Orakelbudskap 30 augusti 2015

Att återställa och fylla på är vad oraklet denna vecka uppmanar oss till – att ta igen oss på djupet – en på många sätt naturlig fortsättning och utveckling av förra veckans budskap att släppa taget och pröva ett nytt tillvägagångssätt att vara och åstadkomma resultat på.

 

Det är dags att gå vidare och fortsätta processen.

Det kan börja med att erkänna att det är vad vi behöver – inte bara en kort rast eller tupplur, utan en verklig återhämtning – och att sen bereda plats och tid för en sådan.

Många av oss arbetar hårt, är ambitiösa och vill så mycket – och känner hela tiden att vi inte riktigt når fram hela vägen, så att det alltid finns någonting mer att sträva mot.

På sikt är det uttröttande och kan antingen förta glädjen i framstegen eller helt enkelt förhindra dem. Att gå framåt blir någonting vi tvingar oss till istället för någonting vi vill göra för att vi känner oss tillfredsställda och välmående av det – istället för att ha behållning av resan fokuserar vi på målet och blir frustrerade för att vi ”inte är framme” än – vilket effektivt skjuter tidpunkten för vår ankomst framför oss.

Att vara i nuet är att vara i evigheten, i den dimension där tiden inte är reell, och framförallt inte linjär – nuet är själens dimension och där all kraft finns.

Själen och vårt högre jag har överblicken, vet vart färden leder, och det enda vi behöver är att lyssna in och försäkra oss om att vi i varje steg följer vår inre och högre vägledning – då kan vi aldrig någonsin gå vilse.

Därmed inte sagt att vi inte ska kännas vid våra drömmar, visioner och ambitioner – men om vi hela tiden tänker på dem med vårt ”lilla” jag är risken att vi petar sönder dem så att det inte blir någonting kvar.

Om vi varje gång vi tänker på vår framtid oroar oss för hur det ska gå, på vilket sätt det ska gå – då är det den slags energi som vi tillför vår framtid – osäkerhet och oro.

Så släpp taget också om dina mål för en stund. Vänd dig inåt mot din själ, och uppåt mot ditt högre jag, och lyssna. Ta dig tiden, ta dig utrymmet. Om det är tyst, låt det vara tyst, förr eller senare kommer det komma till dig det du behöver höra.

Att återställa och fylla på kan också handla om att göra någonting annorlunda, och på ett annorlunda sätt – att skaffa sig nya erfarenheter, träffa nya människor, trampa upp nya stigar.

Men i grund och botten betyder det att vi återställer oss till vårt naturliga vara, till den vi i själva verket och i djupet av oss är. Och att vi fyller på med den energi som tillhör vårt sanna jag – någonting som i förlängningen kan vara det som gör att vi tillslut ”bryter igenom” den där vallen som verkat och varit så ogenomtränglig, att det äntligen släpper.

No Comments

Post A Comment