Orakelbudskap 10 juli 2015

Att vara en andlig krigare är vad veckans orakelbudskap handlar om – att vara en krigare i bemärkelsen den som äger kraft och mod och inte backar inför en utmaning, den som är beredd att stå upp och försvara det som är värt att försvara, så länge det krävs och till sista andetaget om så är.

Att ”vara andlig” är mycket mer och någonting annat än ”gullegull” och ”fluff fluff” – att gå Kärlekens ärenden och väg kan ibland möta mycket hårt motstånd och då gäller det att veta hur att hantera det.

Till största delen kommer detta motstånd från oss själva, oavsett om det ytligt sett ser ut så eller inte – det är våra egna inre föreställningar och övertygelser, som vi förvärvat under livets gång, ofta redan som små barn, som vi med tiden får se manifestera sig i vår yttre verklighet, där de tar sig allehanda uttryck.

Det är alltså våra egna – medvetna eller omedvetna – rädslor, vanföreställningar, förväntningar och värderingar som är det egentliga problemet och motståndet.

Att brottas med yttre omständigheter kan i vissa fall vara nödvändigt men är oftast fruktlöst i det långa loppet, i alla fall om det är vår enda åtgärd, eftersom det är i det inre som omständigheterna och situationerna har uppstått eller har sitt upphov.

En andlig krigare är medveten om vem hon är och hur verkligheten är beskaffad, hennes ledstjärna är Kärleken (den gudomliga eller villkorslösa), hon har förmåga till självdisciplin och fokus och sist men inte minst, är uthållig och beredd att öva, praktisera, finslipa och använda sina verktyg och färdigheter.

Det går inte, sägs det, att förändra någon annan än sig själv, och det är sant, men det är också sant, att den som verkligen kan förändra sig själv, i princip kan förändra hela världen – och det är det som är den andliga krigarens mission. Hon är beredd att anta den största utmaning som den här planeten kan erbjuda: att förändra sig själv, på djupet och fullständigt – att bli den hon i grund och botten är, sitt sanna jag, bortom allt som är pålagt, antaget och nedlagt i henne under livets gång.

Att förändras betyder inte att vi ska bli någon annan, utan den vi verkligen är. Och det är den processen och den varelsen som är värd att skydda, försvara och kämpa för, i stort och i smått, varje steg på vägen, till sista andetaget.

 

No Comments

Post A Comment