Sju frågor och svar om Lady Casha

Den som läser mina inlägg vet att jag sällan är direkt personlig eller privat i mina inlägg även om alla mina inlägg naturligtvis speglar den jag är, mina erfarenheter och insikter, min tro och övertygelse. 

Detta är inget undantag, men svaret på sju frågor runt mitt arbete som ”spåkäring” och vägledare och hur jag ser på några saker som är relaterat till det.

Varför är du anonym?

Det finns flera anledningar. För det första är jag en väldigt privat person, jag trivs inte i strålkastarljuset eller på scenen eller när det kommer fokus på min person. För det andra tycker jag att det är viktigare vad jag gör och min energi än hur jag ser ut. För det tredje är jag rädd om mitt namn och mitt ansikte och vill inte exponera det på nätet när jag inte har kontroll över vem som kan använda en bild på mig eller mitt namn.

På vilket sätt är du medial?

Jag är född med gåvan att känna in energier och på så sätt se vad som sker bakom det som synes ske och vad som kommer. Jag har alltid vetat saker “innan jag vet dem” – de kommer till mig från mitt högre jag i form av tankar och en inre känsla eller visshet. Jag kan se framtiden energimässigt men är också visionär – jag kan se saker som finns i den arketypiska världen med alla dess möjligheter.

Hur jobbar du?

Jag använder tarot och ibland även orakelkort och i vissa fall pendel som verktyg och hjälpmedel. Det är dock inte alltid nödvändigt utan jag får ofta information “direkt” men med verktygen går det oftast snabbare och ger mest på kortast tid. När någon vill bli spådd eller vägledd tonar jag in mig på den personens själ eller ande och högre jag och får på så sätt veta saker som jag förmedlar vidare. Ibland blir det mycket, ibland mindre – allt beroende på vad personen har behov av i nuet och personens själ och högre jag vill att personen ska veta för stunden. Det är inte alltid önskvärt att veta saker och ting om framtiden eftersom det kan göra att vi ändrar det vi gör i nuet på ett sätt som går emot vårt högsta bästa och att vi bjuder in egot och vårt ”lilla jag” till att börja jiddra med det som ligger framför oss.

Tror du på ödet?

Både ja och nej. Jag tror att en själ har en plan med sin existens och att det finns vissa händelser som är förutbestämda, men jag tror också på den fria viljan och vi kan välja i varje ögonblick – det är ett av människans grundvillkor. Själen är dock tålmodig och om vi missar ett tåg kommer det ofta ett annat – dock till en given gräns. Vi kan ställa till det allvarligt för oss om vi slår dövörat till och bara kör vårt egorejs. Jag tror också att det är olika för olika individer – en del kan ha mer utrymme för fri vilja och andra mindre beroende på vad själen har för avsikter med existensen.

Tror du på Gud?

Både ja och nej – det beror på vad du menar med Gud. Om du menar en yttersta orsak och en allra första början – så ja, men inte på en personlig gud utan en gudomlig, skapande princip som genomsyrar och även utgör universum. Däremot bekänner jag mig inte till någon religion utan tror att alla religioner är grundade på en erfarenhet och upplevelse av det “gudomliga” som sedan tolkats – och vantolkats.

Tror du på reinkarnation?

Tveklöst ja. Visserligen är det ingenting jag kan bevisa men mina egna erfarenheter har övertygat mig.

Vad är det viktigaste livet lärt dig?

Att det i grund och botten inte handlar om hur man har det, utan hur man tar det.

No Comments

Post A Comment