Välkommen! Jag har gjort en läggning på vad du som hittar hit kan förvänta dig energimässigt av helgen. Avsikten är inte så mycket att spå som att öppna upp till större medvetenhet eller påminna dig om vad du redan vet. Du kan läsa det som någonting...

  Tarotlekens klädda kort - pager, knektar, drottningar och kungar - representerar sexton olika typer eller personligheter. Vi kan ha drag av flera och vi kan skifta under olika tidsperioder av vårt liv, men oftast kan vi identifiera oss med några mer än med andra.     Här är en...