Månadens tarot oktober 2015

Månadens Allis Tarot drar fyra tarotkort för bloggens läsare varje månad.

 

Håll i minnet att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck i våra liv, men har du hittat hit gäller läsningen dig på något sätt.
Samtliga kort har varit uppe förut, så läs gärna tidigare inlägg för vart och ett där jag länkar, eftersom de tolkningarna kompletterar och är aktuella även här.

1-10 oktober: Fem bägare

Vad det än är som lämnar dig eller gör dig besviken i början av den här månaden så ska du inte sörja eller grubbla över det och inte heller älta dina tidigare misstag eller felsteg, det tjänar ingenting till. Lär istället från det som har hänt om det är möjligt, men släpp sedan taget om det och gå vidare.

Chansen är att du kommer kunna använda din energi bättre i framtiden som ett resultat av det som händer nu, så allt är inte förlorat utan är snarare ett steg på vägen: framöver kommer du upptäcka och kunna använda dig av dina inre resurser på ett sätt som det inte varit möjligt tidigare.

Någon ur ditt förflutna kan också dyka upp här, och påminna dig om det som har varit – ha inte för stora förväntningar varken på den personen eller någon annan. Tids nog kommer du att knyta nya band med människor som kanske inte har kommit till dig riktigt ännu, och nya dörrar kommer att öppna sig.

Om du går och bär på gammalt groll, bitterhet och frusen sorg, känner dig tom och har psykiskt ont är det hög tid att göra någonting åt det nu, antingen för första gången, eller på en djupare nivå. Behöver du hjälp att komma loss, be om det så att du får det ur systemet.

För mer, se Fem Bägare 22 juni 2015

11-20 oktober: Narren

Den prövande energin månadens första tio dagar avlöses av en betydligt lättare – och kanske är det redan nu de nya dörrarna öppnar sig. Om de gör det – tveka inte att kliva över tröskeln.

Narren representerar det okända äventyret som tar sin början och livets alla möjligheter – visst, det finns alltid en risk att man står på öronen och skrapar näsan, men den som vågar vinner heter det ju. Små risker – liten utdelning, stora risker – stor utdelning, säger man också.

Alla kanske inte känner sig hågade att spela högt, man måste kunna förlora också utan att gå i helt i däck, men Narren uppmuntrar till att i alla fall utöva lite mod och göra någonting som ligger utanför bekvämlighetszonen. Det kan vara ett språng in i en ny tillvaro, eller i varje fall ett par första steg – om inte till ett helt annorlunda liv, i alla fall på någon front och något område.

Självklart är det då viktigt att lyssna på den inre vägledningen. Man ska inte vara dumdristig och kasta sig ut när hela kroppen blinkar av varningssignaler, men om det känns rätt i hjärtat och bara fladdrar lite lagom i magen av fjärilar, kanske det är värt att utmana nervositeten eller rädslan?

Lita på dina instinkter, testa någonting nytt, och ha kul när du gör det.

Gäller det arbete så ligger det med Narren för att hitta nytt jobb och att förflyttning av något slag kan vara involverad. Det kan också ligga för ett kreativt genombrott på något sätt – men också ett visst kaos.

På kärlekens område betecknar Narren många gånger en uppmaning att ta saker och ting för vad de är och njuta av stunden – han är inte riktigt redo för en seriösare relation och något bindande åtagande.

För mer, se Narren 6 april 2015

21-31 oktober: Åtta stavar

Det ser ut som om Narrens positivitet och energi flödar vidare om än i något annorlunda form – det finns nämligen vissa likheter mellan honom och Åtta Stavar som representerar månadens sista period – om Narren tog språnget och dök i med hull och hår, så håller Åtta Stavar ångan uppe, det ligger för liv och rörelse och snabb utveckling framåt.

Nu tror jag inte att det har varit helt stilla innan men om det finns något område eller aspekt där det har varit lite stagnerad energi så börjar det nu hända saker och röra på sig även där mot någon form av uppgörelse.

Saker och ting som du har arbetat med kan närma sig fullbordan och avslut, och din belöning kommer vara i relation till den energi du har lagt ner.

Är hälsan i fokus kan eventuellt ett byte av behandlare eller av perspektiv vara fördelaktigt och snabba på tillfrisknandet. Dra dock inga förhastade slutsatser eller fatta beslut av bara farten utan stanna också upp så att du hänger med själv och vet vad du gör.

Alla former av kommunikation är betonat och det ligger för nya vänner och plötslig, oväntad romantik.

För mer, se Åtta Stavar 18 maj 2015

Övergripande energi för hela månaden: Drottning Svärd

Denna drottning är en riktig kämpe, en krigare. Hon kan konsten att föra en strid – och vinna. När hon förenar sin kvinnlighet och kreativa intelligens med sin andliga kraft klarar hon i princip vad som helst.

Som energi kan hon betyda att det är det läge att stå upp för sig själv den här månaden – i alla fall inför oss själva. Att se sanningen om vad vi verkligen vill och behöver, som ett första, eller nästa, steg på vägen i att skapa oss det liv du vill ha.

Hennes uppdykande understryker att vad det än är vi har att göra med har vi också kraften att hantera det.

Drottning i Svärd kan ha en vass tunga och vara väldigt frispråkig – framförallt om hon känner sig pressad eller orättvist behandlad – så se upp! Ord kan man inte ta tillbaka, så de ska man inte slänga omkring sig i upprört tillstånd.

Hon är också inte bara klok utan har med tiden tillägna sig betydande visdom – sånt man inte kan läsa sig till i böcker och som är resultatet av att man mött sitt livs utmaningar, både sorger och smärta, med mod och istället för att låta sig övermannas (annat än kanske initialt och för en stund) använt dem till att växa som människa.

Hon vet att livet inte handlar om ”hur man har det” utan ”hur man tar det” – om vad vi gör av det som händer och hur vi förhåller oss till det – att det är vår attityd och våra föreställningar som i grund och botten bestämmer hur vi mår och vilka vi blir och vilket liv vi kommer att leva.

Hon kan kämpa sina egna strider och behöver ingen uppbackning eller bekräftelse från andra. Hon är självständig och den självständigheten finns i oss alla, om vi plockar fram den.

Som den vinterdrottning hon är kan hon vara lite kylig på ytan, och bete sig som om hon inte är intresserad när det kommer till kärlek och känslor. Hon kan vara kvick, slagfärdig och ha humor, men hon är oftast inte den keliga och kramiga typen. Hon kan vara du eller så är hon en kvinna (och ibland en man) som finns runt omkring dig någonstans – är det kärlekslivet som är i fokus kan hon vara en mamma, syster, chef eller liknande som lägger sig i och påverkar din relation negativt trots att hon förmodligen menar väl.

Är det ekonomin hon relaterar till kan det bli förseningar och dröjsmål vad gäller intäkter och kan handla om att behöva tulla på sparpengarna eller sälja någonting för att få det att gå runt. Ska du sälja någonting av större värde, som ett hus eller en aktieportfölj eller någonting annat, skaffa dig experthjälp så att du får det du ska ha.

En del kan kanske känna sig lite ensamma och isolerade framförallt i början av den här månaden och det har att i stor utsträckning göra med den här damen, men också de inledande Fem Bägarna. Kom ihåg att  om du tar det på rätt sätt kan känslorna stärka din relation till din inre varelse och det andliga.

Alla former av separationer nu är en del av livets rytm och med största sannolikhet en förelöpare till kommande förändringar som bjuder på nya möjligheter – så i grunden någonting positivt.

Ha en härlig Oktobermånad!

No Comments

Post A Comment