Orakelbudskap 12 juni 2015

Budskapet från oraklet denna helg är ”Stig in i Jadetemplet” där det råder frid och fred.

Temat och den övergripande energin för Veckans Allis Tarot var Fem Stavar som representerar konflikt, och budskapet från Kuan Yin (som jag skrivit om i ett tidigare inlägg) denna helg knyter direkt an till detta.

Om du befinner dig i någon form av konflikt eller situation som är besvärlig på något annat sätt så ska du veta att en upplösning är på väg – så försök redan nu att slappna av i den förvissningen.

Att hamna i konflikter är en del av vår väg och vårt liv, oavsett om det handlar om inre eller till synes yttre konflikter – de är en del av de erfarenheter vi ska göra och kan, rätt använda och hanterade, vara en möjlighet att avancera och komma vidare i livet och med vår andliga utveckling.

Att undvika dem eller att ignorera dem betyder inte att de inte finns. Det handlar inte om att sopa under mattan eller stoppa huvudet i sanden, utan om att föra in ljuset och den gudomliga kärleken i vilken situation det än månde vara som är i behov av det.

Einstein lär ha sagt att man inte kan lösa ett problem på samma nivå som det har uppstått, utan att man måste upp ett snäpp. I det här fallet handlar det om att höja sitt medvetande – att se situationen från ett högre perspektiv och att tänka, tala och agera därefter.

Att ge upp en ståndpunkt eller en åsikt kräver mognad, men ger också mognad – och så mycket mer.

Att medvetet och avsiktligt söka en lösning som är för det högsta bästa och där det finns utrymme för alla inblandade att växa banar vägen för sann glädje, inre frid och fred. Och bekräftar det som den vise redan vet: att det är viktigare att vara lycklig än att ha rätt.

No Comments

Post A Comment