Orakelbudskap 11 juli 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Mystiken är själens verklighet och låter sig bäst beskrivas med poesi. Här är en fri tolkning/översättning av mystikern och poeten Rumi:

När du är medveten
är du omsluten av ett sorgens moln
När du går bortom medvetandet
vilar månen i dina armar

När du är medveten
rör sig din älskade bort ifrån dig
När du går bortom medvetandet
kommer kärlekens extas till dig

När du är medveten
är du nedslagen som hösten
När du går bortom medvetandet
känns vinterns kyla som vår
All din vacklan
beror på din längtan efter stabilitet!
Sök instabiliteten,
till dess att du blir stabil

*

Har du en själ eller är du en själ? Identifierar du dig med din lilla begränsade personlighet eller med din stora själ?

Är du en mänsklig varelse som ibland har en känsla för det andliga – eller en andlig varelse som gör en tillfällig mänsklig erfarenhet?

Själens verklighet går bortom medvetandet och kan inte egentligen beskrivas, bara upplevas. Hon är en energi och en essens och närvaron av det gudomliga och det finns ingen given eller enda väg dit, det finns många och i någon bemärkelse är de alla är unika.

Men den som söker finner, och för den som knackar ska dörren slå upp… valet är ditt.

Din själ är i ständig beredskap, väntandes på att du ska låta henne verka – i dig, genom dig och som dig – tränger hon sig aldrig på.

I varje stund, i varje sekund. Vad väljer du?

star

No Comments

Post A Comment