tidpunkt, om du låter det – det enda du behöver göra är att släppa taget om allt som inte tillhör dig och ditt sanna jag, allt som hindrar, blockerar och håller dig tillbaka och så att du kan vara hel och blomma ut i din fulla kraft och därmed dra till dig det som naturligt tillhör dig.

Det finns en oerhörd kraft i det receptiva, i den feminina principen. Genom att odla också den sidan av ditt väsen, helas du. Och när du helas – helas hela världen.

3 Comments
 • Tingeling
  Posted at 09:09h, 24 augusti Svara

  Tack
  Här behöver jag träna. Tar lätt över Peter Pans roll och styr o ställer. 🙂

  • Allis Tarot
   Posted at 18:12h, 24 augusti Svara

   Ja, det är lätt hänt Tingeling 🙂

 • Pingback:Budskap från oraklet 30 augusti 2015
  Posted at 13:02h, 30 augusti Svara

  […] att ta igen oss på djupet – en på många sätt naturlig fortsättning och utveckling av förra veckans budskap att släppa taget och pröva ett nytt tillvägagångssätt att vara och åstadkomma resultat […]

Post A Comment