Välkommen! Jag har gjort en läggning på vad du som hittar hit kan förvänta dig energimässigt av helgen. Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting...