Månadens tarot september 2015

Månadens tarot svarar på frågan vad bloggens läsare behöver veta om september. Håll i minnet att det handlar om energier som kan ta sig lite olika uttryck i våra liv, men har du hittat hit gäller läsningen dig på något sätt.

 

1-10 september: Månen

Den första perioden av september månad symboliseras av Månen – ett kort som har med de djupare lagren och dimensionerna av livet att göra, med det omedvetna och det undermedvetna – av att inte kunna se klart utan vara tvungen att lita på sin inre kompass.

Det kan bland annat betyda att vi kommer att stå öga mot öga med våra rädslor, och i så fall handlar det om att vi ska se dem för vad de i själva verket är: illusioner – falska uppfattningar om verkligheten beroende på att våra sinnesintryck bedrar oss.

Månen kan ibland handla om att det föreligger ett faktiskt bedrägeri någonstans, att vi är utsatta för negativ psykisk energi från något håll – men det kan också handla om en överdriven misstänksamhet från vår sida, till gränsen för paranoja.

Oavsett hur det är med den saken är det sannolikt att saker och ting inte riktigt är som de verkar – så lita på ”magkänslan” – Månen berättar att vår intuition och mediala förmåga är betonad och att det nu är extra viktigt att lita på den inre och högre vägledningen.

För vissa kan Månen signalera början på en resa in i det okända, drömmarnas och mysteriernas värld och att det inre och andliga livet blir viktigare och starkare.

Handlar det om arbete är det troligt att du inte har hela bilden, någon kan undanhålla information.

Vad gäller kärleken beskriver Månen en relation som går igenom olika faser – upp och ner, bra och sämre – det är dock inte en anledning att överge din partner utan kommer troligtvis att gå över, är en fas, precis som månen har sina faser.

Även om du inte kan se vägen framåt för er gemensamma del och det kan väcka en del osäkerhet, är det troliga att ni kommer igenom detta tillsammans. Ha i alla fall inte bråttom att göra slut – och inte heller att inleda någonting nytt, även om det kan finns en djup psykisk attraktion här.

11-20 september: Nio Svärd

Att konfronteras med det okända kan vara ångestframkallande och kanske har Månen haft den effekten, för Nio Svärd är kortet för ”själens dunkla natt” – ett begrepp som kommer från mystiken och beskriver ett stadium i en andlig utvecklingsprocess – det kan vara minnen och annat material som kommer till ytan, för att vi ska läkas och helas, är en slags utrensning och rening som i förlängningen leder till en djupare och varaktigare glädje och sinnesro.

Det är alltså inte nödvändigtvis någonting dåligt som ska skys och undvikas till varje pris, utan kan vara en nödvändig del och komponent för ett mognare ”vara” – många gånger kan det föregå och leda till ett andligt ”genombrott” – vilket kan vara bra att hålla det i minnet om det är svårt eller prövande nu.

Var också medveten om att det känns värre än vad det är, att det inte är så illa som du tror – vilket inte betyder att det inte kan handla om ett faktiskt problem eller en utmanande situation i det yttre som du står inför och behöver ta itu med också.

Du kan behöva prata om det du känner och tänker med den eller dem det berör. På så sätt kan du få klarhet och stilla din oro och ångest.

Se också upp med att använda alkohol eller andra droger för att dämpa och hantera stress, och om det känns övermäktigt, tveka inte utan sök stöd och hjälp.

21-30 september: Åtta Svärd

Temat med rädslor fortsätter, men ur ett lite annat perspektiv. Åtta Svärd handlar om de begränsningar vi ställer upp för oss själva – huvudsakligen genom att vi projicerar våra rädslor och hämningar på vår omgivning.

Alla ursäkter och orsaker vi har att inte röra oss framåt och skyller på vår omgivning är alltså snarare våra egna som vi lägger utanför oss och sedan uppfattar som om de var fristående och oberoende oss.

Åtta Svärd vittnar om att vi på något sätt, i någon form och något avseende sitter fast i dessa våra egna föreställningar och att den känsla av sorg och lidande som kortet beskriver till största delen är självförvållat.

