Missförstådda nummer 13

Många fruktar talet tretton och historiskt sett har det varit förknippat med tragiska och/eller våldsamma händelser och ond bråd död – nu senast i Paris där terrorister slog till fredagen den 13:e november.

Tretton representerar visserligen döden och det är därifrån dess dåliga rykte kommer – men i själva verket bygger rädslan på en missuppfattning av, eller bristande förståelse för, den djupare och metafysiska innebörden av det vi kallar döden.

För den som inte erkänner den osynliga dimensionen av vår existens utan bara tror på det som går att se med blotta ögat är det svårt att föreställa sig, men döden är inte slutet på livet – livet är en energi och energi kan inte förgås, bara byta form.

döskall

Döden är en transformation, en övergång och förvandling från en existens till en annan – den är slutet för den tillfälliga form som utgörs av den fysiska kroppen, men vår essens, vår energi – vår själ eller ande – lever vidare.

Det klassiska exemplet är fjärilens förvandling från larv – inte för inte är den vackra varelsen en symbol för döden, den återfödelse som följer och för själen – lite beroende på tradition och kultur – och ibland också för salighet och glädje.

Den som har tretton som en fast och central vibration i sin numerologi kommer – beroende lite grand på exakt var talet är placerat – uppleva ett liv i mer eller mindre ständig förändring och förvandling. Så fort en situation verkar ha lagt sig så dyker någonting annat upp och stör jämvikten så att det gamla kan falla undan och ersättas med nytt.

Med tretton kommer också förmågan att ingjuta nytt liv där ingenting ser ut att kunna gro och växa. Tretton bär en enorm potential för fullständigt förverkligande och den som svarar mot dess högre sida kan uppnå fullständig tillfredsställelse och fullkomlighet genom regeneration eller användandet av de starka krafter som det här numret innebär. Inte sällan lämnar tretton någonting av bestående värde efter sig till världen.

Men tretton innehåller också en lika stor potential för fullständig destruktion. Om man svarar mot trettons lägre sida, använder energin negativt och vältrar sig i kroppsliga njutningar och är fullständigt upptagen av det materiella kommer döden som destruktion och degenerering av kroppen.

Det är allt eller intet och inga halvmesyrer med det här numret.

När tretton är en tillfällig vibration och utgör en kortare eller längre period i livet kan vi räkna med förändringar som gör slut på gamla förhållanden och gamla förstockade tankemönster – förhållanden som har spelat ut sin roll och inte längre gynnar vår utveckling.

Visa kvinnor och män vet att hela livet är en träning i konsten att dö – i att släppa taget. När vi släpper taget om det lägre bereder vi plats för det högre. När det gamla dör undan bereder det plats för det nya som föds.

Tretton är den mest potenta, kraftfulla energi man kan ha så länge man har modet och vågar och inte är rädd för förändringar.

Tags:
,
No Comments

Post A Comment