Månadens tarot april 2017

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om månaden som kommer – hittar du hit gäller det dig, men kom ihåg att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck beroende på person.

April blir en månad av utmaningar, men sammantaget kan de bidra till en fin utveckling för den som antar dem på rätt sätt. 

1-10: Tre Svärd

I början av månaden är det någonting som kan göra ont i hjärtat. Mycket eller lite – det kan vara besvikelse eller förlust som är orsaken till detta, men det kan också handla om band som bryts eller behöver brytas därför att de orsakar sorg eller smärta på någon nivå.

Handlar det om arbete och karriär så ligger det för förändringar som kan innebär att lämna eller gå från en tjänst eller en jobbsituation. För den som driver egen verksamhet kan det handla om att behöva skära ner på utgifterna eller om det finns anställda kanske till och med säga upp någon.

Överhuvudtaget kan det vara någonting som inte går i lås som förväntat, en person som hoppats på att få sitt manuskript publicerat kan till exempel få det tillbaka från förlaget med en uppmaning att skriva om.

Vad det än är kan det till en början kännas som ett misslyckande men som inte behöver vara det, framförallt inte sett ur ett annat perspektiv och på sikt.

I kärlekslivet kan någonting nå sin kulmen och den som har haft det tufft i en kärleksrelation kan mycket väl känna att det räcker nu och göra – eller behöver göra – slut på det hela. Alternativet är att arbeta på en verklig förändring men det förutsätter att villigheten finns.

För alla gäller att om det är någonting i det yttre livet som lämnar övrigt att önska så är det bästa att titta inåt för att ta reda på hur det egna bidraget till det som utspelar sig ser ut. På ytan kanske vi framstår som ett offer för omständigheter och för andras framfart och beteenden, men om man tittar djupare så finns det oftast någonting också vi själva gör som skapar och upprätthåller situationen. Det kan vara ett mönster eller en föreställning eller annan omedveten förväntan som ställer till det.

Vad det än är: släpp taget om allt och alla som inte tillhör ditt liv. Ibland kan det vara en känslomässig upplevelse, men det bereder alltid plats för någonting nytt och bättre.

11-20: Fem Stavar

Mitten av månaden innebär också en utmaning, fast på ett annat sätt.

I arbetslivet kommer konkurrens vara påtaglig och en källa till stress. Lösningen är att fokusera på sig själv och sitt och att undvika att bli distraherad av vad andra har för sig. Gör du det kommer din tid då du med stor sannolikhet både blir sedd och uppmärksammad för det du kan och gör.

Få inte panik vad gäller ekonomin även om det skulle se lite tjorvigt ut för stunden – det är tillfälligt och ju mindre du jagar upp dig desto bättre. Om det är någonting som måste hanteras rent praktiskt så gör det, men ge det inte mer uppmärksamhet är nödvändigt och fortsätt sedan framåt. Det blir ljusare snart på den ekonomiska fronten.

I kärlekslivet finns det risk för att svartsjuka dyker upp och ställer till det. Det kan vara flera som är intresserade av föremålet för ditt hjärta, men med största sannolikhet är det bara som det ser ut så håll inne med eventuella anklagelser och låt bli att älta det i ditt inre. Också detta kommer att blåsa över.

Det kan också vara arbetet som konkurrerar med din kärestas uppmärksamhet och skapar spänningar, men när ni finner tid för varandra igen så kommer de att lösas upp.

Ta dig tid varje dag att se över ditt andliga välmående, det finns inget viktigare. Det är genom att vara harmoniska och balanserade som vi klarar av att hantera det praktiska livet.

21-30: Page Svärd

På arbetet kan det föreligga konflikter och en viss stridslystnad även om vågorna inte behöver gå höga, det är snarare under ytan. Lösningen ligger i att se alla sidor av saken och att hålla det gemensamma bästa för ögonen.

Vad gäller ekonomin ligger det för att dra pengar till sig, men också att se upp med en viss naivitet i ekonomiska frågor, så sök gärna professionell hjälp om det handlar om att sälja eller köpa och liknande.

Också i kärlekslivet ligger det för meningsskiljaktigheter. Det bästa är att backa undan istället för att gå i strid. När var och en fått utrymme att lugna ner sig och tänka igenom saken så är chansen god för en positiv lösning och fortsättning.

Fortsätt att ta tid och utrymme till din andliga välfärd och utveckling och se framförallt över dina tankemönster för att bli medveten om hur de bidrar till ditt liv och hur du kan förändra det du inte är nöjd med.

Övergripande energi för hela månaden: Sju Svärd

Låt ingen utnyttja dig och se upp med människor som har dolda motiv i relation till dig. Det betyder inte att du ska bli paranoid och förvänta dig att alla är ute efter att lura dig – för det är de inte – men du ska inte heller vara naiv och alltför godtrogen. Lita på din magkänsla.

Saker och ting sker i viss mån i det fördolda och det kan till exempel snackas och vara rykten eller skvaller i omlopp, men så länge du inte sänker dig till samma låga nivå så kommer det inte ha någon betydelse för dig i längden.

Likaså, om någon verkar stå i vägen för dig så kommer de heller inte kunna stoppa dig i långa loppet, du kommer få det som är ditt i slutändan, även om det kan komma till dig på en annan väg än du först trott.

Finanserna kan vara en aning instabila och du kan komma att behöva kompromissa men det kan också dyka upp en möjlighet som hjälper till att lägga saker och ting på plats rent ekonomiskt.

Var öppen för de möjligheter som kan komma till dig som synes av en slump eller tillfällighet. Vad du än gör, se dock upp med att låta dig luras till någonting som inte är riktigt okej, alltså: inga skumraskaffärer bara för att göra dig ett klipp – om någonting verkar för bra för att vara sant så är det förmodligen det och det finns ingen anledning att tumma på moralen.

Om en relation inte utvecklar sig som det ska så kan det mycket väl bero på att du är en del av den – med andra ord så är inte allt din partners fel utan det är mycket troligt att du bidrar till problemet och det en del av det kan mycket väl vara att du saknar tillit och därför håller tillbaka.

Sammantaget handlar månaden i mångt och mycket om att skärskåda sig själv och sina egna tankemönster och de illusioner vi kan hålla oss med och som kan lägga krokben för oss. Energin är överlag mycket ”mental” och ”uppe  huvudet” – vanligtvis ett tecken på att det finns rädslor i botten någonstans. Släpp taget om också dem.

Det andliga livet är ingen kvick fix utan en process, och ibland tar vi något steg tillbaka eller två, men då handlar det oftast om att vi dels kanske behöver hämta upp eller göra nåt som vi lämnade ogjort, och dels om att ta sats för ett kommande språng framåt. Så låt dig inte nedslås av den här månadens utmaningar, tvärtom – ta uppmaningarna på allvar och jag är övertygad om att det kommer se helt annorlunda ut nästa månad – under förutsättning att den här månaden tas till vara.

Ha en härlig april!

2 Comments
 • Marie
  Posted at 22:10h, 01 april Svara

  Tack❤ På pricken …. kram❤

  • Lady Casha
   Posted at 02:39h, 02 april Svara

   Kram ❤

Post A Comment