Månadens tarot april 2018

Månadens tarot har ett allmänt och andligt fokus och svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Har du hittat hit gäller läggningen dig, men håll i minnet dels att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos är ställd utifrån nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

1-10
Början av månaden kan det finnas utmaningar med konflikter och stridigheter men – och det är det viktiga – det finns också styrka, viljekraft, uthållighet och intellektuell kapacitet och möjlighet att både möta och klara av det som gör sig gällande.

Det kan dock vara läge att vara lite uppmärksam så att den kraft som finns inte blir en bulldozer eller en slägga som slår sönder allt som kommer i dess väg. Kom ihåg att en viktig grundregel är att inte skada någon annan eller något annat i processen att nå målet.

Det ligger starkt för ett behov av att både börja tänka och kommunicera på ett annorlunda sätt – eller fortsätta den förändringen om den redan är på gång.

Om eventuella svårigheter inte ger med sig kan det handla om att det är dags att genomskåda illusioner och andra föreställningar som står i vägen för att se saker och ting som de verkligen är – och därmed hitta nya vägar.

Använd både intellektet och intuitionen för att genomskåda det som synes ske för att bli medveten om vad som händer på ett djupare plan. Det handlar i mångt och mycket om självkännedom – att förstå vem du är och vad du har för roll att spela i den här världen.

Nya idéer och värderingar kan ge svar och lösningar på något som varit besvärande under en längre tid och det ligger för att äntligen uppnå det som strävats efter.

11-20
Under dessa dagar ligger det ett missnöje som i grund och botten har att göra med oförmåga att se möjligheterna som faktiskt finns.

Saker och ting är med all sannolikhet mycket bättre än vi tycker att de är eller kan se och det handlar om att vi behöver ta en andra titt på omständigheterna, situationen, relationen eller vad det nu kan vara som vi är missnöjda med.

Faktum är att det är troligt att det finns en hel del som är positivt och jobbar på i rätt riktning för oss men att vi låter en känsla av självömkan, ointresse eller till och med lathet komma i vägen.

Det ligger också för att nya fräscha idéer och projekt kan dyka upp och ge ny fart framåt, men det kommer bara ge effekt eller bära frukt om vi dels ser dem och om vi tar dem tillvara och agerar på dem – det finns fina möjligheter för att växa, utvecklas, glädjas och känna mening och tillfredsställelse, men det handlar alltså om attityd och inställning.

Det kan även handla om det är dags att byta övertygelse, helt eller delvis – det som tidigare fungerade kanske inte gör det längre – kostymen har helt enkelt blivit för trång, vilket är naturligt när man växer och utvecklas.

Ge inte upp, det handlar om att hitta någonting som bättre överensstämmer med den du har blivit.

21-30
Det finns ett genomgående grundläggande tema i något olika former för denna månad som fortsätter här med en betoning på att känna sig tillbakahållen och kanske till och med lite hjälplös och oförmögen.

Detta har att göra med att det finns rädslor och mentala “staket” som vi projicerar på vår omgivning och tror är verkliga när de i själva verket mest är en spegling av våra inre begränsningar.

Nyckeln till frihet är att inse detta samband och förstå att vi kan förändra den här situationen genom att förändra hur vi tänker, känner och hur vi förhåller oss och vad vi tror på.

Istället för att fokusera på det yttre och de hinder och blockeringar som verkar finnas där, rikta blicken inåt och se var haken finns. Vad är det i dig som håller dig tillbaka? Är det dina föreställningar om vad som är möjligt och inte möjligt? Är det din rädsla för det okända? Är det brist på tillit till din egen förmåga? Är det kanske till och med rädslan för ljuset och din egen kraft?

Att bli medveten är första steget till förändring

Övergripande
Hela månaden präglas av justeringar som behöver göras utifrån en känsla av att någonting inte riktigt är som det ska vilket allra troligast är en signal om att det är dags att gå vidare på något sätt – att en situation, en omständighet, en relation eller någonting annat inte längre räcker till, därför att vi har förändrats, utvecklats.

Känslan av att ha förlorat eller hålla på att förlora intresset för någon eller någonting kan vara en del av detta.

Det finns stora möjligheter att någonting som vi hoppats på eller drömt om verkligen kan komma att realiseras men att rädslan att det inte kommer att göra det spelar spratt.

Det kan finnas en viss besvikelse för att saker och ting är som de är, men i själva verket handlar det om att de inte längre passar oss och/eller har tjänat ut sin roll.

För en del handlar detta om att känna sig färdig med vissa – eller stora – delar av livet och hur det levs och istället söka visdom, medvetenhet och upplysning på ett mer fokuserat och aktivt sätt utifrån en känsla av att ha stagnerat och ett behov av att uppleva nya saker.

För andra kan det (också) handla om att befinna sig i ett stadium emellan två olika livsfaser och att hänga lite i luften.

Det kommer ny energi och inspiration så småningom, men nu är det viktigt att inte forcera eller hålla fast vid någonting som egentligen är överspelat bara för att det är lugnast eller tryggast så, utan låta processen ha sin gång.

Ta tid för dig själv i avskildhet och lyssna på din inre röst, din själ och ditt högre jag. Där finns den vägledning och de svar du behöver.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

2 Comments
 • I
  Posted at 19:17h, 30 mars Svara

  Tack för fina budskap som vanligt! 🙂

  • Lady Casha
   Posted at 02:43h, 31 mars Svara

   Tack! ❤

Post A Comment