Månadens tarot augusti 2018

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Har du hittat hit gäller läggningen dig, men håll i minnet dels att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos är ställd utifrån nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation och stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10

Månaden börjar fint vad gäller allt som har med hjärtat att göra. Det kan vara en ny kärlek eller förnyelse i kärlekslivet eller någonting annat som skänker glädje och känns härligt. Oavsett om det är en person det handlar om eller inte kan det mycket troligt kännas som om allting klickar och fungerar och det är inte något tillfälligt – även om energi alltid är i rörelse så finns det också ett frö av långvarighet här även om saker och ting förändras.

I arbete ligger det också för nystart, det kan handla om ett nytt jobb eller en ny karriär eller att saker och ting hamnar på plats och den som trots allt inte är riktigt nöjd riktigt än kan vänta sig förändringar till det bättre framöver. Det kan innebära ett byte av omständigheter, men det kan också betyda en förändrad känsla för det som redan är.

Ekonomiskt kan det dyka upp oväntade möjligheter som det kan vara väl värt att ta på allvar. I vilket fall som helst så borde den ekonomiska basen expandera på något sätt kopplat till någonting som är nytt på något sätt och i någon bemärkelse.

Meditera gärna på hjärtchakrat. Släpp ego-kontrollen och överlämna dig till ditt högre vetande, var i din själs kraft så samarbetar du med energierna.

11-20

Mitten av månaden kommer med ett fokus på studier eller att lära sig någonting nytt eller på annat sätt utveckla sina färdigheter och kunskaper. För en del kan detta handla om att ta steg mot att göra en karriär av något som är en hobby. Den som arbetar kan mycket möjligt få utökade arbetsuppgifter eller ge sig in på ett angränsande område – någonting som inte känns helt bekvämt till en början men som kommer vara positivt i förlängningen. Var inte rädd för en utmaning på detta sätt, tids nog blir du varm i kläderna och kommer vara glad att du vågade. Har du ingen erfarenhet så får du och du får chansen därför att du har utvecklingsmöjligheter och entusiasm.

Vad gäller kärleken så handlar det om att lägga märke till de små detaljerna som förhöjer kärlekslivet och de som inte har träffat någon redan kan eventuellt komma att göra det i dessa nya utbildande sammanhang eller arbetslivet överhuvudtaget. Håll ögonen öppna och sinnet likaså: gör dig av med förutfattade meningar om hur en eventuell partner ska se ut och ha för yttre attribut och var i stället vaken på den inre känslan, energin med personen.

Fundera inte på framtiden utan gör det som du blir vägledd till i nuet, var närvarande i det som är. Om du låter ditt högre jag vägleda dig i varje ögonblick kan du bara hamna på din perfekt rätta plats också på sikt.

21-31

Månaden avslutas med en fantastiskt fin energi. Du kan komma att känna dig styrkt och stark och ha en klar uppfattning om vart du är på väg och röra dig i den riktningen – det är din destination som kallar på dig, det du ska utveckla och göra i det här livet. Här kan det också dyka upp en möjlighet och det ser ut som det skulle vara en mycket bra idé att ta tillvara på den. Även om du naturligtvis måste undersöka den först, och inte bara hoppa på första bästa tåg. Men är det rätt så kan det vara genom den som en dörr till framtiden slår upp. Du borde vara kapabel att ta ett bra beslut.

Det finns också mycket värme och om det är den varma sommaren som består eller om det är mer bildligt talat återstår att se. Det kan vara en kombination av både ock.

I arbetslivet kan den här fina energin yttra sig i ett du på något sätt får erkänsla och positiv uppmärksamhet för vad du gjort eller gör. Kreativitet och tillfredsställelse borde det finnas i gott mått och det kan även innebära ett lyft ekonomiskt. Men hoppa inte på någonting bara för att det lockar med mer pengar – bara det i sig är ingen anledning att röra sig vidare om det inte också innebär en bättre arbetssituation på alla sätt.

För en hel del kan tiden kännas som om de håller på att vakna till liv. Saker och ting kan uppenbara sig och ge ett nytt perspektiv och släppa in ljus i medvetandet.

Övergripande energi hela månaden

Saker och ting försegår i det fördolda i mångt och mycket under denna månad och det handlar om att förlita sig på sin intuition och inre vägledning för att första vad som händer och navigera sig fram.

I arbetslivet ligger det för att någonting kan hända plötsligt och lite överraskande med en löneförhöjning, vidarebefordran och/eller att du blir bättre och effektivare i det du gör, så tillsammans med energierna för de enstaka tiodagarsperioderna finns det en betoning på detta i augusti.

Vad gäller kärlekslivet ser det ut som att någon – framförallt den som är kvinna – håller tillbaka. Det kan ha att göra med att du tidigare blivit sårad eller bränd och har svårt att komma förbi det och därför håller garden uppe. Adressera det om du kan, så att du blir fri i hjärtat och kan ta emot kärleken.

star

No Comments

Post A Comment