Uppmaningen är att bli medveten,  se det som verkligen är.

Omsatt till arbete kan det vara så att du håller fast vid någonting, en situation eller en sysselsättning som du egentligen har växt ifrån för länge sen.

Om du har en relation och känner dig frustrerad och otillfredsställd, tillbakahållen och insnärjd och vill ha ut mer så handlar det troligtvis om att du vägrar att bryta ett band som inte längre har någon täckning. Om du saknar en kärlekspartner men gärna vill ha – ta en titt på vad det är som håller dig tillbaka – egentligen. Chansen är hög att det inte handlar om någon annan eller brist på presumtiva kärleksobjekt utan dina egna idéer och föreställningar, tankar och mönster.

Om du upplever att du har problem med hälsan ska du självklart söka professionell hjälp om du behöver, men chansen är hög att en läkare inte skulle hitta några egentliga fel eller orsaker, utan att det snarare är mentalt/psykosomatiskt och att det är någonting du kan göra någonting åt.

Du kan behöva gå djupt i dig själv för att hitta de svar som gör att du kan bryta dig loss helt och hållet. Börja med att erkänna att det är du själv som skapar situationen eller omständigheterna du är missnöjd med och att det inte finns någonting ”där ute” som håller dig tillbaka. Även om det kan vara tufft att se sanningen om sitt liv och sig själv, så är det fina i kråksången att om det är vi som ställer till det för oss, så är det också vi som kan ställa det tillrätta.

Ge inte upp och låt inte ett bakslag bli en anledning till att tappa modet.

Övergripande energi: Rättvisan

Rättvisan handlar om balans och harmoni och behovet av balans och harmoni. Vad du än går igenom den här månaden så är det viktigt att se till att vara grundad och att sträva efter att hålla balansen i allt du är och gör.

Det kan handla om att ha med lagen att göra, rättsliga processer och annat som involverar att ”skipa rättvisa” och kan indikera att eventuella problem i det avseendet är på väg att lösas upp, och det till din fördel även om ditt liv är påverkat just nu.

I allmän bemärkelse så uppstår rättvisa när alla faktorer vägs samman och tas i beaktande och det sker ett noga övervägande, så kortet uppmanar till att vara omsorgsfull och genomtänkt och inte dra förhastade slutsatser i vilken situation den än må vara.

I det ingår också att inte moralisera och döma andra utan att istället både rannsaka sitt eget samvete och att ta in och förstå andras perspektiv och inte bara automatiskt utgå från att andra har fel.

Oavsett om det har med juridisk eller karmisk rättvisa att göra, så föreligger behovet av kompromiss och att göra det som är schysst och rätt för alla parter vad det än gäller. Rättvisan står för karma, så kom ihåg devisen att du skördar det du sår. 

I arbetsfrågor kan det handla om att du behöver balans, att du har överbetonat karriären på bekostnad av andra områden av ditt liv och att det är en situation som inte längre är hållbar och någonting att se över och åtgärda. Om du funderar på att byta karriär eller arbete, väg alla faktorer innan du bestämmer dig, skriv ner för- och nackdelar så att du har en klar bild av vad det är som gäller innan du tar ett beslut.

I privatlivet kan det handla om både äktenskap och skilsmässa – en cykel som tar slut och en annan som börjar, en relation som inleds eller kommer till en ände. Om du inte har en kärleksrelation men vill ha, fokusera på vad det är du vill ha, vad ditt hjärta verkligen längtar efter, så kommer det till dig fortare.

Oavsett om det handlar om relationer eller inte är chansen stor att vi befinner oss mellan två faser eller cykler, på något område eller i livet i stort.

Ta hand om hälsan genom att balansera allt och alla aspekter. Arbeta och ät med måtta, sov och träna tillräckligt. Ta lite ledigt om du behöver.  Lukta på en blomma och glöm bort allt annat en stund. 

Och ha en fantastiskt fin september månad.

No Comments

Post A Comment