Orakelbudskap 22 augusti 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Pågående situation

Situationen ser på det hela taget bra ut – du borde befinna dig på en plats där du får någon form av utdelning för det arbete du har lagt ner, framförallt på din egen inre och andliga utveckling. Men, det kan vara så att du inte är riktigt riktigt vaken för att se det och/eller för de möjligheter som det har skapat och som nu finns omkring dig. Det kan ha att göra med att trots att saker och ting har förändrats så har du fortfarande lite av ett ”gammalt” tänkande som du släpar med dig. Det är alltså stor chans att det du upplever (fortfarande) håller dig tillbaka är dina egna inre ”staket” – ditt sätt att se och tolka verkligheten – och inte verkligheten själv. Och det är goda nyheter, eftersom det är någonting du kan gör någonting åt.

Råd/vad som behöver göras

Mycket riktigt är också rådet vad som behöver göras att du synar dina idéer och föreställningar och om det också är så att du har blivit så fäst vid någonting – kan vara en tanke – så att du inte vet vem du är utan denna tanke/idé/föreställning och att det hindrar dig. Det är dags att göra dig av med det nu så att du kan skapa utrymme för det nya. Du behöver vara lojal mot dig själv, ditt hjärta och ingenting annat.

Utgång om rådet följs

Att göra dig av med inre bråte banar vägen för medveten kontakt med din själ och din högre kraft. Du är så mycket mer än din lilla begränsade personlighet, och det är också den som är bärare av förutfattade meningar, tankar och idéer – så när du gör dig av med dem så får ditt ego mindre makt och kraft över dig. Detta kan innebära också att du kommer (att vilja) ägna mer tid åt att stilla dig för att höra din själ och din högre inre vägledning. När du gör det och anknyter, när du hör dig själv och följer din inre röst, är du oövervinnerlig.

Övergripande

Mod. Ha modet att överkomma dina rädslor – och kanske till och med ta en liten risk. Det okända står för dörren och att våga gå det till mötes är enda sättet att komma vidare just nu. Lyssna till hjärtat och själen och inte huvudet och egot.

Det här specifika budskapet var uppe för inte så länge sen – det är alltid aktuellt.

star

No Comments

Post A Comment