Orakelbudskap 23 februari 2018

Oregelbundet och när andan faller på presenterar jag ett budskap i någon form specifikt för bloggens läsare.

Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting som pågår eller någonting du är i behov av. Det finns dock inga tillfälligheter i universum, ingen slump – har du hittat hit finns det någonting för dig här.

Lyssna till din själ och ta till dig det som resonerar med dig och du behöver – lämna resten. Välkommen och allt gott på din väg!

Det feminina verkar i kraft av sin attraktion – hon ÄR – bjuder in och skapar och drar på så sätt saker till sig genom att vara, djupt förankrad i sig själv och sin inre visdom.

Vi lever dock i en kultur och i ett samhälle som premierar den maskulina kraften – att handla och vara aktiv i den yttre verkligheten – och vi har gjort det maskulina sättet att vara till norm.

Kvinnor har för att bli jämställda i mångt och mycket kommit att bli det på bekostnad av sin feminina styrka för, genom att konkurrera på manliga villkor,  vilket skapar en obalans, både inom oss och utom oss, både i oss själva och i världen – någonting som är destruktivt inte bara för den enstaka individen och i relationer utan för helheten. Ur ett perspektiv kan man säga att hela planetens framtid har stått och står på spel på grund av detta.

Det feminina och det maskulina kompletterar varandra. Både inom oss och i relation till varandra – vi har alla någonting att vinna på att det feminina återfår sin rättmätiga plats.

Oavsett om du är kvinna eller man, låt den feminina sidan av dig blomma ut i sin fulla kraft, vara och verka med full integritet. På så sätt läker du både dig själv och världen.

star

HELA ÅRETS TAROT hittar du här.

No Comments

Post A Comment