Vad är själen?

Själen är en universell eller kosmisk energi och en länk mellan det gudomliga och människan, en bit av det gudomliga nedlagd i mänskligheten som på så sätt gör människan till en andlig varelse.

Själen är essensen av oss, vårt sanna jag.

Själen är gudomlig kärlek – den kraft som kan återställa balansen i våra liv och i världen runtomkring oss.

Själen är gudomligt medvetande, har existerat i många livstider, är förbunden med allt som är, har varit och kommer att vara – och kan nu manifestera sig fysiskt genom dig.

Själen är din källa till information, vägledning och kärlek och ger dig möjligheten att se världen som den är, utan illusioner och förvirring, och kan förse dig med vad du behöver för att komma i kontroll över ditt liv och ditt öde.

Själen lägger sig inte i eller ställer sig i vägen för din fria vilja – som en tillåtande förälder städar den upp den röra du kan ställa till med – och ibland låter den dig uppleva konsekvenserna av dina handlingar för att du ska lära dig.

Du är en själ som har en kropp och inte tvärtom och din själ väntar tålmodigt på att du ska välja att gå från att identifiera dig med och låta dig vägledas av ditt ego/din personlighet/kropp till att förstå att din själ är din sanna identitet och att låta själen visa dig den väg som du har kommit till världen för att gå, det liv du är ämnad att leva och den relation/de relationer som tillhör din själ.

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

No Comments

Post A Comment