Veckans budskap 8 mars 2017

Lev i världen – inte av den.

Vi har alla under livets gång tillägnat oss föreställningar, tankar och beteenden som reflekterar vår omgivning, våra föräldrar, familj, skolan, samhället i stort.

Har du frågat dig i hur stor utsträckning de reflekterar dig?

Är det så att du fortfarande lever ditt liv utifrån värderingar och oskrivna regler som i grund och botten är någon annans och som någon annan har satt upp?

Kan du tänka dig att det är just det som står i vägen för att du ska blomma ut i din hela och fulla kraft?

Det kan vara tryggt att vara en av ”alla andra”, att tänka, göra och vara som ”alla andra” – men vi är alla unika och när vi tillåter oss att vara de vi verkligen är kommer vår särart fram och vi blir synliga som en individ istället för en bland ”alla andra” i den stora massan.

Att släppa taget om det som inte tillhör oss är ett återkommande tema i ett andligt liv eftersom andlig utveckling inte handlar om att bli någon annan utan att bli de vi egentligen är och det enda som egentligen behöver göras är att släppa taget om det som står i vägen.

Den här veckan är det ett fokus på de idéer och föreställningar vi har vad gäller tid, kontroll, pengar och hur man är produktiv – stämmer de värderingar och åsikter du har överens med insikten om vem du verkligen är, eller speglar de snarare motsatsen: en materialistisk grundsyn där det enda och allt som finns är det som syns för blotta ögat och där begränsning och separation är grundläggande begrepp och en sanning?

Tänker du själv så, i djupet av dig själv och i någon utsträckning trots att du på ett sätt vet bättre?

När du lever som den du verkligen är snarare än den du har tränats att bli kommer du att uppleva en större glädje, frihet och en större trygghet än vad du trott är möjligt. När du släpper taget om det du tror är din trygghet, alla de yttre markörer vi förknippar med trygghet som till exempel en slant på banken och ett fast lönearbete  – så banar du vägen för att uppleva verklig trygghet: att veta vem du är och att leva i integritet med den insikten ger dig tillgång till allt du behöver, i varje ögonblick du behöver det.

Det kan verka utopiskt – men att släppa taget och att skala av sig alla utanpålager för att tillslut stå helt fri från allt som inte tillhör vårt sanna jag är ingenting som sker över en natt – det är en process, en resa som har sina turer och stopp på vägen. Bara för att du inte är framme än betyder det inte att målet inte finns.

I takt med att du kommer i din fulla kraft kommer du mer och mer att upptäcka att allt du behöver vad gäller värdsliga ting kommer till dig i exakt den tidpunkt du behöver det. Du behöver inte planera och du behöver inte kontrollera – det enda du egentligen behöver bry dig om är att vara den du verkligen är, så följer resten efter.

star

Gilla gärna min sida på Facebook så att du inte missar några blogginlägg i fortsättningen.

No Comments

Post A Comment