Orakelbudskap 17 juli 2015

Pachamama är en gudinna som dyrkas i sina många former främst i Inkariket i Latinamerika. Hennes namn betyder ”Moder Jord” och man offrar till henne bland annat för att få rikliga skördar. Hon är en drake, lever under bergen och när hon ryser kan hon orsaka jordbävningar.

Hennes budskap är att det är dags att bli hel, att helas – att vara hel. Det som är helt är heligt och är okränkbart – det som inte får eller kan skadas – utan i stället bör vördas och vårdas.

Att bli hel och att bli botad är inte samma sak. Man kan vara både hel och ”sjuk” i bemärkelsen ha en kroppslig diagnos eller fysisk så kallad sjukdom (obalans som manifesterat sig på det fysiska planet), handikapp eller funktionsnedsättning.

Helhet och helighet handlar om någonting annat och långt mycket mer än enbart den fysiska kroppen och den materiella verkligheten – det handlar om att vara både kropp OCH själ eller ande. Att vara hel i bemärkelsen att omfamna också sin andliga dimension, den bortomvärldsliga och eviga aspekten av oss själva.

För att finna denna helhet behöver vi komma i kontakt med vårt djupare jag, vårt sanna jag – vända oss inåt och uppåt.

Vi kommer att finna att vi är ett med någonting långt mycket större än oss själva – med evigheten och oändligheten, med universum. Vi är delar i den stora helheten, där allting hör ihop, där ALLT ÄR ETT. Heligt och helt, ner till minsta del.

Gå gärna ut. Lämna mobilen hemma. Sätt dig med ryggen mot ett träd eller med fötterna i en sjö och bara andas en stund. Inse vem du är och att du är – hel och helig.

Tags:
,
No Comments

Post A Comment