Vad är en tvillingsjäl?

Vad är en tvillingsjäl?

Därom tvistar man – ordet kan alltså betyda lite olika beroende på vem man frågar och om man googlar eller tar sig en titt på youtube så finns det ett rikt och brokigt utbud av människor som marknadsför sin version och vision – det har blivit populärare än någonsin att ha en tvillingsjäl.

För mig gäller allmänt att ingen levande person på den här jorden med säkerhet kan hävda att de sitter inne med alla svaren eller det enda rätta svaret hur det ser ut i ”det osynliga” – hur den metafysiska världen är beskaffad, men jag kan dela med mig av vad jag håller för troligt för att det resonerar med mig och min erfarenhet. Att vara synsk och att få information från högre sfärer är ingen exakt vetenskap och är det någonting jag önskar är att alla ska hålla det i minnet och stämma av med sig själva, med sin egen själ och sitt eget högre jag för att hitta det som är sant för var och en.

Jag använder begreppet tvillingsjäl enbart när det handlar om två själar som delar högre jag, som alltså är ett på ett högre plan och vars själsenergi manifesterar sig i två olika kroppar. En själ är en energi och en essens (klicka här för ett tidigare inlägg om det) och någon gång bestämde sig den här själen sig för att dela på sig, i en maskulin och en feminin del eller aspekt. Det betyder inte att en tvillingsjäl nödvändigtvis behöver vara en man och en kvinna i sin fysiska form, det finns tvillingsjälar som består av samma kön, men den ena är alltid bärare av den övervägande manliga energin, och motparten av den feminina. Det betyder inte heller att en tvillingsjäl nödvändigtvis bara har en fysisk form, utan det verkar som om den kan verka genom flera, eller att flera kan vara bärare av olika aspekter av dess energi och essens.

Många gånger används begreppet tvillingsjäl för att uttrycka en sympati, en stark och många gånger harmonisk kärlek, men det är inte nödvändigtvis samma sak som att det verkligen är frågan om en tvillingsjäl som jag definierar den. Ofta kan det röra sig om en ny typ av själfrände, med två avancerade själar med en hög energi som ligger nära varandra i frekvens och därför upplevs som osedvanligt kompatibla.

Dessa typer av själsfränder, eller själspartners, kan ibland uppvisa ett snarlikt mönster eller beteende som tvillingsjälen, utan att för den sakens skull vara det.

Har alla en tvillingsjäl?

Som jag ser det är svaret nej – och det är heller ingenting att stå efter. Faktum är att det snarare är förenat med en hel del svårigheter som måste övervinnas för att den som är en tvillingsjäl ska kunna leva i harmoni med sin motpart på det fysiska planet. Att vara en tvillingsjäl är också ett uppdrag, ett andligt uppdrag och en mission, som själen har tagit på sig och handlar om någonting mer än att ”bara” ha en partner man kan ha det härligt och eventuellt genomföra projektet bilda familj eller liknande tillsammans med.

Första mötet mellan de två delarna av tvillingsjälen i den fysiska verkligheten är också sällan startskottet på själva den fysiska relationen, utan mer ett smakprov och en introduktion. Därefter brukar det uppstå svårigheter, då egot och personligheten – med vilket jag menar den del av av oss som inte är vår själ, där våra erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och föreställningar och annat som vi tillskansat oss i det här livet (och i tidigare liv) ryms – kliver in i bilden och försöker ta över (eller omöjliggöra) relationen.

När det sker, snabbt och plötsligt eller gradvis, så skjuts själarna i bakgrunden och problem uppstår oundvikligen – attraktionen och kärleken är mellan de två själarna och inte mellan två egon och när egot kommer i vägen skyms sikten eller försvagas attraktionskraften – eller hur man ska uttrycka det.

Det som ibland kallas för tvillingsjälsdansen eller tvillingsjälsvalsen då de två närmar sig och fjärmar sig om vartannat uppstår – en dans eller en vals som kan pågå i det oändliga och leda till att relationen aldrig riktigt manifesteras om man inte förstår vad det handlar om och gör det inre, andliga arbete som måste till för att relationen i slutändan ska hamna på plats.

För att tvillingsjälsunionen inte ska förbli en potential som aldrig tar plats i den manifesta världen måste det inre andliga och själsliga arbetet göras. Detta arbete åligger oftast, i alla fall till en början, den ena parten och då den som är bärare av huvudsakligen den feminina energin.

Många blir besvikna och ger upp inför utmaningarna och menar att det är omöjligt och att relationen inte kan manifesteras ”i det här livet”. Och så kan det kännas, men det betyder inte att det är sant i objektiv bemärkelse. En verklig tvillingsjäl har för avsikt att manifestera också unionen/relationen i det här livet, annars skulle inte båda själarna vara här, i fysisk form – och det är också fullt möjligt även om det kan verka och vara tufft.

Utan den första erfarenheten, av en kärlek bortom alla ord med ett aldrig annars upplevt djup, skulle ingen vara motiverad att göra det själsliga och inre arbete som behövs för att unionen/relationen ska förverkligas – men man måste veta hur och vad man kan göra också.

Först och främst behöver man förstå att en tvillingsjälskoppling inte är som andra kärleksrelationer, att den följer andra regler och lagar, är grundad i den andliga verkligheten och kan komma till uttryck i den fysiska (manifesteras) – men bara om den inre, andliga och själsliga kopplingen är upprättad, etablerad och upprätthålls – till den egna själen i första hand.

Exakt hur det ska gå till är individuellt och man kan likna det vid att ge sig ut i okänd terräng där det inte finns några redan trampade stigar. Men det finns saker att göra som och det är bland annat det som jag har erfarenhet av och specialiserat mig på.

star

 

2 Comments
 • Kajsa
  Posted at 15:32h, 16 februari Svara

  Du skriver i stycket om tvillingsjälen att du ska återkomma i ämnet längre fram. Blir så väldigt nyfiken. Hur kommer man framåt så att den inre andliga och själsliga kopplingen är upprätthållen och etablerad och upprätthålls? Kämpar i tvillingdansen men nu är vi ifrån varandra. Vi har så mycket jobb att göra med oss själva först. Jobbar mycket med mitt inre och mig själv. Men det hade varit fint att förstå vilket fokus jag behöver ha. Längtar nåt så gruvligt till sammansmältningen. Precis som du säger, när man har smakat den kärleken bortom alla djup så går den inte att släppa eller förbigå.

  • Lady Casha
   Posted at 17:41h, 16 februari Svara

   Hej Kajsa, tack för din kommentar. Det är ju ett stort ämne och mer än vad jag kan svara på här som du förstår, men i stora drag kan man säga att fokus bör vara i första hand på den inre kopplingen – alltså på den själsliga unionen/relationen, och inte (så mycket) på den fysiska. På den egna själen och det arbete som behöver göras med att rena, rensa, hela och släppa taget om allt som inte tillhör din själ/er själ – unionen. Många gånger är det den ena som står för detta inre arbete i alla fall till dess att också den andra ”vaknar”. Kom ihåg att ni speglar varandra – så om han inte är redo är oftast inte du det heller och det kan finnas något mer du behöver göra – med dig själv, för er båda och för den andre. Medan ni är i fysisk separation kan du också fokusera på att andra delar av livet lägger sig i linje med din själs intentioner och ditt högre jags önskningar.
   Hoppas det ger lite. Välkommen att höra av dig om du vill. Jag ska skriva om detta länge fram men inte utförligt eftersom jag delar med mig av mer detaljerad information enbart där den hör hemma, alltså i mitt arbete med tvillingsjälar.
   Varma hälsningar/Lady Casha

Post A Comment