Månadens tarot juli 2018

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare har att vänta sig av månaden som kommer.

Har du hittat hit gäller läggningen dig, men håll i minnet dels att det rör sig om energier som kan ta sig olika uttryck beroende på person och omständighet samt att en tarotprognos är ställd utifrån nuet och att det alltid finns utrymme för den fria viljan att förändra utvecklingen och därmed framtiden.

Använd urskiljning för att veta vad som är relaterat till din specifika situation och stäm alltid av med din egna inre vägledning i vad du tar till dig och hur du ska använda informationen.

1-10
Om du är engagerad i någon form av konflikt som inte verkar lösa sig eller som du kanske vinner men som ändå inte kommer kännas helt bra så beror det på att egot är engagerat. Det kanske inte är alldeles uppenbart om du är övertygad om att du har rätt eller har blivit förfördelad, men om man skrapar lite på ytan och kommer lite djupare är det högst troligt att så är fallet och att du kan se det. Det betyder inte att det alltid är en ego-grej att ta en strid eller att man ska acceptera vad som helst, men det mest effektiva sättet att komma till rätta med saker och ting är att angripa det på det metafysiska planet – vilket kan betyda att man på det fysiska istället behöver ta ett steg tillbaka.

Självklart behöver vi sätta gränser så att vi inte blir skadade eller utnyttjade men i övrigt är det i de allra flesta fall mer framgångsrikt att ta sig an problemet eller konflikten genom att arbeta med den underliggande energin. Det finns flera sätt att göra detta på och det här är inte platsen för att gå in på detaljer, men var medveten om det.

Är det så att du behöver sätta ner foten så gör det och måste du gå gör det också. Det finns ingen anledning att skjuta upp det hela, ursäkta eller förklara sig, men ta sen itu med det hela på ett sätt som kan skifta problematiken varaktigt.

Handlar det om någonting som är problematiskt på en arbetsplats eller relaterat till jobb överhuvudtaget kan det vara anledning att titta lite extra på hur du presenterar dig själv eftersom det kan vara en del av problemet. Ibland kan vi vara vår egna värsta fiende genom beteenden som vi inte har koll på eller ens är medvetna om.

I relationer så handlar det om att ena partern kan vara krävande. Vem är det? Du eller den andre? Förmodligen båda. Konflikter kan lösas men bara om båda två är villiga att se sanningen om sig själva istället för att peka på den andre och om det finns utrymme för kompromisser.

Är det någon du älskar som har så stora problem och agerar ut så att du far illa finns det inget mer att hoppas på just nu. Måste du gå, så gör det.

11-20
Om månaden inleddes med en prövning så kommer mitten av den med en betydligt lättare energi där det finns utrymme för glädje och lek – eller så finns det behov av det.

Någonting nytt kan också komma att se dagens ljus. Det kan vara en idé, ett kreativt projekt eller att din verksamhet utökas och får sig ett uppsving liksom ekonomin, men det kan också bokstavligt talat handla om en graviditet som ger sig till känna eller ett barn som föds.

Det kan också innebära goda nyheter eller annan information som pekar mot en ljusning vad gäller arbete och karriär. Du kan få svar på frågor eller en frågeställning du haft under en tid.

Samma sak gäller kärlekslivet. Det kan vara en ny relation på ingång eller att du får höra någonting som bådar gott vad gäller någon som får hjärtat att klappa. För den som redan är i en relation men relativt ny sådan bådar det också gott eftersom energin ligger för att det ska fortsätta utveckla sig i en positiv riktning.

21-31
De sista tio dagarna handlar det om någon form av vändpunkt till det bättre – det kan mycket väl vara någonting som är kopplat till din väg och ditt öde. Det kan uppstå synkroniciteter – meningsfulla samband – som pekar på saker du behöver bli medveten om eller som på annat sätt gör dig vaken för hur du ska fortsätta framåt.

För den som är redo eller behöver kan det finnas en ny riktning att gå som uppenbarar sig eller börjar göra sig gällande. Självklart är det upp till dig, du kan gör motstånd om du vill, men du kan också välja att öppna dig för det nya.

På arbetsfronten ser det ut som en ny cykel är på väg att ta sin början, det handlar om att lämna det gamla och invanda. Var inte rädd för att lyssna på och följa din intuition och inre röst även om du inte vet hur det kommer att fungera i detalj på det praktiska planet.

Vad gäller kärleken kan saker och ting ha gått på rutin ett tag och behöver friskas upp eller så kan det vara så att du egentligen har vuxit ur relationen – vilket kan bara du veta, men på något sätt behöver du se över situationen och sedan göra någonting åt den.

Den som är singel kan behöva bli klar över vad det är den vill ha och sedan ta en liten risk – det finns en stor chans att den som då dyker upp kan vara helt rätt.

Övergripande energi för hela månaden
Det finns ett praktiskt fokus som löper genom hela juli. Det kan handla om finanser, arbete och utbildning, men det gäller även generellt i alla angelägenheter – även om vi har visioner och är rotade i vårt inre så behöver vi vara grundade och ta hänsyn till de speciella spelregler som gäller här på jorden när det gäller hur vi navigerar oss fram. Med andra ord: meditera och var i din själs kraft och energi men glöm för den sakens skull inte att gå ut med soporna och att laga mat.

Precis som i mittendagarna av månaden ligger det för fina nyheter eller annan information som kan röra arbete och karriär framåt över hela månaden. Här mer en betoning på det materiella än det kreativa – det kan till exempel handla om att skriva kontrakt på ny lokal för verksamhet eller hitta en kanal för nya klienter. Det kan också handla om praktiskt handarbete eller att snickra och måla eller att arbetet på något sätt är knutet till naturen.

I kärlekslivet handlar det om ansvar och att det är viktigare än känslan just nu – även om du inte är riktigt nöjd kan du till exempel stanna i en relation eftersom du på något sätt känner att du bör göra det. Det rör sig med största sannolikhet om karma som inte är balanserat och att du behöver hitta ett sätt att göra det på innan du kan lösgöra dig.

Den som är singel men inte verkar träffa någon kan behöva ta en titt i sitt hjärta och se om det är så att du på något sätt känner dig bunden till någon från tidigare och vars energi ligger i vägen för att det ska komma in någon ny.

Ha en härlig julimånad!

star

No Comments

Post A Comment