Pine – tall

Pine, som betyder tall eller fura på svenska, har att göra med ånger, förlåtelse och känslan av skuld och självförebråelse.

Det kan handla om någonting som hänt helt nyligen, som när man slarvat eller gjort en missbedömning och det resulterat i att någonting händer som är mindre bra – eller så kan det vara en mer existentiell och arketypisk känsla med rötter långt bak i tiden, som till exempel det vi kallar arvssynden – och allt däremellan.

Det kan finnas en känsla av skuld bara av att finnas till och det kan också vara både en medveten och/eller en omedveten känsla – det behöver alltså inte vara uppenbart eller gå att direkt härröra, men kan ändå (eller kanske framförallt då) färga personligheten och förta glädje i att leva.

Den som behöver Pine kan känna ett mer eller mindre konstant eller återkommande missnöje med sig själv och sin egen insats – trots att han eller hon kan ha gjort ett utomordentligt jobb – och känna sig trött och utsliten utan att riktigt förstå varför eller sambandet. Personen klandrar sig själv och räcker aldrig riktigt till eller gör någonting riktigt bra inför sig själv men ställer oftast inte lika höga eller omöjliga krav på andra.

Det kan till och med vara så att den som skulle behöva Pine tar på sig skulden eller bär hundhuvudet för andras räkning och kan känna det obehagligt att till exempel behöva sätta gränser eller säga till någon annan som beter sig olämpligt.

Att ständigt ursäkta sig också när det inte egentligen behövs kan vara ett tecken på behovet av Pine.

Att ständigt uppoffra och förminska sig själv och sina behov kan också vara ett negativt Pine-drag och inte sällan finns det ett slags masochistiskt inslag – som till exempel att ge kärlek men inte kunna acceptera och ta emot kärlek själv, ofta för att personen inte känner sig värdig utan snarare har en känsla av underlägsenhet.

Att ta Pine Blomstermedel när det finns behov har potentialen att transformera dessa symtom som i själva verket är uttryck för energiblockeringar och kan ge möjligheten att kunna se och acceptera sina egna fel och brister som varelse på jorden utan att uppehålla sig vid dem längre än nödvändigt eller känna skuld för dem.

Istället kan det ge en förståelse och en förmåga att förlåta det mänskliga både hos sig själv och andra på ett sätt som kan vara i stor tillgång för andra som lider – alla tillkortakommanden eller utmaningar kan alltid vändas till någonting positivt i slutändan för den som tar tag i saken.

Läs gärna min allmänna introduktion till Bach Blomsterdroppar här.

star

No Comments

Post A Comment